До відома громадян - про реєстрацію міста проживання

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється відділом реєстрації місця проживання громадян Селидівської міської ради, розташованим за адресою: м.Селидове, вул.Берегова, 130.

Прийом документів з реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється Центром надання адміністративних послуг Селидівської міської ради, розташованим за адресою: м.Селидове, вул.Берегова, 130.

Реєстрацiя мiсця проживання/перебування особи або зняття з реєстрацiї мiсця проживання скасовуються в разi їх проведення з порушенням вимог законодавства.

У разi виявлення такого порушення керiвник органу реєстрацiї проводить перевiрку пiдстав реєстрацiї/зняття з реєстрацiї мiсця проживання/перебування особи, за її результатами складає висновок та приймає рiшення про скасування реєстрацiї/зняття з реєстрацiї мiсця проживання/перебування особи.

Про прийняте рiшення особi надсилається письмове повiдомлення, в якому зазначаються пiдстави його прийняття. Особу запрошують на прийом до органу реєстрацiї для внесення вiдповiдних вiдомостей до документа, до якого вносяться вiдомостi про мiсце проживання/перебування.