Відзнаки міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    рішенням міської ради від 24.06.2003

ПОЛОЖЕННЯ

про Почесну грамоту Селидівської міської ради

1.Почесна грамота Селидівської міської ради є формою відзначення окремих працівників, трудових колективів, які досягай високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, внесли вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей.

2.Почесною грамотою нагороджуються трудові колективи, працівники органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, підприємств /об’єднань/, установ, організацій всіх форм власності, господарчих структур, об’єднань громадян, творчих та інших спілок за досягнення високих показників у виробничій, економічній, соціальній, культурній, спортивній, освітній діяльності, вагомий особистий внесок у соціально - економічний розвиток міста, багаторічну сумлінну працю, активну громадську діяльність, а також у зв’язку з пам’ятними, ювілейними датами і професійними святами.

3.Висування кандидатів на нагородження Почесною грамотою здійснюється гласно за ініціативою трудового колективу підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади де працює особа, яка подається на нагородження.

4.Подання на нагородження Почесною грамотою за встановленою формою /додається/ до виконкому міської ради не менше як за 14 днів до нагородження.

5.Нагородження Почесною грамотою може здійснюватись за особистою ініціативою міського голови та його заступників.

6.До подання про нагородження Почесною грамотою додаються:

- для трудових колективів - довідка про конкретні виробничі, наукові та інші досягнення;

- для окремих працівників - характеристика, яка висвітлює його досягне-ння в роботі та вклад у соціально - економічний розвиток міста, яка підписується керівником підприємства, установи, організації.

7.Подані матеріали розглядаються відділом організаційної і кадрової роботи, який готує відповідний проект розпорядження міського голови.

8.Рішення про нагородження Почесною грамотою приймається міським головою і оформляється розпорядженням.

9.В трудовій книжці нагородженого Почесною грамотою, робиться відповідний запис з вказівкою дати й номера розпорядження міського голови . Для військовослужбовців робиться відповідний запис в облікових документах.

10.Відзначення Почесною грамотою може  бути повторно проведено не раніше як через 2 роки з дня попереднього нагородження.

11.Облік та реєстрацію Почесних грамот здійснює відділ організаційної і кадрової роботи міської ради.

12.Вручення Почесної грамоти здійснюється міським головою або за його дорученням - заступниками міського голови, секретарем ради, керуючим правами виконкому, керівниками відділів та управлінь міської ради в урочистій обстановці в трудовому колективі або в приміщенні міської ради та відноситься до загальнодержавних свят, галузевих професійних свят, ювілейних дат працівників, а також підприємств, установ і організацій.

 

Секретар ради                                                                                                                              Т.Г.Львова

 

Додаток

до Положення про Почесну

грамоту Селидівської

міської ради

 

 

ПОДАННЯ

до нагородження Почесною грамотою Селидівської міської ради

 

 

1.Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________

_______________________________________________________________________

2.Посада і місце роботи, служби ________________________________________

_______________________________________________________________________

3.Число, місяць і рік народження ________________________________________

4.Загальний стаж роботи _________________________________________________

5. Досягнення, за які подається до нагородження _______________________

_________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 Кандидатура погоджена

з головою профспілки                 ____________________    _____________________

                                                          (підпис)                            (ініціали)

_______________________        ____________________    ______________________

     (посада керівника)                         (підпис)                            (ініціали)