Документи, необхідні для проведення державної реєстрації прав

Для проведення державної реєстрації прав особа обов'язково подає:

1.) копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє);

2.) копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

3.) документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав (квитанція);

4.) документ про сплату адміністративного збіру (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати);

5.) документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду, свідоцтво тощо);