«Своєчасне проведення медичних оглядів працівників – прерогатива роботодавця»

Роботодавець або уповноважений ним орган повинен забезпечити фінансування та організацію попереднього та періодичного медичних оглядів працівників,

зайнятих на важких роботах, із шкідливими та небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в професійному доборі. Це зазначено у статті 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII. Медичні огляди певних категорій працівників проводять у порядку, затвердженому наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.

Періодичний медогляд — проводиться з метою своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних профзахворювань (отруєнь), загальних та зумовлених умовами праці захворювань. Періодичні медичні огляди забезпечують постійний моніторинг стану здоров'я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Медичні огляди працівників (періодичні) можуть проводитись перед кожною зміною, між змінами та після зміни.

Регулярні медичні огляди проводяться щороку або раз у 2 роки в залежності від професії.

Через неналежне ставлення до здоров’я працівників, допуск до роботи осіб з застарілими, тривалий час нелікованими хворобами, набуло поширення таке трагічне явище, як смерть працівників на робочих місцях від природних причин, яку не пов´язують з умовами праці.

В умовах гострої нестачі кваліфікованих працівників на виробництвах власники підприємств зацікавлені у тому, щоб якнайбільше працівників було допущено до роботи за результатами медичних оглядів. Саме тому працівники із захворюваннями, які обмежують або зовсім не дозволяють їм працювати на виробництві, щодня виходять на роботу і працюють у важких, шкідливих або небезпечних умовах праці всупереч медичним протипоказанням та шкідливому впливу виробничих факторів на власне здоров’я.

Враховуючи значну кількість працівників, що працюють за умови впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів, вкрай актуальним залишається проведення профілактичних медичних оглядів та раннє виявлення профзахворювань. Несвоєчасне проведення профілактичних медичних оглядів не дає можливості виявити працівників, які потребують переведення на інші роботи, і тому вони продовжують працювати в шкідливих та небезпечних умовах праці з ризиком втрати здоров’я або життя.

Якщо працівник відмовляється або ухиляється від проходження обов’язкового медогляду, то роботодавець зобов'язаний відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати (стаття 46 КЗпП) та має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

Шановні роботодавці - збереження здоров’я та життя працівників Ваш моральний обов’язок!

 

 

Селидівське міське відділення управління
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
України в Донецькій області