Оголошення

 СЕЛИДІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА  ОГОЛОШУЄ

конкурс на заміщення вакантної  посади директора комунального некомерційного підприємства  «Селидівська  центральна міська лікарня Селидівської міської ради», яке утворено шляхом перетворення комунального закладу рішенням міської ради 24.10.2018  №  7/37-1124 «Про припинення шляхом перетворення Комунальної лікувально-профілактичної установи Селидівська центральна міська лікарня у Комунальне некомерційне підприємство «Селидівська  центральна міська лікарня Селидівської міської ради».

Підприємство  знаходиться за адресою будинок 43, вулиця Московська, міста Селидове, Донецька область, 85400.

Основні напрями діяльності підприємства:

- забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

-забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;                                 

-надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплат-ній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

-надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплат-ній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

-організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

-проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

-направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

-проведення профілактичних оглядів; 

- виробництво лікарських засобів;

- придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

- організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів тощо;

-  навчально-методична робота;

- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Прийом документів здійснюється з 01.02.2019 по 02.03.2019.

Довідки за телефоном (06237)72511,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до постанови КМУ від  27.012.2017 №1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до постанови КМУ від  27.012.2017 №1094;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до постанови КМУ від  27.012.2017 №1094;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до постанови КМУ від  27.012.2017 №1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ до претендента - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина". Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медико-профілактичного профілю з наступною спеціалізацією з "Організації і управління охороною здоров'я". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про

присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три  роки), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці директора і укладення контракту  здійснюється відповідно  до чинного законодавства.

Конкурс відбудеться 12.03.2019 о 10.00 год.  в приміщенні міської ради.

Конкурсна комісія