«Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради»

Оприлюднено 23.11.2017

                                             ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

СЕЛИДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від __________________№_________

Про затвердження умов конкурсу з
перевезення пасажирів на міському та
приміських автобусних маршрутах
загального користування в межах
Селидівської міської ради

 

              Відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із змінами та доповненнями) та від 03.12.2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями), наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.04.2007 №285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за №499/13766, ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.Затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусному маршруті загального користування в межах Селидівської міської ради (додається).

2.Відділу економічного та соціального розвитку міської ради розмістити не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу у засобах масової інформації оголошення про проведення  конкурсу  та його умови.

3.Рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2012 №78/2 «Про затвердження об’єктів та умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування» визнати такими, що втратило чинність. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Терещенко І.В. 

 


Міський голова                                                                                                                                                             В.В. РЕМІЗОВ

 
 
 
 
Затверджено
рішенням виконкому Селидівської міської ради
від                     №                   

 

Умови конкурсу з перевезення пасажирів
на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради
 
1.Ці Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради (далі – Умови конкурсу) розроблені відповідно до вимог Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із змінами та доповненнями) та від 03.12.2008 року №1081 «Про затвердження Порядк у проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями).
 
2.Виконавчий комітет Селидівської міської ради (далі-Організатор) проводить конкурс з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах міської ради (далі-Конкурс) залежно від строків закінчення дії договорів на перевезення пасажирів у термін та у спосіб, передбачений Законом України «Про автомобільний транспорт» та Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008№1081 (із змінами та доповненнями) (далі–Порядок проведення конкурсу). Проведення та визначення переможця конкурсу здійснюється виключно відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року№1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями).

3.Об’єкти Конкурсу та вимоги до них визначені згідно з додатком до цих Умов конкурсу. 

4.Автомобільний перевізник забезпечує роботу накожному об’єкт і конкурсу неменш як одного транспортного засобу (вякості основного), пристосованого   для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (пункт 10 Порядку проведення конкурсу).

5.Організатор укладає з переможцями Конкурсу договори на перевезення пасажирів, типова форма якого затверджується рішенням виконкому Селидівської міської ради. Договір укладається терміном до 5 років.

Договір з переможцем Конкурсу, у разі відсутності у нього автобусів, що відповідають умовам Конкурсу, укладається строком на 1 (один) рік. Інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам Умов конкурсу, являється невід'ємною частиною договору на перевезення пасажирів. За умови виконання інвестиційного проекту-зобов’язання протягом дії вказаного договору, із переможцем конкурсу розривається за згодою сторін діючий договір (у разі завчасного виконання інвестиційного проекту-зобов'язання) та укладається новий договір загальним терміном дії до 5 років з врахуванням терміну дії розірваного за згодою сторін договору.

6.Автомобільні перевізники–переможці конкурсу зобов’язані здійснювати перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради відповідно до вимог Законів України «Про автомобільний транспорт»,«Про транспорт», «Про дорожній рух», «Про ліцензування видів господарської діяльності», Правил на дання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року№176, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів  автомобільним  транспортом,  міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою кабінету Міністрів України від 2.12.2015№1001, інших нормативно-правових актів у сфері автомобільного транспорту та трудового законодавства України, а також державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

7.Автомобільний перевізник–переможець конкурсу, з яким укладено договір за результатами проведеного конкурсу, забезпечує пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством.

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                Л.В. Павленко
 
Начальник відділу економічного
і соціального розвитку міської ради                                                                                                                         І.В. Нефьодова
 

 

Оприлюднено 23.11.2017

 АНАЛІЗ
регуляторного впливу до
проекту рішення виконавчого комітету Селидівської міської ради
«Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах
 Селидівської міської ради»
 
І. Визначення проблеми

На виконання Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями), Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами та доповненнями), з метою проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради виникла необхідність затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради.

Важливість проблеми полягає у забезпеченні стабільних, безпечних та якісних перевезень пасажирів міським та приміським автотранспортом загального користування в межах міської ради згідно норм чинного законодавства.

 Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)
так
ні
Громадяни
+
-
Держава
+
-
Суб'єкти господарювання
+
-
у тому числі суб'єкти малого підприємництва*
+
 -

Для розв’язання проблеми необхідно розробити та затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради згідно норм чинного законодавства.

Проект рішення виконкому Селидівської міської ради «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради» розроблено відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пункт 10 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями). Ці законодавчі акти передбачають правові норми щодо затвердження організатором обов’язкових  та додаткових умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

 
ІІ.  Цілі державного регулювання
 
Цілі державного регулювання:

-виконання статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями), шляхом розробки та затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради» згідно з нормами  чинного законодавства;

-проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради згідно з нормами чинного законодавства;

-забезпечення стабільних, безпечних та якісних перевезень пасажирів міським автотранспортом загального користування згідно з нормами чинного законодавства.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей
 
1.Визначення альтернативних способів.

В якості альтернативних способів можна розглянути наступні ситуації. 

Вид альтернативи
Опис альтернативи
Альтернатива 1.
 
Не приймати запропонований регуляторний акт
Відсутність можливості проведення конкурсів з перевезення пасажирів.
Спосіб є неприйнятним, оскільки чинним законодавством передбачено визначення автомобільних перевізників виключно на конкурсних засадах
Альтернатива 2.
 
Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради
Забезпечення виконання статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями) та забезпечення стабільних, безпечних та якісних перевезень пасажирів міським автотранспортом загального користування згідно з нормами норм чинного законодавства.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1.

Не приймати запропонований регуляторний акт

Відсутні

Не потребує додаткових витрат

Альтернатива 2.

Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради

Забезпечення виконання Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями).

Дотримання конкурентного середовища під час проведення конкурсу.

 

Витрати часу, пов’язані з розробкою регуляторного акта та проведенням конкуру з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради згідно з  нормами чинного законодавства.
 
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
 
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1.
 
Не приймати запропонований регуляторний акт
 Відсутні
Не потребує додаткових витрат
Альтернатива 2.
 
Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради
Забезпечення стабільних, безпечних та якісних перевезень пасажирів міським  та приміським автотранспортом загального користування.
 
Забезпечення транспортної
доступності жителів до населених пунктів в межах Селидівської міської ради
 
Не потребує додаткових витрат

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць необмежене коло осіб необмежене коло осіб необмежене коло осіб необмежене коло осіб необмежене коло осіб
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків - - - - -

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1.
 
Не приймати запропонований регуляторний акт
- Не потребує додаткових витрат
Альтернатива 2.
 
Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради
Прозорий механізм вибору на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.
Створення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання, які є претендентами для роботи на автобусних маршрутах загального користування
Не потребує додаткових витрат


IV. Вибір найбільш оптимального способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час вирішення проблеми)
Бал результативності
(за чотирибальною системою оцінки*)
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1.
 
Не приймати запропонований регуляторний акт
1
Не вирішує поставленої проблеми, не відповідає чинному законодавству
 
Альтернатива 2.
 
Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради.
4
Забезпечує вирішення  проблемних питань в повному обсязі, відповідає вимогам чинного законодавства
 

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1.

Не приймати запропонований регуляторний акт

 

Відсутні

Порушення норм чинного законодавства.

Відсутність регулярних перевезень пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування.

Дана альтернатива не відповідає нормам чинного законодавства.
Альтернатива Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради.

1.Забезпечення безпечного, якісного обслуговування населення автотранспортом загального користування на території міської ради;

2.Залучення на прозорих та передбачуваних умовах до виконання перевезень суб`єктів господарювання (автомобільних перевізників) на  міських та приміських автобусних маршрутах загального користування;

3.Суттєве підвищення якості транспортних послуг

4.Підвищення якості обслуговування населення;

5.Зменшення кількості звернень населення міста з питань покращення транспортного сполучення;

6.Створення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання, які є претендентами для роботи на автобусних маршрутах загального користування

 

 

Забезпечення стабільних, безпечних та якісних перевезень пасажирів міським автотранспортом загального користування, з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Прозорий механізм вибору на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування згідно до Умов конкурсу та постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про

затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями).

Витрати часу, пов’язані з розробкою регуляторного акта та проведенням конкурсу з перевезення пасажирів на міському  та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради згідно норм чинного законодавства

Цей регуляторний акт повністю забезпечує потреби у розв’язанні проблеми та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Прийняття регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей

Рейтинг результативності Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.

Не приймати запропонований регуляторний акт

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему.  Х

Альтернатива  2.

Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради.

Вирішення всіх проблем та поставлених цілей

 

Х

V. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Для досягнення цілей, визначених у ІІ розділі аналізу регуляторного впливу, проектом цього регуляторного акта (альтернатива 2) передбачено виконання вимог чинного законодавства в частині визначення умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування вмежах Селидівської міської ради та забезпечення стабільних, безпечних та якісних перевезень пасажирів міським та приміським автотранспортом загального користування.

Таким чином впровадження альтернативи №2 є єдиним сприятливим способом розв’язання проблеми, а саме – прийняття даного рішення виконкому Селидівської міської ради, яким визначаються Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському  та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради згідно норм чинного законодавства.

VI.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичніта юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових витрат та ресурсів  органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних чи юридичних осіб.

VIІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Основним показником результативності регуляторного акта є забезпечення виконання вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови  Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами) щодо врегулювання відносин, пов’язаних із організацією проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради, визначення переможців конкурсу тощо.
Після набрання чинності регуляторним актом його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:
- кількість об’єктів конкурсу;
- обсяг перевезених пасажирів;
- кількість переможців конкурсу;
- оновлення автоперевізниками рухомого складу.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься від стеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене до дня набрання чинності цього регуляторного акта.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.
Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
Аналіз регуляторного впливу підготовлено відділом економічного і соціального розвитку міської ради.
 

Перший заступник міського голови                                                                                                                   І.В. Терещенко