• Покровсько-Ясинуватський ОМВК

  Покровсько-Ясинуватський ОМВК

  проводить набір кандидатів на військову службу за контрактом.

  Детальніше...

 • БІЗНЕС-ШКОЛА В ГОСТЯХ У ЛІТНЬОГО МОВНОГО ТАБОРУ

  БІЗНЕС-ШКОЛА В ГОСТЯХ У ЛІТНЬОГО МОВНОГО ТАБОРУ

  19 серпня фахівець Селидівського міського центру зайнятості Анна Карпенко, в рамках роботи «Бізнес-школи молодого підприємця»,

  Детальніше...

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Селидівської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Селидівської міської ради»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік Селидівської міської ради»

1. Визначення проблеми.

Відповідно до статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

Зміни, які часто вносяться до податкового законодавства, вимагають щорічного прийняття органами місцевого самоврядування регуляторних актів із встановлення місцевих податків.

Тобто, для встановлення місцевого податку на майно в частині плати за землю на 2019 рік необхідно проведення регуляторної процедури.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +  
Держава +  
Суб’єкти господарювання, +  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* +  

*- Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив становить 100,0%.

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення місцевого податку на майно в частині плати за землю не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Для встановлення з 01.01.2019 року місцевого податку на майно в частині плати за землю, з урахуванням змін в статтях 269-289 Податкового кодексу України, необхідно провести регуляторну процедуру.

 

2. Цілі державного регулювання.

Проект рішення розроблено з ціллю:

- виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між міською радою та платниками плати за землю;

- встановлення ставок місцевого податку на майно в частині плати за землю на 2019 рік, які б дозволили збільшити надходження до місцевого бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку міської ради.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації) Альтернативою регулювання земельних відносин є існуюча ситуація, яка призведе до справляння плати за землю відповідно до рішення міської ради від 18.02.2015 №6/59-1389 «Про місцеві податки та збори» (зі змінами), на підставі пп.12.3.5 п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, що не відповідає постанові КМУ від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшення привабливості та ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку Селидівської міської ради.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації) Відсутні Рішення міської ради не відповідає постанові КМУ від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації) Відсутні Відсутні

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць - 8 48

2183,0

 

 

2239,0

 

Питома вага групи у загальній кількості, % - 0,4 2,1 56,0 Х

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації) Суб'єкти господарювання – платники плати за землю у 2019 році будуть сплачувати плату за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Відсутні

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення міської ради.

 

Контрольний перелік питань для оцінки регуляторного впливу на конкуренцію

Категорія впливу Відповідь
Так Ні

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників

Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

  +

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг;

  +

2.Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності із органами влади;

  +

3.Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку);

  +

4.Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;

  +

5.Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій.

  +

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати

Такий наслідок може мати, якщо регуляторна пропозиція:

  +

1.Обмежує здатність підприємців визначити ціни на товари та послуги;

  +

2.Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг їх товарів чи послуг;

  +

3.Встановлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі;

  +

4.Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємств порівняно з іншими (зокрема, внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку).

  +

В.Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції

Такий наслідок може місце, якщо регуляторна пропозиція:

  +

1.Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;

  +

2.Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізації, ціни та витрати підприємств;

  +

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідності інформації

Такий наслідок маже мати місце, якщо регуляторна процедура:

  +

1.Обмежує здатність споживачів вирішувати, у кого купувати товар;

  +

2.Знижує можливість споживачів внаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника;

  +

3.Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для прийняття раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів.

  +

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1-   цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації) 2 Не вирішує проблем вдосконаленні плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства. Рішення міської ради (зі змінами) не відповідає постанові КМУ від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

4 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації) Відсутні Відсутні Не вирішує проблем вдосконаленні плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства. Рішення міської ради (зі змінами та доповненнями) не відповідає постанові КМУ від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Вирішує проблеми вдосконаленні плати за землю. Приведення рішення міської ради до норм чинного законодавства. Рішення міської ради відповідає постанові КМУ від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення міської ради. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації) Не вирішує проблем вдосконаленні плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства. Рішення міської ради не відповідає постанові КМУ від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». х

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Нові зміни у законодавстві.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми.

1. Оприлюднення проекту рішення “Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік Селидівської міської ради” з метою отримання зауважень та пропозицій.

2. Встановлення ставок плати за землю у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку.

3. Встановлення додаткових пільг зі сплати земельного податку для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, закладів, установ та організацій, військових формувань, утворених відповідно до законів України, Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

4. Оприлюднення проекту регуляторного акту - рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік» в міській газеті «Наша зоря» в терміни встановлені законодавством, на сайті Селидівської міської ради selidovоЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , а також на дошці оголошень у приміщенні Державної фіскальної служби м.Селидове, для максимального інформування суб'єктів господарювання.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб'єктів підприємництва відсутні.    

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта – до повторного відстеження (проводиться через один рік), з подальшим продовженням чи внесеннями відповідних змін.

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Виходячи з цілей державного регулювання, визначені для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

Назва показника 2016 рік 2017 рік

Сума надходжень до місцевого бюджету від сплати земельного податку на земельні ділянки,

 - в т.ч. з суб’єктів господарювання(тис. грн.)

6808,3

 

1717,3

 

7572,2

 

2462,4

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Відносно регуляторного акту послідовно буде здійснюватись базове та повторне відстеження його результативності. Базове відстеження буде здійснюватись впродовж року з дати набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання чинності акта.

З огляду на показники результативності, відстеження буде проводитись фінансовим управлінням міської ради із застосуванням виключно статистичних (дані ОДПІ) та соціологічних даних.

Впровадження регуляторного акту покладено на фінансове управління Селидівської міської ради та на постійну комісію з питань економічної та регуляторної політики, бюджету і фінансів, малого та середнього бізнесу, які відповідно до своїх повноважень забезпечують виконання засад державної регуляторної політики при прийнятті рішень міської ради та її виконавчого комітету.

Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ до проекту рішення Селидівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове»

І.Визначення проблеми, яку передбачається розвязати шляхом державного регулювання.

На виконання Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,«Про приватизацію державного і комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами та доповненнями),з метою забезпечення впровадження сучасних технологій продажу об’єктів приватизації комунальної власності територіальної громади м. Селидове на аукціоні в електронній формі, залучення більш широкого кола потенційних покупціввиникла необхідністьзатвердженняПоложенняпро порядок відчуження майнакомунальної власності територіальної громади м.Селидове.

Важливість проблеми полягає в забезпеченні і ефективному використання майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове, збільшення потенційних джерел надходжень фінансових ресурсів до міського бюджету.

Основні групи (підгрупи),на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

так

ні

Громадяни

+

-

Держава

-

+

Суб'єкти господарювання

+

-

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

-

Для розв’язання проблеми необхідно розробити та затвердити Положення про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове згідно чинного законодавства.Проект рішення Селидівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове» розроблено відповідно Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» , наказу Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325 «Про затвердження Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни».

ІІ. Визначення мети державногорегулювання.

Вказаний проект рішення розроблений з метою забезпечення впровадження сучасних технологій продажу об’єктів приватизації комунальної власності територіальної громади м.Селидове на аукціоні в електронній формі, залучення більш широкого кола потенційних покупців. Положення визначає механізм організації і проведення продажу об’єктів приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниженняціни (далі - аукціон), в електронній формі.

ІІІ.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

В якості альтернативних способів можна розглянути наступні ситуації.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не приймати запропонований регуляторний акт

Відсутність можливості проведення аукціону продажу майна комунальної власності територіальної громади в електронній формі.

Спосіб є прийнятним, публікація оголошення аукціону буде провадитися в засобах масової інформації міста, це обмежить залучення широкого колу потенційних покупців.

Альтернатива 2.

Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Положення про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове

Забезпечення застосування сучасних технологій продажу майна комунальної власності з дотриманням умов, передбачених наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325 «Про затвердження Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни».

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Не приймати запропонований регуляторний акт

Дотримання конкурентного середовища під час аукціону конкурсу.

Непотребує додаткових витрат

Альтернатива 2.

Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Положення про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове

Дотримання конкурентного середовища під час проведення аукціон.

Непотребує додаткових витрат

     

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Не приймати запропонований регуляторний акт

Відсутні

Транспортні витрати для прибуття на місце проведення аукціону

Альтернатива 2.

Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Положення про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове

Прийняття участі в аукціоні незалежно від місця перебування громадянина

Непотребує додаткових витрат

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання,що підпадають під дію регулювання,одиниць

необмежене коло осіб

необмежене коло осіб

необмежене коло осіб

необмежене коло осіб

необмежене коло осіб

Питома вага групи узагальній кількості, відсотків

-

-

-

-

-

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива1.

Не приймати запропонований регуляторний акт

Відсутні

Транспортні витрати для прибуття на місце проведення аукціону

 

Альтернатива 2.

Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Положення про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове

Прийняття участі в аукціоні незалежно від місця перебування суб’єкта господарювання

Реєстрація на площадці в електронній системі PROZORO «Продажі»

Проведення аукціону

Рішення про дозвіл продажу об’єктів приватизації в електронній формі приймається Селидівською міською радою, як власник комунального майна. Продаж об’єктів приватизації на аукціоні без застосування електронної системи продажі може провадитися замовником аукціону за окремим рішенням Селидівської міської ради. Для проведення такого аукціону залучається спеціалізована організація, яка має відповідні дозвільні документи з дотриманням вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

IV.Вибір найбільш оптимального способу досягнення цілей.

В запропонованому проекті регуляторного акта визначено сферу його застосування, передбачені умови і процедура відчуження майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове

Рейтинг результативності (досягнення цілей підчас вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки*)

Коментар і щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

Не приймати запропонований регуляторний акт

3

Забезпечує вирішення проблемних питань в достатньому обсязі, відповідає чинному законодавству, не забезпечує найбільш широкого залучення потенційних покупців

Альтернатива 2.

Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Положення про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове

4

Забезпечує вирішення проблемних питань в повному обсязі, забезпечує залучення широкого кола покупців, відповідає вимогам чинного законодавства

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива1.

Не приймати запропонований регуляторний акт

Застосування аукціону, проведеного біржою нерухомості

Транспортні витрати для прибуття на місце проведення аукціону

Забезпечує вирішення проблемних питань в достатньому обсязі, відповідає чинному законодавству, не забезпечує найбільш широкого залучення потенційних покупців

Альтернатива2.

Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Положення про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове

Прийняття участі в аукціоні незалежно від місця перебування суб’єкта господарювання

Реєстрація на площадці в електронній системі PROZORO «Продажі»

Забезпечує вирішення проблемних питань в повному обсязі, забезпечує залучення широкого кола покупців, відповідає вимогам чинного законодавства

 

Рейтинг результативності

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризик узовнішніх чинників надію запропонованого гуляторного акта

Альтернатива 1.

Не приймати запропонований регуляторний акт

Проблему вирішує, але обмежує коло потенційних покупців

Х

Альтернатива 2.

Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Положення про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове

Вирішення всіх проблем та поставлених цілей

Х

V. Обгрунтування можливостей досягнення визначеної мети у разі прийняття регуляторного акту

Для досягнення цілей, визначених у ІІ розділі аналізу регуляторного впливу, проектом цього регуляторного акта передбачено виконання вимог чинногозаконодавствавчастинівизначенняумовПоложенняпро порядок відчуження майнакомунальної власності територіальноїгромади м.Селидовевмежах Селидівської міської ради тазабезпеченнястабільногозбільшення потенційних джерел надходжень фінансових ресурсів до міського бюджету.

VI. Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акта.

Прийняття зазначенного рішення надасть можливість Селидівській міській раді збільшити потенційні джерела надходжень фінансових ресурсів до міського бюджету, забезпечити впровадження сучасних технологій продажу об’єктів приватизації комунальної власності на аукціонах в електронній формі, залучити більш широкі кола потенційних покупців.

VIІ.Обґрунтування запропонованого строкудії регуляторного акту.

Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 1. VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Основним показником результативності регуляторного акта є забезпечення виконання вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». Після набрання чинності регуляторним актом його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

захист економічної конкуренції;

- залучення більш широкого кола потенційних покупців;

забезпеченнястабільногозбільшення потенційних джерел надходжень фінансових ресурсів до міського бюджету.

ІХ. Визначення заходів, задопомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене до дня набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено відділом з питань майна комунальної власності, житлово-комунального господарства і благоустрою міської ради.

Про затвердження Положення про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове

З метою ефективного використання майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове, збільшення потенційних джерел надходжень фінансових ресурсів до міського бюджету, забезпечення впровадження сучасних технологій продажу об’єктів приватизації комунальної власності на аукціонах в електронній формі, залучення більш широкого кола потенційних покупців, відповідно до Законів України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Терещенко І.В.

Реконструкція ЗОШ №6

 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

 «Реконструкція будівлі Селидівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Селидівської міської ради Донецької області (термомодернізація)»

Вартість: 16,0 млн.грн. (кошти з обласного бюджету)

Початок підрядних робіт: II квартал 2017

Підрядна організація:ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс» м.Мирноград

 

Фотозвіт до початку реалізації інвестиційного проекту

53 54

22.06.2017 Фотозвіт виконаних робіт

Розпочались роботи підрядною організацією ЧП "Донбас будіндустрія сервіс" по реконструкції будівлі Селидівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6, проводяться підготовчі роботи. На об'єкт завезені плити утеплювача стін та стелі, здійснені заміри віконних блоків. 

50 51
52

03.07.2017 Фотозвіт виконаних робіт

Виконуються роботи з утеплення зовнішніх стін підвалу нижче рівня землі й цоколю (проведена виїмка грунту глибиною 1м., ведуться штукатурні роботи по закладенню борозд, тріщин, перепадів вертикальної поверхні панелей). 

775 774 776

На північній частині будівлі школи частково встановлені ліси для виконання робіт щодо заміни віконних блоків та утеплення стін фасаду.

773 777 778

11.07.2017 Фотозвіт виконаних робіт

Проведено демонтаж коридорних вікон.

140 146

Встановлені семиярусні ліса, за допомогою яких працівники підрядної організації ЧП "Донбас будіндустрія сервіс" почали заміну віконних блоків та утеплення наружних стін (фасаду) плитами з мінеральної вати.

141 142

Триває утеплення підвального приміщення.

Виконуються роботи з підготовки фундаменту під відмостку.

144 145 143

02.08.2017 Фотозвіт виконаних робіт

Тривають роботи щодо реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція будівлі Селидівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Селидівської міської ради Донецької області (термомодернізація)».

На сьогоднішній день встановлено 80 металопластикових вікон, змонтовано 2 козирки, монтується третій.

35 36
37 38 39

Північна сторона будівлі вже повністю утеплена плитами з мінеральної вати, поштукатурена.

Робітники підрядної організації ЧП «Донбас будіндустрія сервіс» займаються демонтажем старої покрівлі загальною площею близько 1000 м2, планується оновити вентиляційні канали.

41 40 42

18.08.2017 Фотозвіт виконаних робіт

Наразі встановлено 124 металопластикових вікна, з них 13 без склопакетів, продовжується утеплення фасаду будівлі кам’яною ватою, ведуться роботи щодо штукатурки стін, завезено необхідні матеріали.

262 263 264
259 260 261

28.09.2017 Фотозвіт виконаних робіт

Підрядною організацією ЧП "Донбас будіндустрія сервіс" продовжуються роботи щодо реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція будівлі Селидівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Селидівської міської ради Донецької області (термомодернізація)».

На сьогоднішній день проведено утеплення фасаду з північної, південно-східної та центральної сторін.

631 630 632

Встановлено 203 металопластикових вікна з функцією провітрювання, змонтовано 4 козирки на запасних (аварійних) виходах.

Повністю демонтовано дахове покриття, виконано цементну стяжку на загальній площі 2200 кв.м., проведено монтаж блискавкозахисту.

17.11.2017 Фотозвіт виконаних робіт

В ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 м.Селидове під головуванням міського голови Віктора Ремізова відбулась технічна нарада з питань реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція будівлі Селидівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Селидівської міської ради Донецької області (термомодернізація)».

299
297 296 298

В нараді прийняли участь представники ТДВ «Інститут Стройремпроект», відділу капітального будівництва, відділу освіти, адміністрації ЗОШ І-ІІІ ступенів №6.

304
303 305

Були обговорені питання стосовно стану реалізації проекту.

Нині утеплено, поштукатурено та пофарбовано перекриття підвального приміщення на 90%.

Фундамент та його гідроізоляцію утеплено на 100%, також повністю виконано відмостку по периметру будівлі.

Всі 203 вікна замінено на металопластикові з функцією провітрювання, встановлено 188 підвіконь, виконано внутрішні відкоси на 190 вікнах. Також виконано стяжки вікон на 100%, що дорівнює 2200 кв.м.

На центральному фасаді становлено 3 енергозберігаючі двері з вітражними вікнами.

295

Здійснено утеплення фасаду з північної, північно-східної та центральної частин школи. Загалом, третю частину загальної площі фасаду вже завершено.

Вже встановлено захисну плівку на даху, планується вкладання мембрани.

308 307

Віктор Ремізов зауважив, що вартість проекту складає 10,350 млн.грн. (кошти з обласного бюджету). На сьогоднішній день підрядна організація отримала 3,475 млн.грн. авансу, тож міський голова в черговий раз закцентував увагу на тому, що роботи повинні бути виконані якісно.

Представник підрядної організації ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс» Михайло Гольцов розповів, що наступного тижня будуть завезені додаткові ліси, залучена більша кількість працівників. На сьогоднішній день з оборотних коштів компанії витрачено 3,5 млн.грн. на необхідні будівельні матеріали. Зокрема, було закуплено утеплювач для стін та покрівлі, близько 4 тон короїду для виконання остаточних робіт на фасаді.

300
306 301 321

05.12.2017 Фотозвіт виконаних робіт

115 114

В ЗОШ №6 Віктор Ремізов поспілкувався з працівниками підрядної організації ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс». Вони доповіли, що на сьогоднішній день ведуться роботи щодо нанесення декоративної штукатурки типу «короїд» на фасад будівлі, продовжуються роботи щодо утеплення стін плитами з мінеральної вати і монтажу мембранної покрівлі.

116 118 117

20.12.2017 Фотозвіт виконаних робіт

603 602
604

На сьогоднішній день працівниками ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс» на 100% утеплене підвальне приміщення, утеплено фундамент та його гідроізоляцію, також повністю виконано цоколь і відмостку по периметру будівлі, усі вікна замінені на металопластикові. Покрівлю вкрито утеплювачем заввишки 250 мм., а також повністю вкрито сучасним композитом.

612 613 614 615 616

Проводяться роботи щодо утеплення  та фарбування фасаду.

605 606
608 607
609

Нараду розпочали з найактуальнішого питання – як продовжувати зовнішні роботи у зв’язку зі зниженням температури.

611
610

Віктор Ремізов також зазначив, що вже відбулись тендерні торги щодо внутрішнього переоснащення школи, переможця визначено. Загальна сума робіт складає 48,2 млн.грн. (кошти обласного бюджету).

Велику увагу міський голова приділив питанню комфорту та зручності як для дітей, так і вчителів. Учні повинні мати всі належні умови для навчання, харчування, розміщення своїх речей тощо.

617

09.01.2018 Фотозвіт виконаних робіт

Продовжуються роботи по реконструкції будівлі Селидівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 підрядною організацією ЧП "Донбас будіндустрія сервіс".

97

Тривають роботи щодо утеплення та фарбування фасаду.

98 99 100

18.01.2018 Фотозвіт виконаних робіт

Триває реконструкція будівлі Селидівської ЗОШ I-III ступенів №6, яку планується зробити опорною.

237 236 232

18 січня міський голова Віктор Ремізов провів технічну нараду з представниками підрядної організації «Донбас Будіндустрія Сервіс», ТДВ «Інститут Стройремпроект», відділу капітального будівництва, відділу освіти, адміністрації ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 стосовно питань реалізації інвестиційного проекту.

226 227 225

Він зазначив, що питання капітального ремонту було актуальне на протязі 3 років і тепер його реалізація нарешті стала можливою. Це найбільша школа з 11 шкіл Селидівської міської ради, загальна площа складає більше 8,5 тис.м². Потужність навчального закладу складає 1200 учнів, але на сьогоднішній день нараховується лише 720 учнів.

Капітальний ремонт і реконструкція були розділені на 3 частини. Першим етапом стало будівництво вугільної контейнерної котельні та підвідних зовнішніх мереж для опалення навчального закладу (http://selidovo-rada.gov.ua/novini/vidkrittya-novoji-kotelni). Будівництво здійснювалось за рахунок двох джерел фінансування: державного фонду регіонального розвитку і міського бюджету. На виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи з міського бюджету було виділено 80,36 тис.грн.  Загальна вартість проекту склала 2,24 млн.грн. (2,02 млн.грн. з державного бюджету і 224 тис.грн. з місцевого). Раніше надходило багато звернень та зауважень щодо тепла в школі  (до цього вона опалювалась від центральної міської газової котельні). За 2 роки роботи  котельня на твердому паливі показала себе дуже добре, на сьогоднішній день оплювати школу стало економніше в 2,5-3 рази на 1м².

91

У зв’язку з тим, що від самого початку школа була холодною, а підвальне приміщення і дах не були утеплені, виникла необхідність зробити її термомодернізацію. Так, другим етапом стала реалізація інвестиційного проекту «Реконструкція будівлі Селидівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Селидівської міської ради Донецької області (термомодернізація)». Договірна вартість робіт 10,3 млн.грн. (кошти з обласного бюджету). За кошти місцевого бюджету (566,92 тис.грн.) розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено державну експертизу. Ремонтні роботи працівниками підрядної організації виконано на 70%: замінено 203 вікна на енергозберігаючі, утеплено підвальне приміщення, утеплено фундамент та зроблено його гідроізоляцію, також повністю виконано цоколь і відмостку по периметру будівлі, покрівлю площею 2200м² повністю вкрито утеплювачем заввишки 250 мм. і  сучасним композитом, змонтовано 4 евакуаційні двері, утеплено 80% будівлі школи, а саме: північна, західна та центральна частина, нанесено кольорове фарбування на 2/3 площі фасаду.

Віктор Ремізов також зауважив, що Департаментом капітального будівництва ДонОДА вже відбулись тендерні торги щодо третього етапу – внутрішнього переоснащення школи та благоустрою прилеглої території. Переможцем також стала підрядна організація «Донбас Будіндустрія Сервіс». Договірна сума робіт складає 48,2 млн.грн. (кошти обласного бюджету). За кошти місцевого бюджету (1,13 млн.грн.) було розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено державну експертизу. На сьогоднішній день виконано демонтажні та підготовчі загальнобудівельні роботи на 4 поверсі будівлі, розпочато демонтажні роботи на 3 поверсі.

Після обговорення поточних питань міський голова оглянув стан виконання робіт.

233 235 234
215 228 230 231
220 221 224 222
217 219 218 223

 10.07.2018 Фотозвіт виконаних робіт

126
146 151 147
148 149 150
126 20

01.08.2018 Фотозвіт виконаних робіт

На теперішній час виконано утеплення фасаду та його штукатурку по всьому периметру, закінчується кольорове фарбування (виконано на 97%), проведено монтаж нової вентиляційної системи у санвузлах, на черзі роботи з вентиляції харчоблока, для кращого енергозабезпечення прокладено додатковий кабельний ввід у південну частину підвалу.

301 146

08.10.2018 Фотозвіт виконаних робіт

Станом на 08.10.2018 працівниками підрядної організації «Донбас Будіндустрія Сервіс» виконано цеглову кладку запасного входу.

191

Було проведено заливку цементно-пісчаної стяжки головного входу бетоном.

194

19.06.2019 Фотозвіт виконаних робіт

497

 

01.08.2019 Фотозвіт виконаних робіт

13

На сьогоднішній день розпочато монтаж козирку та облаштування головного входу.

14 23 22

 Також продовжуються роботи з благоустрою території школи.

36

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та благоустрій ЗОШ №6

  

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

 «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та їх оснащення, внутрішніх інженерних робіт та благоустрій прилеглої території Селидівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Селидівської міської ради Донецької області»

Вартість: 70,2 млн.грн. (кошти з обласного бюджету)

Початок підрядних робіт: січень 2018

Підрядна організація: ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс» м.Мирноград 

 

Фотозвіт до початку реалізації інвестиційного проекту

99

У зв’язку з тим, що від самого початку школа була холодною, а підвальне приміщення і дах не були утеплені, виникла необхідність зробити її термомодернізацію. Так, з'явився проект «Реконструкція будівлі Селидівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Селидівської міської ради Донецької області (термомодернізація)», який на сьогоднішній день знаходиться в стадії реалізації. Вартість проекту - 10,3 млн.грн. (кошти з обласного бюджету). За кошти місцевого бюджету (566,92 тис.грн.) розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено державну експертизу.

Наступним етапом став проект «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та їх оснащення, внутрішніх інженерних робіт та благоустрій прилеглої території Селидівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Селидівської міської ради Донецької області». Департаментом капітального будівництва ДонОДА відбулись тендерні торги, переможцем також стала підрядна організація «Донбас Будіндустрія Сервіс». Договірна сума робіт складає 48,2 млн.грн. (кошти обласного бюджету). За кошти місцевого бюджету (1,13 млн.грн.) було розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено державну експертизу.

507 506

18.01.2018 Фотозвіт виконаних робіт

На сьогоднішній день виконано демонтажні та підготовчі загальнобудівельні роботи на 4 поверсі будівлі, розпочато демонтажні роботи на 3 поверсі.

215 228 230 231
220 221 224 222
217 219 218 223

23.02.2018 Фотозвіт виконаних робіт

Виконано демонтаж на всіх поверхах будівлі навчального закладу.

524 525 526

Працівники підрядної організації «Донбас Будіндустрія Сервіс» розпочали штукатурення стін, на 4 поверсі виставлені штукарні маячки.

517 518 520 521
519 523 522

 04.04.2018 Фотозвіт виконаних робіт

Питання виховання молоді – є головним питанням сьогодення. Міський голова Віктор Ремізов неодноразово підкреслює, що головні інвестиції людства повинні стати інвестиціями у всебічний розвиток дитини, створення умов для її розвитку.

04 квітня в ЗОШ №6, де тривають роботи щодо впровадження інвестиційного проекту, міський голова Віктор Ремізов зустрівся з батьківським комітетом та керівництвом школи.

117 119

Під час зустрічі Віктор Володимирович познайомив присутніх з поетапною реалізацією проекту даної школи. Перший етап - це будівництво вугільної контейнерної котельні та підвідних зовнішніх мереж для опалення навчального закладу (http://selidovo-rada.gov.ua/novini/vidkrittya-novoji-kotelni). Будівництво здійснювалось за рахунок двох джерел фінансування: державного фонду регіонального розвитку і міського бюджету. На виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи з міського бюджету було витрачено 80,36 тис.грн. Загальна вартість проекту склала 2,24 млн.грн. (2,02 млн.грн. з державного бюджету і 224 тис.грн. з місцевого).

113

Другий етап - термомодернізація школи. Загальна вартість проекту 12,3 млн.грн. (кошти з обласного бюджету). За кошти місцевого бюджету (566,92 тис.грн.) розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено державну експертизу. Ремонтні роботи працівниками підрядної організації виконані на 70%: замінено 203 вікна на енергозберігаючі, утеплено підвальне приміщення, утеплено фундамент та зроблено його гідроізоляцію, також повністю виконано цоколь і відмостку по периметру будівлі, покрівлю площею 2200 м² повністю вкрито утеплювачем заввишки 250 мм. і сучасним композитом, змонтовано 4 евакуаційні двері, утеплено 80% будівлі школи: північна, західна та центральна частина, нанесено кольорове фарбування на 2/3 площі фасаду.

114 115 112 111

Віктор Володимирович зазначив, що ЗОШ №6 одна із найпотужніших шкіл міста, яка може вмістити 1200 учнів. Загальна площа цього навчального закладу складає більше 8,5 тис.м².

Нагадаємо, що Департаментом капітального будівництва ДонОДА вже відбулись тендерні торги щодо третього етапу – внутрішнього переоснащення школи та благоустрою прилеглої території. Переможцем стала підрядна організація «Донбас Будіндустрія Сервіс». Договірна сума робіт складає 48,2 млн.грн. (кошти обласного бюджету). За кошти місцевого бюджету (1,13 млн.грн.) було розроблено проектно-кошторисну документацію та проведено державну експертизу.

На сьогоднішній день усі зовнішні стіни утеплені базальтовою ватою, продовжуються роботи по штукатурці. Виконано оштукатурювання внутрішніх стін 4-го поверху гіпсовою штукатуркою машинного нанесення knauf MP 75. Наново перекладені цеглові перестінки в санвузлах та кабінетах на 4-му і 3-му поверхах згідно проекту.

Спілкуючись з керівництвом школи та з батьківським комітетом, були обговорені питання організації харчування дітей, облаштування дитячого гардеробу, туалетних кімнат, сучасного обладнання класів та школи в цілому.

118

Віктор Володимирович запропонував батькам надавати свої пропозиції щодо майбутнього школи та її учнів, їх бачення організації виховного процесу в школі. І надалі, міський голова планує проводити зустрічі з батьками, спільно окреслювати та вирішувати актуальні питання, які будуть виникати в процесі роботи, створювати всі умови для комфортного перебування дітей в школі.

116

10.07.2018 Фотозвіт виконаних робіт

126
127 130
129 145 128
131 132
133 135 140 134
136 137 138 139
143 144
141 142

01.08.2018 Фотозвіт виконаних робіт

135 140

Всередині школи виконано гіпсову штукатурку в усіх навчальних кабінетах та коридорах (окрім актової зали), розпочата фінішна штукатурка. Здійснено монтаж каналізаційної системи. У навчальних кабінетах та коридорах проведено монтаж електричної системи, встановлюються розетки, вимикачі та підсвітка над дошками.

23 24 22

В кабінетах 3-го і 4-го поверхів вже проводяться роботи з естетичного оформлення з застосуванням гіпсокартону і металопрофілю; в санвузлах стіни облицьовуються кахельною плиткою.

01.08.2018 Фотозвіт виконаних робіт

Розпочато роботи з благоустрою школи – на центральній частині знято асфальтне покриття, демонтовано бордюри та паркан, завезена сітка для огородження території навчального закладу.

18 17 15 16

19

 30.08.2018 Фотозвіт виконаних робіт

583

Ведуться роботи з благоустрою території навчального закладу. На центральній частині подвір’я навчального закладу знято асфальтне покриття, демонтовано бордюри і паркан.

589

588 591

584

Частково встановлена нова сучасна огорожа.

590

586 587

08.10.2018 Фотозвіт виконаних робіт

По периметру території школи встановлено нову сучасну огорожу.

192 193

На 4-му поверсі школи на 100% виконано монтаж каркасу підвісної стелі Армстронг, завершуються роботи на 3-му поверсі. Малярні роботи наразі проводяться на 2-му поверсі, завершені на 3-му та 4-му поверхах.

195
196 197  
199 198 200

В приміщенні їдальні розпочато монтажні роботи по збірці  метало профільного каркасу під гіпсокартон.

201 204
202 203

 28.05.2019 Фотозвіт виконаних робіт

У зоні центрального входу площею 1200 м2 вкладено плитку ФЕМ.

131 132

 19.06.2019 Фотозвіт виконаних робіт

Виконано бетонні роботи на сходах північної та центральної сторін школи.

490

В навчальних кабінетах та коридорах (окрім актової зали) виконано гіпсову штукатурку на 100%, стіни підготовлені під фарбування.

Завершено пісчано-цементну штукатурку у санітарних вузлах, приміщеннях харчоблоку та підвалу.

Проводяться монтажні роботи сцени у актовій залі, проведено нову вентиляцію, виконано монтаж каркасу підвісної стелі Армстронг.

Встановлено нові бордюри та паребрики, територію підготовлено для асфальтування.

495 496

10.07.2019 Фотозвіт виконаних робіт

161

Завезено 1500 м2 керамогранітної плитки для покриття підлоги харчоблоку, санітарних вузлів, а також сходин південної та північної сторін школи.

На даний час плитку покладено в обідній залі харчоблоку загальною площею 300 м2, розпочато вкладання плитки на сходах.

163 163
167 168

У двох спортивних залах встановлені будівельні тури, проведено розмивку та обробку стель загальною площею 560 м2; в південній спортивній залі стеля загальною площею 280 м2 поштукатурена та підготовлена під фарбування. Також виконуються роботи з обшивання колон ригелів гіпсокартоном.

У вестибюлі працівники підрядної організації монтують каркас обшивання колон ригелів для подальшого обшивання гіпсокартоном, а також штукатурять стіни.

164 165 166

В санвузлах встановлені чаші генуя та сантехніка для миття рук.

Також зварено каркаси під вхідні групи підвалу, госпгрупи та дитячого входу.

 

01.08.2019 Фотозвіт виконаних робіт

Міський голова Віктор Ремізов поспілкувався з представниками підрядної організації ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс» та оглянув стан виконання робіт.

16

На сьогоднішній день в навчальних кабінетах та коридорах (окрім актової зали) виконано гіпсову штукатурку, стіни готують під фарбування.

34 35
29

На 4-му поверсі вже пофарбовано частину класів, продовжуються роботи  з обробки стін і стелі в спортивних залах та з обшивання колон ригелів гіпсокартоном.

32
19
17

На даний час покладено плитку в обідній залі харчоблоку, триває вкладання плитки на сходах та у шкільних коридорах; розпочато роботи із затирання швів.

31
15 21
26 33
11 12

Днями очікується чергова доставка будівельних та оздоблювальних матеріалів.

Реконструкція амбулаторії №2

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

«Реконструкція нежитлової будівлі та благоустрій прилеглої території за адресою: вул.Центральна,108, м.Селидове, Донецької області під розміщення амбулаторії ЗПСМ №2 м.Селидове та адміністративно-господарчого підрозділу КНП «Центр ПМСД Селидівської міської ради»

 

Вартість:  11,4 млн.грн.

Початок підрядних робіт: червень 2019 

Завершення підрядних робіт: грудень 2019

Підрядна організація: ПП «ІНСАМ-БУД»

 

Фотозвіт до початку реалізації інвестиційного проекту

114 115
116 117

10.07.2019 Фотозвіт виконаних робіт

В амбулаторії №2 виконано роботи з розборки грунту (підвалу), цегляних  перегородок, демонтовано вікна та двері.

Працівники підрядної організації ПП «ІНСАМ-БУД» проводять демонтаж старої цементно-пісчаної стяжки покрівлі загальною площею 350 м2, ведеться прибирання гранвідсіву та газоблоку під утеплення мінеральною  ватою та вкладання нового рубероїду.

Демонтовано старі вентиляційні шахти, ведуться підготовчі роботи для встановлення нових.

Встановлено 34 металопластикових вікна, виконується улаштування перегородок з газобетоних блоків.

151 152
153 154 155 156
157
158 159 160

 

16.07.2019 Фотозвіт виконаних робіт

Продовжуються роботи з розборки грунту у підвальному приміщенні, цегляних  перегородок, виконано демонтаж ганку.

232 233 234 235
246

На сьогоднішній день закуплено та завезено будівельні матеріали, а саме: гіпсокартон, газобетонні блоки, віконні блоки, сухі суміші в асортименті, утеплювач для покрівлі.

Тривають заміна віконних блоків на металопластикові та улаштування перегородок з газобетоних блоків, розпочато підготовку стін для кріплення металопрофілю та гіпсокартону.

245 244
236 237 239
238 241 240 242 243

Працівниками підрядної організації ПП «ІНСАМ-БУД» також було розпочато роботи з монтажу нової електричної проводки. Наразі у чотирьох кімнатах проведено розводку мереж.

 

23.07.2019 Фотозвіт виконаних робіт

 Продовжується розборка грунту (підвал).

322 323 324

Закінчено встановлення перегородок з газобетонних блоків на другому поверсі, розпочато роботи з обшивання стін гіпсокартоном. Виконуються роботи з монтажу електромережі.

329 326 330
327 325 328

Розпочато роботи по вирівнюванню підлоги (100 кв.м)

331 332
333 334

 

05.08.2019 Фотозвіт виконаних робіт

Тривають роботи щодо реконструкції нежитлової будівлі під розміщення амбулаторії ЗПСМ №2 м.Селидове.

На сьогоднішній день закуплено та завезено будівельні матеріали, а саме: гіпсокартон, газобетонні блоки, віконні блоки, сухі суміші в асортименті, утеплювач для покрівлі.

92

Продовжуються роботи з обшивання стін гіпсокартоном та вирівнювання підлоги.

93 94 95
96 97

 

14.08.2019 Фотозвіт виконаних робіт

На сьогоднішній день працівники підрядної організації ПП «ІНСАМ-БУД» завершили демонтаж старої цементно-пісчаної стяжки покрівлі.

180 181
182 183

Встановлено 6 нових вентиляційних каналів.

184 185
186

Виконується монтаж нової покрівлі (розстилання паробар’єру та вкладання сучасного утеплювача в 4 шари у шаховому порядку, відсипка гранвідсівом).

192
187 188
189 190
196 197

По всьому периметру даху проклаадено блискавкозахист.

193 194 195

Також було виконано разуклонку та цементну стяжку.

198 199
200 201
202
203 204


 

Капітальний ремонт автодороги по вул.Нагорна м.Селидове

 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

«Капітальний ремонт автодороги по вул.Нагорна м.Селидове (коригування)»

 

Вартість: 9,7 млн.грн.

Початок підрядних робіт: червень 2019

Завершення підрядних робіт: листопад 2019

Підрядна організація: ТОВ «Будресурс»

 

Фотозвіт до початку реалізації інвестиційного проекту

406 408 407


10.07.2019 Фотозвіт виконаних робіт

На теперішній час реалізується проект «Капітальний ремонт автодороги по вул.Нагорна м.Селидове (коригування)».

Було знято верхній шар грунту від вул.Михайлівська до вул.Кузнєцова.

169 170
171

 

25.07.2019 Фотозвіт виконаних робіт

На сьогоднішній день працівниками підрядної організації ТОВ «Будресурс» проводяться роботи зі зняття верхнього шару грунту, планування дороги та підготовчі роботи для укладання бордюрного каменю.

354 356
353 355

 

30.07.2019 Фотозвіт виконаних робіт

Інвестиційний проект «Капітальний ремонт автодороги по вул.Нагорна м.Селидове (коригування)» серед іншого передбачає ремонт дорожнього полотна та облаштування тротуару. Роботи на цьому об'єкті виконує підрядна організація ТОВ «Будресурс» м.Мирноград.

30 липня Селидівський міський голова Віктор Ремізов зустрівся з директором підрядної організації і представниками комунальних підприємств міста стосовно реалізації проекту.

375
376 377

Вони обговорили поточні і майбутні роботи, питання, що виникають під час виконання ремонтних робіт, та разом намітили шлях їх вирішення.

На сьогоднішній день проведено роботи зі зняття верхнього шару грунту від вул.Михайлівська до вул.Кузнєцова та планування дороги.

ПРОТОКОЛ №1 УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ВЛАСНИКІВ КВАРТИР І НЕ ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДИНКУ, ЩО РОЗТАШОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ: М.СЕЛИДОВЕ, ВУЛ.ГОГОЛЯ, 24

ПРОТОКОЛ №1 УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ВЛАСНИКІВ КВАРТИР І НЕ ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДИНКУ, ЩО РОЗТАШОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ: М.СЕЛИДОВЕ, ВУЛ.КАРЛА МАРКСА, 23

ПРОТОКОЛ №1 УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ВЛАСНИКІВ КВАРТИР І НЕ ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДИНКУ, ЩО РОЗТАШОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ: М.СЕЛИДОВЕ, ВУЛ.КАРЛА МАРКСА, 25

З питань охорони праці

Новини

Скачати цей файл (2018 - Дерзайте - ви талановиті.doc)2018 - Дерзайте - ви талановиті.doc
Скачати цей файл (III_Конгрес_освiтян_Донеччини.doc)III_Конгрес_освiтян_Донеччини.doc
Скачати цей файл (Zero waste school.doc)Zero waste school.doc
Скачати цей файл («Учитель року – 2018».doc)«Учитель року – 2018».doc
Скачати цей файл (ІІІ ОБЛАСНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РЕГІОНІ».doc)ІІІ ОБЛАСНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РЕГІОНІ».doc
Скачати цей файл (ІІІ обласний конкурс виразного читання «Майстер слова».doc)ІІІ обласний конкурс виразного читання «Майстер слова».doc
Скачати цей файл (Атестаційні процеси в умовах становлення нової української школи.doc)Атестаційні процеси в умовах становлення нової української школи.doc
Скачати цей файл (Вiтаeмо кращих педагогiв року.doc)Вiтаeмо кращих педагогiв року.doc
Скачати цей файл (Відзначення Дня українського добровольця.doc)Відзначення Дня українського добровольця.doc
Скачати цей файл (Відкривай Україну-2017.doc)Відкривай Україну-2017.doc
Скачати цей файл (Вітаємо переможицю!.doc)Вітаємо переможицю!.doc
Скачати цей файл (Вітаємо переможців конкурсу!.doc)Вітаємо переможців конкурсу!.doc
Скачати цей файл (Вшановуємо Великого Кобзаря.doc)Вшановуємо Великого Кобзаря.doc
Скачати цей файл (Демократія починається з тебе.doc)Демократія починається з тебе.doc
Скачати цей файл (Демократична гімназія – шлях до змін.doc)Демократична гімназія – шлях до змін.doc
Скачати цей файл (День добровольця.doc)День добровольця.doc
Скачати цей файл (День рідної мови.doc)День рідної мови.doc
Скачати цей файл (День української писемності та мови.doc)День української писемності та мови.doc
Скачати цей файл (Згадаймо великого Кобзаря.doc)Згадаймо великого Кобзаря.doc
Скачати цей файл (Зустрiч_з_вiйс_ковослужбовцями_в_ЗОШ_№18.doc)Зустрiч_з_вiйс_ковослужбовцями_в_ЗОШ_№18.doc
Скачати цей файл (Зустріч з інспекторами поліції.doc)Зустріч з інспекторами поліції.doc
Скачати цей файл (Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт старшокласників.doc)Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт старшокласників.doc
Скачати цей файл (конкурс-захист науково-дослідницьких робіт.doc)конкурс-захист науково-дослідницьких робіт.doc
Скачати цей файл (крокуємо разом до демократії.doc)крокуємо разом до демократії.doc
Скачати цей файл (Лідер року-2017.doc)Лідер року-2017.doc
Скачати цей файл (Міський етап всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних.doc)Міський етап всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних.doc
Скачати цей файл (Міський етап конкурсів виразного читання.doc)Міський етап конкурсів виразного читання.doc
Скачати цей файл (Методична рада міського методичного кабінету.doc)Методична рада міського методичного кабінету.doc
Скачати цей файл (Методичний аукціон.doc)Методичний аукціон.doc
Скачати цей файл (Нарада керівників закладів освіти.doc)Нарада керівників закладів освіти.doc
Скачати цей файл (Обласна лабораторія освітніх технологій «Проекти STEM-освіти в школі».doc)Обласна лабораторія освітніх технологій «Проекти STEM-освіти в школі».doc
Скачати цей файл (Обласна творча майстерня.doc)Обласна творча майстерня.doc
Скачати цей файл (Підсумки I етапу гри Джура.doc)Підсумки I етапу гри Джура.doc

Структура та контакти

СТРУКТУРА ТА КОНТАКТИ

ПІБ

Посада

Телефон

Надтока Людмила Миколаївна

Начальник відділу

7-46-78

Кулаковська Наталія Леонідівна

Спеціаліст I категорії відділу

7-46-78

Козлова Мадіна Надірівна

Спеціаліст I категорії відділу

7-46-78

Meteo.ua