Як не пропустити строк для оскарження рішення про відмову в реєстрації ПН в ЄРПН

Порядок розгляду скарг комісією Фіскальної служби про відмову в реєстрації податкової накладної визначено постановою Кабінета міністрів України від 04.07.2017 року № 485 «Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Цей порядок визначає процедуру розгляду скарг на рішення комісії ДФС, яка приймає рішення про відмову  у реєстрації ПН.

Скарги подаються платником податку на додану вартість до ДФС протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії про отримання ним рішення комісії про відмову у реєстрації податкової накладної коригування в ЄРПН. У разі коли останній день строку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим  днем.

Скарга складається виключно у письмовій формі та подається платником податку особисто або через свого уповноваженого платника безпосередньо до ДФС або надсилається поштовим відправленням.

Датою подання платником податку скарги є:

- у разі подання скарги безпосередньо до ДФС – дата фактичного надходження скарги до ДФС

- у разі надсилання скарги поштовим відправленням – дата отримання відправлення поштового зв’язку від платника податку поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням із скаргою, яка зазначена відправленням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті;

- у разі відсутності повідомлення про вручення або відбитка календарного штемпеля відділення поштового зв’язку на поштовому відправленні, що унеможливлює встановлення дати отримання відділенням поштового зв’язку скарги, днем подання скарги вважається день проставлення відмітки про надходження скарги службою діловодства ДФС.

Платник податку може додавати до скарги пояснення та копії документів, завірені у встановленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої застосована процедура зупинення реєстрації.