Про внесення змін до рішення міської ради від "Про місцеві податки та збори і встановлення ставки акцизного податку в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у м.Селидове»

Аналіз регуляторного впливу - проекту рішення міської ради від 18.02.2015 6/59-1389

«Про внесення змін до рішення міської ради від «Про місцеві податки та збори і встановлення ставки акцизного податку в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у м.Селидове»

(Положення про земельний податок)

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв`язати шляхом регулювання

Реформування країни неможливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Таким джерелом є, зокрема, «плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності», віднесений з 01.01.2015 року до місцевих податків і зборів.

Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акту, полягає у встановленні порядку нарахування плати за землю в залежності від розміру земельних ділянок та виду їх використання. Диференціація розмірів земельного податку з врахуванням комерційної цінності земельних ділянок дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування. Так, у 2015 році до міського бюджету надійшло 3461,0 тис. грн. земельного податку, протягом 2016 очікується його надходження у розмірі 5782,7 тис.грн.

З метою ефективного використання земельних ділянок на території міста, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності і захисті їх законних прав та інтересів та отримання додаткових надходжень до міського бюджету від земельного податку, пропонується впровадити регулювання рішення та Положення, проект яких розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.Цілі регулювання

-вдосконалення земельних відносин у сфері плати за землю;

-встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок земельного податку з урахуванням рівня платоспроможністі суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

-диференціація ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки;

-визначення порядку нарахування та строків сплати земельного податку;

-забезпечення необхідних надходжень до міського бюджету.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей

Альтернатива прийняття запропонованого регуляторного акта відсутня у зв’язку з тим, що згідно Податкового Кодексу України ставки плати за землю та пільги щодо земельної ділянки встановлюються міською радою.

4. Механізм розв'язання проблеми

Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

-затвердження рішення та Положення про земельний податок;

-інформування  платників про встановлені правила справляння податку у 2017 році;

-проведення повного обліку земель, їх власників і користувачів;

-раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

-надходжень встановлених податків і зборів до міського бюджету.

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Перевагами у досягненні визначених цілей є:

•збільшення надходжень до міського бюджету;

•підвищення рівня використання економічних ресурсів міста, що надасть позитивний ефект для його мешканців;

•спрямування коштів на вирішення соціальних проблем населення та покрашення інфраструктури міста, збільшення фінансування місцевих бюджетних програм.

6.Очікувані результати прийняття акту

Аналіз вигод та витрат

Категорія суб`єктів, на яких впливає документ
Органи влади
Вигоди Витрати
  • впорядкування місцевої нормативної бази, відповідно до Податкового Кодексу України  (із змінами);
  • збільшення надходжень земельного податку до міського  бюджету
Витрати, пов`язані з прийняттям, оприлюдненням та популяризацією регуляторного акту
Суб’єкти господарювання та населення міста
Вигоди Витрати
  • застосування прозорого механізму нарахування та сплати земельного податку;
  • збільшення видатків з міського бюджету на потреби громади міста
Витрати, пов’язані зі сплатою податків та зборів, відповідно до проекту рішення

7.Обгрунтування строку дії регуляторного акту

Термін дії регуляторного акту обумовлений стабільністю нової редакції Податкового кодексу України. У разі внесення змін чи доповнень, що впливають на розміри або правила справляння земельного податку, зміни і доповнення будуть вноситись і до регуляторного акту. Коригування рішення можливе у разі об’єктивних змін в економічній діяльності міста та країни, а також внаслідок негативних показників відстежень результативності регуляторного акту.

8.Визначення показників результативності акту.

Результативність регуляторного акту передбачається в наступному:

- збільшенні надходжень до міського бюджету;

- використання земель за цільовим призначенням.

9.Заходи відстеження результативності рішення

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюється через рік з дня набрання чинності акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться раз на кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

 

 

Начальник фінансового управління                                                      Т.Б.Рогоза