ІНФОРМАЦІЯ ПРО КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

На виконання Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров`я у Вінницькій, Дніпропетровський, Донецькій областях та місті Києві», завдань Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та Національного плану дій затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012р. №187 щодо реформування медичного обслуговування здійснено розмежування первинного та вторинного рівню надання медичної допомоги.

Проведена структурно-організаційна та функціональна перебудова системи медичного обслуговування, здійснений перерозподіл ресурсів між закладами охорони здоров’я, що надавали вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та створений Селидівський центр ПМСД із статусом юридичної особи, який розпочав свою роботу з 1 січня 2012 року. З 15 листопада 2017 року Центр перетворено в комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради».

В своїй діяльності Центр керується: Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Статутом КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради», який затверджений рішенням міської ради від 26.07.2017 №7/22-714 та зареєстрований в управлінні Державної реєстрації, договорами «Про медичне обслуговування населення шляхом надання первинної медико-санітарної допомоги», які укладаються щорічно між Селидівською міською радою та КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради».

Центр отримав довідку про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій України, ліцензії, на право здійснення діяльності відповідно до профілю та завдань, зокрема:

- на медичну практику (реєстраційне досьє від 22.02.2018 №08/2202-М з терміном дії – безстроково);

- на господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з терміном дії до 16.01.2023 року, а також документи, що підтверджують право користування землею, приміщеннями та обладнанням необхідним для надання медичної допомоги.

В 2015 році експертною групою Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації проведена експертиза відповідності стандартам акредитації та професійної діяльності за результатами якої Центр отримав статус медичного закладу першої кваліфікаційної категорії. Серія ДДОЗ №000046, термін дії - до 29.12.2018р.

В Центрі наявний Колективний договір, є припис про відповідну реєстрацію в органах місцевого самоврядування, який діє до кінця 2018 року, Правила внутрішнього трудового распорядку, які є в усіх структурних підрозділах.

Наявна номенклатура справ, яка погоджена з архівним відділом міської ради. Формування документів, їх внутрішній та зовнішній обіг здійснюється у відповідності до затвердженої Інструкції з діловодства, яка розроблена згідно до Типової інструкції з діловодства в органах виконавчої влади.

До структури Центру увійшли 6 лікарських амбулаторій ЗПСМ, одна з яких є у складі Центру, інші розгорнуті в містах та селищах Селидівської міської ради з урахуванням системи розселення та потреб населення у медичному обслуговування, забезпечення рівності та доступності первинної медико–санітарної допомоги і які діють згідно до Положення про лікарську амбулаторію та поставленими перед структурними підрозділами завдань.

Амбулаторії розгорнуті в усіх містах та найбільших селищах Селидівської міської ради зокрема:

м.Селидове    - 2 амбулаторії;

с.Цукуріне     - 1 амбулаторія;

м.Гірник        - 1 амбулаторія;

с.Курахівка    - 1 амбулаторія;

м.Українськ   - 1 амбулаторія.

Надання первинної медико-санітарної допомоги здійснюється в амбулаторних умовах, зокрема: лікарями загальної практики-сімейними лікарями, педіатрами.

Територія надання первинної медико-санітарної допомоги населенню лікарями Селидівського центру ПМСД включає в себе: м.Селидове, м.Українськ, м.Гірник, с.Цукурине, с.Курахівка, с.Гостре, с.Комишівка.

Напрямки діяльності Центру:

- надання первинної медичної допомоги, у т.ч. невідкладної, у визначеному законодавством порядку;

- забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу;

- забезпечення дотримання стандартів медичної допомоги;

- розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги на території Селидівської міської ради;

- вивчення, аналіз і прогнозування показників стану охорони здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

- медична практика;

- та інші.

Порядок та обсяг надання медичних послуг визначається лікарем загальної практики-сімейним лікарем. Він є головним координатором медичних маршрутів пацієнта.      

Разом з тим, пацієнт може звернутися до закладу вторинної медичної допомоги без направлення лікаря самостійно за умови: необхідності надання екстреної медичної допомоги; раптове погіршення стану здоров'я дітей у будь-якому віці; ускладнення вагітності та післяпологового періоду; до лікаря акушера-гінеколога, лікаря-стоматолога та при добровільному ВІЛ-консультуванні.