Навчання за ваучерами

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України окрім набору студентів і слухачів за направленнями центрів зайнятості та за контрактом

здійснює набір на навчання за ваучерами, виданими державною службою зайнятості, відповідно до ч.3 ст.30 Закону України «Про зайнятість населення», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» від 20.03.2013 № 207, наказу Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер» від 03.12.2015 № 1169, Переліку навчальних закладів, які мають право здійснювати освітню діяльність за переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці. 

Набір на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальностями: 

- 231 «Соціальна робота», кваліфікація «Соціальний працівник, менеджер соціальної роботи» (вартість навчання – 14152 грн.); 

- 053 «Психологія», кваліфікація «Психолог» (вартість навчання – 18050 грн.);

 - 073 «Менеджмент», кваліфікація «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (вартість навчання – 14440 грн.) 

Форма навчання – заочна, термін навчання – 2-2,5 роки. 

Термін прийому документів – з 4 липня по 4 серпня 2016 р. Претенденти проходять конкурсний відбір у вигляді співбесіди. 

Набір слухачів проводиться із числа осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.  

Підготовка за освітнім ступенем «бакалавр» здійснюється на старших курсах (другий, третій курс) за напрямами:

 

6.030102 «Психологія», кваліфікація «Бакалавр з психології, лаборант наукового підрозділу у сфері психології» (вартість навчання – 6506 грн. за рік навчання). 

6.030601 «Менеджмент», кваліфікація «Бакалавр з менеджменту, менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)», (вартість навчання – 6280 грн. за рік навчання)

 Форма навчання – заочна, строк навчання – 2-3 роки. 

Термін прийому документів – з 11 липня по 20 липня 2016 р. 

Претенденти складають фаховий іспит та додаткове вступне випробування. 

Набір студентів проводиться із числа осіб, які закінчили навчальні заклади І-ІІ рівня акредитаціїї (коледжі, технікуми).  

При зарахуванні студенти мають сплатити різницю вартості навчання та вартості ваучера. 

Усі абітурієнти особисто подають заяву про вступ до Інституту.

 До заяви додаються: 

 - оригінал або копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього;

 - копія паспорта;

 - шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

 - копія ідентифікаційного номера;

 - ваучер.

 Право на одноразове отримання ваучера мають: 

- особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

- особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

- особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

- внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи. 

Детальнішу інформацію про навчання можна отримати на сайті Інституту,  http://www.ipk-dszu.kiev.ua 

 Адреса ІПК ДСЗУ: 03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17. 

Телефони для довідок: 

528-41-52 (приймальна комісія) – кімната 207-а.

239-07-98 (деканат) – кімната 207.