Підсумки роботи відділення Національної служби посередництва і примирення

в Донецькій області за 2018 рік.

Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

Упродовж 2018 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 79 випадків ускладнення стану СТВ, по яких було взято на облік 92 чинника, з яких щодо своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї було взято на облік 77 чинників (83,7% від загальної кількості). Причиною виникнення випадків ускладнення стану СТВ у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 369 млн.грн.

З початку  2018 року було взято на облік 72 випадки ускладнення стану СТВ. Найбільша кількість випадків за видами економічної діяльності припадала на підприємства:

  • водопостачання; каналізації, поводження з відходами – 21 випадок (29,2%);
  • добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 14 випадків (19,4%);
  • сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства – 8 випадків (11,1%).

Причинами виникнення випадків ускладнення на підприємствах Донецької області з початку 2018 року були 85 чинників, з них:

2 – щодо укладення чи зміни колективного договору, угоди (2,4%);

13 – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень (15,3%);

70 – щодо невиконання вимог законодавства про працю (82,4%).

У звітному періоді, з метою врегулювання чинників ускладнення стану СТВ, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню чинників ускладнення, здійснено виїзди на підприємства та проведено 284 узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин.

В результаті постійної взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин та органами місцевого самоврядування в 2018 році було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником ускладнення, в сумі 256 млн.грн., що складає 69,3% від заборгованості, що стала чинником ускладнення стану СТВ.

У 2018 році знято з обліку 65 випадків, в тому числі 49 – у зв’язку із врегулюванням чинників ускладнення, 14 – у зв’язку із зняттям з обліку з різних причин (припинення трудових відносин, відсутність причин або умов для виникнення КТС(К)),  2 – у зв’язку із реєстрацією КТС(К).

Станом на 01.01.2019 року на обліку Відділення знаходиться 14 випадків ускладнення стану СТВ з 14 чинниками, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати  89 844,6 тис. грн., що складає 24,3%  від заборгованості, що стала чинником ускладнення стану СТВ.

 Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Упродовж 2018 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 9 колективних трудових спорів (конфліктів), в тому числі 8 – на виробничому рівні, з яких 5 – на рівні підприємств, установ, організацій (62,5%),  3 – на рівні структурних підрозділів (37,5%); 1 – на територіальному рівні.

У 9 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 40 вимог, в т.ч.:

- щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 вимога (2,5% від загальної кількості);

-  щодо виконання колективного договору, угоди – 21 вимога (52,5%);

-  щодо невиконання вимог законодавства про працю – 18 вимог (45%).

Упродовж 2018 року з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 122 примирні процедури, в т.ч. 109 –  узгоджувальних зустрічей, 13 – примирних комісій.

У звітному періоді зареєстровано 3 КТС(К) на виробничому рівні з 15 вимогами, висунутими найманими працівниками.

У 2018 році за сприяння НСПП знято з реєстрації 4 КТС(К) (44,4%).

По знятим з реєстрації 4 КТС(К) вирішено 17 вимог (42,5% від загальної кількості вимог), висунутих найманими працівниками.

Таким чином, станом на 01.01.2019 року  на обліку Відділення залишилось 5 КТС(К), в яких в стадії вирішення залишилися 23 вимоги, висунуті найманими працівниками, проте, по цим спорам заборгованість із заробітної плат и при виникненні КТС(К), відсутня. Заборгованість із заробітної плати, яка утворилася після реєстрації КТС(К) і залишилася невиплаченою станом на 01.01.2019 року,  складає 102 млн.грн.

Страйки, колективні припинення роботи, акції протесту, пов’язані з ускладненням стану соціально-трудових відносин

Упродовж 2018 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.

За звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 22 акцій соціального протесту, а саме: 1 стихійний страйк, 5 мітингів, 2 невихіди на поверхню, 7 припинень роботи,  6 пікетувань, 1 вуличні походи.

Найбільший показник проведення акцій соціального протесту зафіксовано на підприємствах вугледобувної галузі – 20, що складає 91% від загальної кількості, а наймані працівники цих підприємств вважалися значно активними у захисті своїх соціальних прав та гарантій.

Основними вимогами працівників під час проведення акцій соціального протесту, страйку були:

- погашення заборгованості із заробітної плати;

- виплата поточної заробітної плати;

-  вирішення питання бюджетного фінансування заробітної плати;

- підвищення тарифних ставок на рівень інфляції;

- виділення коштів на технологію та матеріали;

- оснащення та підготовки лав  і очисних вибоїв;

- зниження рівня заробітної плати внаслідок неповного робочого тижня.