Про новації та актуальні питання оподаткування

Нещодавно фахівці Покровсько-Добропільського управління ГУ ДПС у Донецькій області провели семінар, на якому розповіли про новації, актуальні питання оподаткування та податкову заставу.

 

Податківці зазначили, що у зв’язку з набранням чинності Закону України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі-Закон № 466-ІХ) внесено суттєві зміни до Податкового кодексу України (далі-ПКУ).

59

Так, державні службовці зауважили, що змінами визначено питання дати сплати податкового зобов’язання у разі, якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день.

Законом № 466-ІХ збільшено строк для сплати суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом – з 10 календарних днів на 10 робочих днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, розмір штрафу за неподання або несвоєчасне подання платником податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності з 170 гривень до 340 гривень.

Лектори звернули увагу, що врегульовано питання фінансової відповідальності платника податків за порушення граничного строку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних або відсутності реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування складених на операції з постачання товарів/послуг, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, що оподатковуються за нульовою ставкою; запроваджено визначення бази оподаткування для операцій з постачання електричної енергії, виходячи з ціни, яка склалася на ринку електричної енергії без необхідності донарахування податкових зобов’язань з ПДВ, якщо така ринкова ціна електричної енергії менша за ціну її придбання; запроваджено для звітності з ПДВ єдиний звітний період для усіх категорій платників податку (у тому числі для платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, що передбачає реєстрацію платником ПДВ), який дорівнює календарному місяцю.

Також, фахівці ГУ ДПС у Донецькій області проінформували про особливості при заповненні Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за звітні періоди 2020 року. Звернули увагу, що відтепер юридичні та фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи - підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, є платниками податку на прибуток при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту з джерелом їх походження з України. Передбачено, що платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України   «Про   бухгалтерський   облік  та   фінансову   звітність   в   Україні» зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу: разом з податковою декларацією за відповідний річний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором; річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом, яка підлягає оприлюдненню, у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним.

Змінами, внесеними Законом № 466-ІХ до підпункту 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 ПКУ, дозволено застосування «виробничого» методу для визначення податкової амортизації.

Також, платники дізналися про ряд інших змін, внесених Законом №466-ІХ, зокрема, щодо подання декларації з екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення; плату за спеціальне використання водних ресурсів; рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин; земельний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок з юридичних осіб.

 Крім цього, платників проінформували про період виникнення  податкової застави, порядок опису майна в податкову заставу, підстави для звільнення від неї, тощо. 

Під час заняття платники мали можливість отримати відповіді на свої запитання та друковану продукцію на відповідну тематику.