Засідання двадцять сьомої чергової сесії Селидівської міської ради VІІ скликання

22 грудня 2017 року о 10.00 відбулось засідання двадцять сьомої чергової сесії Селидівської міської ради VІІ скликання під головуванням міського голови Віктора Ремізова.

670

На засіданні були присутні: міські та селищні голови, заступники міських голів, керівники установ та структурних підрозділів міської ради, представники громадськості, засоби масової інформації.

671 672
Депутатам міської ради було запропоновано розглянути 35 питань порядку денного.
Начальник фінансового управління Тетяна Рогоза виступила із матеріалами Пояснювальної записки до рішення Селидівської міської ради «Про бюджет м.Селидове на 2018 рік».
673 674
Міський бюджет м.Селидове на 2018 рік розрахований  виходячи з положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу та інших нормативних актів, регулюючих бюджетне законодавство.
Крім того, параметри формування місцевого бюджету м.Селидове визначалися макропоказниками економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік з використанням  даних статистичної і фінансової звітності, оцінки виконання місцевого бюджету м.Селидове за три попередні роки, розрахунків галузевих управлінь і відділів міської ради.
Обсяг доходної частини місцевого бюджету м.Селидове на 2018 рік прогнозується в сумі 341 512,5 тис.грн. включаючи загальний та спеціальний фонд.
Доходи загального фонду місцевого бюджету м.Селидове визначені у сумі 332765,2 тис.грн., які сформовані з:
- податкових надходжень –108 192,3 тис.грн.
- неподаткових надходжень – 1047,7 тис.грн.
- доходи від операцій з капіталом – 3,0 тис.грн.
Крім того:
- базова дотація - 17 904,9.грн.;
- субвенція на соціальний захист - 119 307,4 тис.грн.;
- медична субвенція - 45 917,3 тис.грн.;
- освітня субвенція - 39 770,8 тис.грн.;
- субвенція з бюджету м. Новогродівка - 480,0 тис.грн.;
- субвенція для інвалідів по зору - 66,8 тис.грн.;
- субвенція на придбання квартир дітям-сиротам - 75,0 тис.грн.
У складі доходів місцевого бюджету м. Селидове найбільшу питому вагу (81,8%) складають надходження податку на доходи фізичних осіб. Вони визначені в обсязі 89389,8 тис.грн.
При визначенні прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб застосована єдина ставка податку у розмірі 18% і враховані суми податкової соціальної пільги, що надається платникам, обчисленої виходячи зі встановленої законодавством мінімальної заробітної платі (у розмірі 3723 грн.) і прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у розмірі 1700 грн.) з 1 січня 2018 року. 
Відповідно до ст.69 Бюджетного кодексу України акцизний податок, питома вага якого в обсязі доходів складає 5,0%, обчислений виходячи з фактичних надходжень  у 2017 році і порядку його зарахування в 2018 році, визначено у сумі 5500,0 тис.грн.
У складі місцевих податків найбільшу питому вагу складають земельний податок (5,4% у сумі надходжень доходів загального фонду) та єдиний податок (7,1%). Вони визначені у сумі 4990,0 та 7800,0 тис.грн.     
Доходи спеціального фонду місцевого бюджету м.Селидове на 2018 рік визначені в сумі 8747,3 тис.грн.
 Джерелами формування спеціального фонду є:
- екологічний податок -130,9 тис.грн.;
- власні надходження бюджетних установ і організацій - 8 201,2 тис.грн.
Надходження до бюджету розвитку: кошти від продажу землі - 412,0 тис.грн.
До складу міського бюджету належать кошти:
- освітньої субвенції з державного бюджету;
Сума освітньої субвенції за 2017 рік становить 38,8 млн.грн. План на 2018 рік - 39,8 млн.грн. Збільшення всього на 1,0 млн.грн. А зміни з оплати праці педагогічних працівників значні - надбавка за престижність педагогічної роботи встановлюється в розмірі 20% (а не до 20% як було прописано в законі раніше), на 25% повинна збільшиться заробітна плата педагогічним працівникам.
Розмір освітньої субвенції на наступний рік розрахований на основі нової формули, виходячи з розрахункової кількості ставок пед.працівникам, визначеного на підставі навчального навантаження і нормативної наповнюваності класів, враховуючи середню заробітну плату вчителя в умовах 2018 року.
Також кошти медичної субвенції з державного бюджету, які розподіляються на утримання закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги. 
Розрахунок розміру медичної субвенції здійснюються за єдиним підходом з урахуванням:
1.наявного населення міста на 01.01.2017 (м.Селидове - 52 003 чол.).
2.фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на охорону здоров’я на 2018 рік – 744,7 грн. (по всій Україні).
3.коефіцієнту диференціації рівня витрат на 1 жителя в містах 1,065 (для усіх міст).
4.коефіцієнту відносної вартості витрат на надання медичних послуг в залежності від вікової структури населення даної адмінтериторіальної одиниці (1,038)
Цільові видатки на надання первинної мед.допомоги до 01.07.2018 – 7 098,7                        
У порівнянні з 2017 роком на 2018 рік розмір медичної субвенції на надання вторинної допомоги збільшено на 1,4 млн.грн., але це не забезпечує видатки, які необхідні на утримання установ протягом року. Незабезпеченість за заробітну плату складає 16,9 млн.грн. Починаючи з 2017 року відсутня можливість внесення змін до помісячного розпису мед субвенції з держбюджету.
У межах прогнозованого обсягу доходів міського бюджету видатки на 2018 рік визначені в сумі 341 512 502 тис.грн., у т.ч. загального фонду – 330 596 881 тис.грн., спеціального фонду - 10 915,6  тис.грн., з них бюджет розвитку – 2 168,3 тис.грн.
У видатках загального фонду міського бюджету враховані кошти на утримання бюджетних установ міста і фінансування заходів, перелік яких визначений ст.89, 91 Бюджетного кодексу України.
Видаткова частина загального фонду розрахована виходячи з доходів місцевого бюджету в сумі 332,8 млн.грн., в тому числі по галузях:
освіта - 105,9 млн.грн. (очікувані видатки за 2017 рік - 103,1 млн.грн.)
охорону здоров'я - 56,6 млн.грн. (76,1 млн.грн.)
культура - 12,1 млн.грн. (11,9 млн.грн.)
фізкультура і спорт - 5,9 млн.грн. (5,6 млн.грн.)
соціальний захист - 7,1 млн.грн. (6,9 млн.грн.)
органи місцевої самоорганізації - 19,0 млн.грн. (22,2 млн.грн.).
При розрахунку видатків по галузях охорони здоров'я, освіти, соціальному забезпеченню, культури, фізичної культури та спорту, на молодіжну політику застосований єдиний підхід.
Розрахунок витрат на заробітну плату здійснено з урахуванням:
- запровадження в законі України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»  нових розмірів мінімальної заробітної плати у місячному розмірі з 1 січня – 3 723 грн. на місяць;
- витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані з урахуванням коефіцієнтів, застосованих на державному рівні.
Фінансування видаткової частини бюджету м.Селидове на 2018 рік здійснюватиметься в межах фактичних доходів і відповідних бюджетних призначень, затверджених на 2018 рік.
Більше 75% всіх витрат місцевого бюджету складають витрати на виплату заробітної плати з нарахуваннями. Виходячи з дохідної частини місцевого бюджету на цю статтю витрат на 2018 рік проектом передбачено 165,4 млн.грн., в т.ч. місцевий бюджет - 87,1 млн.грн., освітня субвенція - 39,8 млн.грн., медична субвенція - 38,5 млн.грн., в т.ч. первинний рівень - 7,1 млн.грн., вторинний рівень - 31,4 млн.грн.
Незабезпеченість асигнуваннями на заробітну плату на 2018 рік - 27,4 млн.грн., в т.ч.: по КЛПУ Селідовська ЦМЛ - 16,9 млн.грн., місцевий бюджет - 10,5 млн.грн.
Друга стаття витрат місцевого бюджету це - енергоносії, на 2018 рік на їх оплату передбачено 25,7 млн.грн. (недостатність 3,6 млн.грн.).
Всім розпорядникам коштів міського бюджету необхідно забезпечити впорядкування видатків, здійснюваних за рахунок бюджетних асигнувань,з приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій відповідно до бюджетних призначень, передбачених на їх утримання в 2018 році, коректування бюджету здійснювати в першу чергу за рахунок скорочення непершочергових і непріоритетних видатків і введення жорсткого режиму використання бюджетних коштів і оптимізації мережі бюджетних установ.
У складі інших видатків передбачені бюджетні асигнування на фінансову підтримку органів самоорганізації населення громадських комітетів селищ міського типу Камишівка та Вишневе у сумі 54,5 тис.грн.
На виконання програми «Місцеві стимули» на первинному рівні заплановані кошти міського бюджету на оплату навчання студентів у медичному університеті в сумі 21,9 тис.грн.
Також згідно договорів на надання вторинної медичної допомоги передбачена субвенція з бюджету м.Новогродівка у сумі 480 тис.грн., з бюджету Покровського району у сумі 2 197,5 тис.грн., бюджету Ясинуватського району у сумі 1296,6 тис.грн. на виконання заходів по наданню медичних послуг мешканцям м.Новогродівка,  Покровського та Ясинуватського районів у стаціонарних та поліклінічних відділеннях СЦМЛ.            
У загальному обсязі видатків передбачені асигнування на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 5 106,7 тис.грн.      
На здійснення державних та власних програм соціального захисту населення передбачені видатки в сумі 118 788,3 тис.грн.
У складі інших видатків на соціальний захист населення передбачені видатки на загальну суму 938,6 тис.грн., в т.ч. на:
- матеріальну допомогу громадянам - 27,8 тис.грн.;
- муніципальна стипендія почесним громадянам м.Селидове - 5,1 тис.грн.;
- муніципальна стипендія громадянам, перспективним спортсменам - 6 тис.грн.;
- муніципальна стипендія учасникам АТО - 7,5 тис.грн.;
- муніципальна стипендія інтернам-медикам - 4,5 тис.грн.;
- пільги інвалідам по зору на покриття витрат за послуги зв'язку (абонплата) - 6,0 тис.грн.;
- виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговуванню і потребують сторонньої допомоги - 40,5 тис.грн.;
- фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів та ветеранів та АТО - 123,8 тис.грн. і на виконання програми соціального захисту прав осіб з обмеженими фізичними можливостями «Піклування» - 376,4 тис.грн.;
- оплата проїзду у міському та приміському сполучені пільговій категорії громадян – 99,9 тис.грн.;
- оплата підписи на газету «Наша зоря» пільговій категорії громадян - 92,5 тис.грн.;
- КП «Комунальник Селидівської міської ради» співфінансування оплати громадських робіт - 30 тис.грн.
- УСЗН громадські роботи (Центр зайнятості) - 58,1 тис.грн.;
- підвіз дітей пільгової категорії - 26,5 тис.грн.
Крім того на культурно-масові заходи передбачені видатки в сумі 100,7 тис.грн.,
на проведення спортивних заходів та навчально–тренувальних зборів в сумі 247 тис.грн.
Селидівській міській раді на 2018 рік передбачаються бюджетні асигнування по житлово-комунальному господарству у сумі 2 539 тис.грн.; на поточний ремонт квартир дітям-сиротам в м.Селидове - 120 тис.грн.
Бюджетом на 2018 рік передбачені видатки на дольову участь міського бюджету в капітальному ремонті багатоквартирних будинків в м.Селидове, в розмірі 50х50 від загальної вартості будівельних робіт в сумі 200 тис.грн.
Передбачені видатки на придбання житла для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на умовах спів фінансування з облбюджету та місцевого бюджету (75х25) у сумі 300 000 грн., у тому числі за рахунок субвенції з облбюджету – 75000 грн.; на проведення нормативно-грошової оцінки земель в сумі 156 тис.грн.; проведення інвентаризації під захисними лісами – 40 тис.грн.; встановлення меж м.Селидове – 100 тис.грн.; видатки на проведення робіт по розробці схеми оптимізації теплопостачання м.Селидове у сумі 64,9 тис.грн.; на відшкодування з міського бюджету відсотків за кредитами, залученими ОСББ для впровадження заходів щодо енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду міста у сумі 100 тис.грн.;  дольова участь бюджету на розвиток інфраструктури міста в сумі 750,0 тис.грн.   
Бюджетом  м.Селидове на 2018 рік передбачені субвенції на:
- утримання органів самоврядування  смт.Цукурине - 100,0 тис.грн.
- обласному бюджету на організацію оздоровлення та літнього відпочинку дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування - 100,0 тис.грн.
- на утримання перинатального центру у м.Покровськ на надання вторинної медичної допомоги мешканцям м.Селидове в офтальмологічному відділенні ПЦРЛ - 100,0 тис.грн.;
- виконання програми «Український донецькій куркуль» - 250 тис.грн.
Відповідно до п.18 розділу VI «Прикінцеві та Перехідні положення Бюджетного кодексу України» з 01.01.2018 року планування та виконання міського бюджету буде здійснюється з використанням програмно-цільового методу бюджетування, що передбачає складання паспортів і програм на проведення видатків і за підсумками року оцінку їх ефективного використання.
Додаткових значних надходжень до бюджету не очікується, тому необхідно розпорядникам коштів місцевого бюджету проводити роботу по оптимізації витрат, виконання заходів, передбачених «Дорожньої карти» та інших заходів по скороченню витрат, виконати вимоги ст.51 і 77 БКУ в частині дотримання вимог щодо змісту чисельності працівників і виплати заробітної плати, утримання установ в межах асигнувань, передбачених у кошторисі видатків.
За цим питанням депутатами одноголосно було прийнято позитивне рішення.

675

Також начальником фінансового управління винесено на розгляд проекти рішень про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 14.12.2016 №7/15 – 521 «Про бюджет м. Селидове на 2017 рік» та про затвердження розпоряджень міського голови.
Заступник начальника 13 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Донецькій області, капітан служби цивільного захисту Олександр Макаренко розкрив питання про затвердження Програми «Забезпечення мінімально достатнього  рівня безпеки населення і території м. Селидове від надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру  на 2018 – 2020 роки». Програма включає в себе серед іншого ремонт даху, заміну воріт, утеплення зовнішньої частини будівлі.

676

Також доповідали: начальник відділу з питань майна комунальної власності, житлово-комунального господарства і благоустрою Ірина Давидова, начальник відділу освіти міської ради Оксана Соломахіна, начальник управління соціального захисту населення міської ради Інна Гришкова, начальник відділу культури Лариса Дашевська, начальник відділу з питань організаційної і кадрової роботи та внутрішньої політики міської ради Яна Шкарупа, начальник відділу економічного і соціального розвитку Ірина Нефьодова.

677 678 679
680 681
На засіданні сесії розглядалися також інші поточні питання.
Загалом, позитивно було прийнято 35 проектів рішень. Засідання двадцять шостої чергової сесії Селидівської міської ради було оголошено закритим.