• Шановні громадяни!

  Шановні громадяни!

  Звертаємось до вас з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки в умовах природного довкілля, не спалювати суху траву та залишки рослинності, не провокувати таким чином виникнення пожеж, котрі можуть завдати чимало шкоди людям та довкіллю.

  Детальніше...

 • Онлайн-зустріч у центрі зайнятості

  Онлайн-зустріч у центрі зайнятості

  25 вересня Селидівський міський центр зайнятості провів онлайн-зустріч з осудженими, які відбувають покарання в Селидівській виправній колонії №82.

  Детальніше...

Звіт міського голови

про хід виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку міста Селидове

за 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Рік, що минув, був роком нашої спільної праці спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку міста та вирішення основних завдань у відповідності до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Наші зусилля, в першу чергу, були направлені на успішне втілення реформ в соціальній сфері, пошук шляхів наповнення міського бюджету, раціональне використання коштів і  втіленню в життя інвестиційних проєктів.

З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності особлива увага приділялась організації виконання завдань і заходів Програми соціально-економічного розвитку міста Селидове на 2019 рік.

Згідно з оперативними даними за 2019 рік підприємствами реального сектору економіки міста реалізовано продукції у діючих цінах на 305,3 млн.грн., що на 256,1 млн.грн. або на 45,6% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Історично склалось, що наше монофункціональне місто практично існує на базі  одного містоутворюючого державного підприємства «Селидіввугілля».

На жаль, економічна ситуація в країні призвела до суттєвих проблем на промислових підприємствах міста. Це пов’язано з зростанням собівартості продукції та зниженням її  конкурентоспроможності, зростанням цін на сировину, збільшенням тарифів на енергоресурси та втратою ринків збуту.

У загальному обсязі реалізованої продукції, частка продукції яка, виготовлена добувними та переробними підприємствами міста становить 68,7%.

З року в рік цей показник невпинно падає. Так, в порівнянні з 2018 роком, підприємствами добувної промисловості реалізовано продукції на 58,4% менше і склала 209,6 млн.грн.

Обсяги товарної вугільної продукції зменшились майже на 70,0%.  Шахтами міста в 2019 році видобуто 79,5 тис.т., що на 184,5 тис.т. менше в порівнянні з 2018 роком.

За звітний період збагачувальними фабриками перероблено 591,1 тис.т. рядового вугілля, що на 467,0 тис.т. або в 1,8 раз менше, ніж за 2018 рік.

Порівняно з минулим періодом  збільшився на 36,7 млн.грн. або у 2,5 раза об’єм реалізованої продукції  на підприємствах з виробництва готових металевих виробів та склав 60,5 млн.грн.

У 2019 році збільшився обсяг  реалізованої продукції на підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу і води на 3,2%. Підприємствами реалізовано продукції на суму 34,8 млн.грн.

Сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами вироблено продукції рослинництва на 28,4 млн.грн., що в 1,4 раза більше, ніж у минулому році.

Валовий збір зерна склав 11,0 тис.т., що в 1,4 раза більше ніж в попередньому році.

Вагомою складовою сталого розвитку міста також є мале та середнє підприємництво.  

На території міської ради впродовж останніх років спостерігається поступова тенденція розвитку бізнесу. За звітний період зареєстровано 206 юридичних та фізичних осіб, створено 336 нових робочих місць.

До бюджету міста від діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва надійшло податків та зборів - 30,6 млн.грн. Це на 4,6 млн.грн. більше, ніж в аналогічному періоді 2018 року. Питома вага малого бізнесу у формуванні дохідної частини міського бюджету становила 20,0%.

В 2019 році Селидівським міським центром зайнятості було надано 5 - ти безробітним одноразову допомогу для започаткування власної підприємницької справи в розмірі  171,2 тис.грн.

Протягом 2019 року центром надання адміністративних послуг від громадян прийнято 6908 заяв. На даний час Центром надається 191 вид послуг. До міського бюджету за надані адміністративні послуги надійшло понад 1,2 млн.грн.

З метою надання фінансово-кредитної допомоги місцевим підприємцям наприкінці минулого року рішенням міської ради було прийнято Порядок використання коштів на часткову компенсацію відсотків за кредитами, наданими банківськими установами суб’єктам малого і середнього підприємництва. У 2020 році на реалізацію цього заходу у міському бюджеті  передбачено 60,0 тис.грн. Сподіваємося, що за допомогою кредитної програми в місті  відкриються  нові види бізнесу або розширяться вже існуючі підприємства.

Вагомим кроком для подальшого розвитку бізнесу на місцевому рівні в 2019 році було підписання меморандуму між Селидівською міською радою та проєктом Європейського Союзу Forbiz про співпрацю, з метою розробки та реалізації місцевої Програми малого та середнього підприємництва на наступні роки. 

За 2019 рік до зведеного бюджету м.Селидове (з урахуванням усіх трансфертів) надійшло 409,3 млн.грн. податків, зборів, коштів субвенцій та інших платежів. У порівнянні з 2018 роком сума надходжень збільшилась на 5,3 млн.грн.

Зростання доходів загального фонду майже на 21,6 млн.грн. досягнуто за рахунок збільшення надходжень по податку на землю (8,4 млн.грн) внаслідок оновлення нормативно-грошової оцінки та скасування пільг для залізничного транспорту.

На 8,8 млн.грн. збільшені надходження по податку на доходи з фізичних осіб, але через нестабільну роботу бюджетоутворюючого підприємства «Селидіввугілля» не виконано заплановані показники по цьому податку на 11,5 млн.грн.

Визиває занепокоєння той факт, що за останні 3 роки зменшилась чисельність працюючих на підприємствах вугільної промисловості майже на 5,0 тис.осіб. Затримка виплати заробітної плати призвела до падіння долі промисловості у надходженнях до міської казни.

Що стосується видаткової частини бюджету, то за підсумками 2019 року вона виконана у сумі 411,8 млн.грн., у порівнянні з 2018 роком видатки зросли на 12,8 млн.грн.  або  на 3,2 %.

У минулому році бюджетними установами було спожито енергоносіїв на 6,3% менше ніж в 2018 році. Їх питома вага у бюджеті складає – 10,7%.

Майже 90% усіх витрат бюджету у минулому році склали витрати на утримання закладів соціально-культурної сфери міста.

Витрати на заробітну плату працівникам бюджетних установ складають 73,3% усіх видатків міського бюджету.

З метою недопущення заборгованості по заробітній платі працівникам в бюджетній сфері, протягом року залучались кошти єдиного казначейського рахунку. Всього було отримано та погашено 117,5 млн.грн.

Для ефективного використання бюджетних коштів, через електронну систему PROZORRO було проведено 161 закупівля на суму 90,0 млн.грн. Економія склала 3,5 млн.грн.

За оперативними даними, в 2019 році середньомісячна заробітна плата, в порівнянні з 2018 роком, зросла на 5,4%  і склала 7673,0 грн.

Станом на 19 лютого 2020 року заборгованість із заробітної плати з нарахуванням робітникам ДП «Селидіввугілля» (м.Селидове) становить 61,2  млн.грн. 

Несвоєчасна виплата заробітної плати протягом останніх років на підприємствах вугільної галузі призводить до напруженої ситуації в місті. Низький рівень оплати праці та затримка її виплати, стали основним чинником відпливу трудових ресурсів. За останні 3 роки з підприємств ДП «Селидіввугілля» звільнилось понад 5 тис. осіб. Протягом 2019 року термін заборгованості перед працівниками досягав до 4 місяців.

Селидівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду було забезпечено виплату пенсій та грошової допомоги  більше ніж 37 тисячам одержувачів.

Середній розмір пенсії у місті  з початком року збільшився на 13,2% і склав 5041,4 грн.

На сьогоднішній день в місті Селидове мінімальну пенсію отримують 1888 пенсіонерів, максимальну пенсію -  371 пенсіонер.

Серед найважливіших завдань, які стоять сьогодні перед нами, є суттєве нарощення інвестицій, активізація інвестиційної діяльності, забезпечення сталого розвитку територіальної громади.

За останні роки  розроблено понад 75 проєктів, загальна кошторисна вартість, яких складає 524,2 млн.грн. На розробку даних проєктів спрямовано за рахунок усіх джерел фінансування 9,7 млн.грн. (у тому числі кошти місцевого бюджету – 9,1 млн.грн).

На території міської  ради у  2019 році  реалізовувалось 14 інвестиційних проєктів загальною кошторисною вартістю 207,0 млн.грн., з них:

 • 5 проєктів за рахунок коштів державного бюджету (38,7 млн.грн.) та співфінансування з міського бюджету (6,9 млн.грн.), загальною кошторисною вартістю 45,6 млн.грн.
 • 7 проєктів за рахунок коштів обласного бюджету, загальною кошторисною  вартістю 142,5 млн.грн.;
 • 2  проєкти за рахунок грантових коштів – 18,9 млн.грн.

На сьогоднішній день завершено реалізацію 7 проєктів загальною кошторисною вартістю 76,0 млн.грн., в стадії виконання знаходиться 7 проєктів вартість яких складає 131,0 млн.грн.

У 2020 році за рахунок всіх джерел фінансування планується розпочати реалізацію ще 10-ти інвестиційних проєктів, загальною кошторисною вартістю майже 140,0 млн.грн.

Однією з основних галузей господарського комплексу міста є житлово-комунальне господарство. Упродовж 2019 року для забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств було направлено 140,0 млн.грн. за рахунок всіх джерел фінансування.

Завдяки комплексному підходу до вирішення проблем розвитку інфраструктури міста,  на території міської ради в 2019 році були реалізовані три проєкти з капітального ремонту автодоріг та дорожнього покриття по вул.Нагорна, Козацька та по вул.Центральна в смт.Цукурине на загальну суму 43,0 млн.грн., в тому числі 20,0 млн.грн. - кошти державного фонду регіонального розвитку,  20,5 млн.грн. - кошти обласного бюджету, 2,5 млн. грн. - місцевого бюджету.

Незважаючи на певні проблеми, пов’язані із заборгованістю населення за теплопостачання, кожний опалювальний сезон розпочинається вчасно. Протягом звітного періоду проводились роботи щодо модернізації та реорганізації системи теплопостачання міста.

За кошти обласного бюджету були завершені роботи з реконструкції котельні №13. Одночасно виконувалися роботи з реконструкції її тепломереж та теплового пункту №1 м.Селидове з встановленням теплотехнічного обладнання. Вартість робіт склала 22,0 млн.грн. Втілення даних заходів надало можливість зекономити більше 560 тис.м3 природного газу на рік.

Всього в 2019 році обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго» здійснено заміну та влаштування 489 метрів теплових мереж на загальну суму 800,0 тис.грн. Також для ремонту міських теплових мереж, а саме, на придбання матеріалів з міського бюджету було направлено 400,0 тис.грн.

В 2019 році виконані роботи з поточного ремонту основних фондів ОКП «Компанія «Вода Донбасу» на суму 4,4 млн.грн.  В містах міської ради здійснено ремонт  аварійних ділянок систем водопостачання (5039,0 п.м.) та водовідведення (750,0 п.м.). Для обеззаражування очищених стічних вод на водопровідних насосних станціях №1 м.Селидове і м.Гірник  встановлено гідролізні установки для дохлорування питної води, проведено монтаж технологічного трубопроводу в машинному залі ВНС м.Гірник, здійснювався ремонт в будівлях на каналізаційних очисних спорудах та інші роботи.

Обласним комунальним підприємством «Компанія «Вода Донбасу» отримано гуманітарну допомогу у вигляді обладнання, матеріалів та аварійного автомобілю на шасі МАЗ на загальну суму 6,9 млн.грн., в тому числі, від представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) – 5,8 млн.грн. та міжнародного комітету червоного хреста  - 1,1 млн.грн.  

Для  підвищення надійності електропостачання існуючих споживачів ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» були завершені роботи з реконструкції підстанції Селидове 35 Квт., загальною вартістю будівництва 48,7 млн.грн. За власні кошти підприємства Селидівського РЕМ встановлено 119 опор  електричних мереж та проведені роботи  по заміні 8,9 км проводу.

Міською радою приділяється багато уваги на проведення робіт з благоустрою та санітарної очистки міста. В 2019 році з бюджету міста Селидове виділено 14,7 млн.грн., що на 8,3 млн.грн. або в 2,3 раза більше ніж в 2018 році.

Важливим чинником, який впливає на екологічну ситуацію в місті є забезпечення необхідного рівня та якості надання послуг населенню, щодо збирання побутових відходів. Для оновлення автотранспортного парку КП «Комунальник м.Селидове», за рахунок коштів місцевого бюджету та фонду охорони навколишнього природного середовища було придбано сміттєвоз на шасі МАЗ із боковим завантаженням, вартість якого складає майже 1,7 млн.грн.

У звітному році у місті продовжено впровадження роздільного збору твердих побутових відходів. В 2019 році було придбано 10 контейнерів на суму 125,0 тис.грн. В 2020 році  дана робота буде продовжена, завдяки чому всі 28 майданчиків будуть обладнані  контейнерами роздільного збору.

Актуальною залишається  проблема неналежної оплати населення за отримані комунальні послуги. Розмір заборгованості досяг вже 119,1 млн.грн. Тільки за минулий рік загальна сума боргу збільшилася на 14,1 млн.грн., що на 13% більше у порівнянні з 2018 роком. Це негативно позначається на фінансовому стані комунальних підприємств.

У 2019 році за рахунок коштів міського бюджету, зі стихійних звалищ вивезено понад 743 м3 сміття, на що витрачено 172,0 тис.грн.  Регулярно прибираються міський парк, сквери, кладовища, автобусні зупинки, на що направлено понад 1,9 млн.грн.  З місць загального користування протягом року вивезено сміття більш ніж 1,5 тис.м3 на суму 282,0 тис.грн.

На виконання робіт з озеленення міста, видалення сухостійних дерев, покос карантинних рослин, утримання пам'ятників і малих архітектурних форм у 2019 році з міського бюджету спрямовано понад 633,0 тис.грн.

Два роки поспіль міською радою спільно з волонтерами ведеться робота щодо стерилізації та вакцинації безпритульних собак. Всього оброблено 188 тварин, на що з місцевого бюджету було направлено 200,0 тис.грн.

Одним з пріоритетних напрямків роботи міської ради є утримання та розвиток транспортної інфраструктури. Так, у 2019 році на поточний ремонт доріг та їх зимове утримання із бюджетів населених пунктів громади виділено понад 6,5 млн.грн., що на 4,0 млн.грн. або в 2,6 раза більше, ніж в попередньому році. Це дозволило здійснити поточний ремонт асфальтного покриття  площею понад 12,0 тис.м2.

Для забезпечення  організації  автотранспортного  руху з міського бюджету було направлено 130,0 тис.грн.

З метою покращення дорожньо-транспортної мережі за кошти міського бюджету (191,0 тис.грн.) було розроблено проєкт «Капітальний ремонт автодороги по вул.Центральна від вул.Московська до вул.Героїв Праці м.Селидове», загальною вартістю 8,1 млн.грн. Даний проєкт  планується реалізувати в 2020 році.

Для забезпечення належного утримання мереж зовнішнього освітлення міста та здійснення їх поточного ремонту в 2019 році за кошти місцевого бюджету (2,9 млн.грн.) проведені роботи по заміні 3,7 км проводу СІП,  встановленню 12 опор електричних мереж. Для безпеки пересування людей і транспортних засобів на дорогах, по вулицям К.Маркса, Козацька, Нагорна, Берегова, Московська  встановлено 204  ліхтарі з світлодіодними лампами. 

На шляху до сталого енергетичного розвитку нашої громади, одним з головних пріоритетів є проведення послідовної політики з впровадження енергоефективних заходів. З 2016 року в місті реалізується Програма «теплих кредитів», яка дає можливість ОСББ отримати фактично «безвідсотковий» кредит на заходи з енергозбереження. З початку дії цієї Програми  61 ОСББ прийняло в ній  участь, в т.ч. у 2019 році – 13 ОСББ. Міська рада за  чотири роки погасила відсотки за користування кредитами у сумі  568,0 тис.грн., із них у 2019 році – 253,0 тис.грн.

Завдяки отриманим кредитам 6 ОСББ м.Селидове придбали та встановили прилади обліку теплової енергії на суму 719,7 тис.грн.

Також для забезпечення безпечної експлуатації житлового фонду міста,  діє програма дольової участі міського бюджету в капітальному ремонті багатоквартирних будинків у розмірі 50% від вартості ремонту.  В минулому році в 5-ти багатоповерхових будинках за рахунок співфінансування здійснено капітальний ремонт на суму 193,6 тис.грн.,  в тому числі з міського бюджету -  96,8тис.грн.

Для стимулювання діяльності об’єднань співвласників ці заходи будуть продовжені фінансуватися і в 2020 році.

З метою реалізації заходів реформування системи цивільного захисту на території Донецької області, в рамках реалізації пілотного проєкту щодо будівництва Центрів безпеки громадян на території Донецької області в 2019 році, за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів було розроблено проєктно-кошторисну (531,0 тис.грн.) та містобудівну (81,0 тис.грн.) документації за проєктом «Будівництво Центру безпеки громадян в м.Українськ за адресою: м.Українськ, вул.Енгельса, біля будинку №34», загальна вартість будівництва склала 15,4 млн.грн. Реалізація цього проєкту планується у 2020 році за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів.

Надання якісних освітніх послуг забезпечує 502 педагоги, із них: 176 – в закладах дошкільної освіти, 295  – в закладах  загальної середньої освіти, 31 – в позашкільних закладах. Педагогічний колектив навчає 6 тисяч 826 дітей, у тому числі 330 дітей - переселенців.

У 2019 році на утримання установ освіти за рахунок усіх джерел фінансування було направлено 142,1 млн.грн., що на 19,3% більше ніж у минулому році, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету – 86,8 млн.грн. Частка направлених коштів з міського бюджету за звітний рік збільшилась на 31,5%.  

Сучасну освіту неможливо уявити без інновацій. Вже другий рік поспіль першачки починають своє навчання за новою структурою 12-річної школи за концепцією «Нова українська школа».

З початку нового навчального року в  9 закладах загальної середньої освіти сформовано 17 перших класів, в яких навчається 431 дитина. Із них 3 перші класи розпочали освітній процес за Програмою «Інтелект України».

На створення умов нового освітнього середовища витрачено понад 1,9 млн.грн., з них: коштів міського бюджету – 1,1 млн.грн., державної освітньої субвенції – 0,8 млн.грн.

З метою надання можливості учням в освоєнні сучасних інформаційних технологій оновлено комп’ютерну техніку, а саме, для 4-х закладів загальної середньої освіти (ЗОШ №2, ЗОШ №6, ЗОШ №13, гімназія) придбано 61 персональний комп’ютер загальною вартістю 714,0 тис.грн., в тому числі з міського бюджету направлено – 306,0 тис.грн.

Для 3 кабінетів біології (ЗОШ №2, ЗОШ №12, гімназія) за рахунок державного бюджету придбано мультимедійне обладнання на суму 297,0 тис.грн.      

На покращення матеріально-технічного стану закладів освіти з міського бюджету виділено 585,4 тис.грн., а саме: для вихованців Центра творчості дітей та юнацтва м.Селидове придбано 130 стільців, в Палац дитячої та юнацької творчості м.Гірник - музичну апаратуру, в дитячий садок «Рябінка» - комп’ютер; у дитячі садочки «Роднічок», «Пролісок», «Чайка», «Мальвіна» - постільну білизну та рушники; у дитячий садок «Космос» м.Українськ - 2 пральні машини; для методичного кабінету - мультимедійне обладнання. 

Для участі дітей у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» було придбано спорядження на суму 24,4 тис.грн/ та спортивний інвентар на суму  - 13,6 тис.грн.

Особлива увага міської ради була приділена питанню приведення закладів освіти в належний стан і підготовки їх до нового навчального року.

На проведення капітальних та поточних ремонтів використано 20,9 млн.грн., в тому числі із міського бюджету - 1,9 млн.грн.

У Селидівській ЗОШ №2 здійснено ремонт каналізаційної системи харчоблоку, замінено трубопровід, відремонтовано частину даху та придбано ліхтарі для освітлення футбольного поля за кошти місцевого бюджету (368,5 тис.грн/).

За кошти місцевого бюджету були придбані матеріали для влаштування мережі водопостачання до загальноосвітньої школи №6 на суму 104,3 тис.грн.

Частково відремонтовано покрівлі в школах №12, №19, №22, дитячому садку «Роднічок» та Центрі творчості дітей та юнацтва м.Селидове на загальну суму 733,4 тис.грн.

Здійснено заміну 3 вугільних котлів в дитячому садку «Космос», школах №19 та №22 на загальну суму 495,4 тис.грн.

Проведено ремонт спортивного залу загальноосвітньої школи №13 на суму 199,8 тис.грн.

На улаштування асфальтного покриття центрального входу школи №1 направлено 43,4 тис.грн.

З метою поліпшення умов для організації освітнього процесу, міською радою в 2019 році  була впроваджена цільова програма «Батьківський фонд». Цією програмою, лише скористувалась батьківська рада дитячого садка «Мальвіна». В рамках проєкту встановлено огорожу на загальну суму 55,0 тис.грн. Частка гранту з міського бюджету склала 35,0 тис.грн. В 2020 році  буде продовжено роботу в цьому напрямку.

У 2019 році з місцевого бюджету на протипожежну безпеку  в закладах освіти  було направлено кошти у сумі 1,1 млн.грн. 

В загальноосвітній школі № 2 та дитячому садку «Чайка» встановлено автоматичну пожежну сигналізацію, виконані роботи з вогнезахисної обробки дерев’яної конструкції покрівлі в школі №2. Також розроблено проєктно - кошторисну  документацію  на монтаж пожежної сигналізації у загальноосвітній школі №17. Для 9 закладів освіти придбано засоби протипожежної безпеки.

На технічне обслуговування та цілодобове спостереження за протипожежною сигналізацією в закладах освіти, з місцевого бюджету в 2019 році направлено 96,0 тис.грн.  

Реалізація заходів щодо безпечного перебування дітей у навчальних закладах, потребує суттєвого фінансового ресурсу з місцевого бюджету. Тому, в подальшому, робота в цьому напрямку буде виконуватись поступово.

За рахунок обласного бюджету триває реалізація проєктів по опорній Селидівській загальноосвітній школі №6 загальною  кошторисною вартістю майже 90,0 млн.грн.

На сьогоднішній день виконані  роботи з термодернізації будівлі, проведено благоустрій та озеленення прилеглої території.

Завершено ремонт в навчальних кабінетах та коридорах. Виконано роботи з влаштування систем водо- та теплопостачання, вентиляції, пожежної сигналізації.

В класних кімнатах встановлено меблі і дошки. Завезено обладнання для харчоблоку, столярної та слюсарної майстерень.

На сьогоднішній день будівельні роботи виконані майже на 95%.

Очікуємо, що відкриття школи відбудеться навесні, завдяки чому, в новому навчальному році  для дітей відкриються принципово нові можливості для здобуття якісних та  сучасних знань.

У 2019 році на ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх закладах за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету реалізовано проєкт: «Реконструкція футбольного майданчика з облаштуванням штучного покриття та огородження розміром 42х22 метри у Селидівській школі №2», загальна вартість робіт становила 2,0 млн.грн.

В рамках програми НЕФКО “Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)” здійснюється реалізація капітального ремонту із застосуванням енергозберігаючих технологій будівель в Селидівських закладах дошкільної освіти  «Чайка» та «Пролісок», сума гранту становить 600 тис.євро.

На сьогоднішній день у дитячому садку «Пролісок» виконано роботи по заміні вікон та монтажу відкосів, утеплення даху та облаштування його мембранним покриттям, виконано на 50% утеплення фасаду, замінено водостічну систему, влаштовано тепловий вузол. У дитячому садку «Чайка» завершені роботи по заміні 104 вікон.

Особлива увага приділяється дітям з обмеженими освітніми потребами, які мають право отримувати якісну освіту та соціальну адаптацію в умовах інклюзивної освіти. Саме для цього вже другий рік поспіль на території міської ради  працює Інклюзивно-ресурсний центр Селидівської міської ради.

Щоб кожна дитина з особливими освітніми потребами мала змогу навчатися у колективі однолітків та не знаходилась осторонь від реального життя суспільства, при Селидівській школі №6 та дитячому садочку «Топольок» м.Гірник  в 2019 році відкрито 2 інклюзивні класи та 1 група. 

На утримання інклюзивно-ресурсного центру та інклюзивних класів у закладах освіти з державного  бюджету було виділено 672,6 тис.грн. Протягом року для належного функціонування центру з міського бюджету було придбано комплект меблів, планшети, канцелярське приладдя на суму 30,0 тис.грн. та відремонтовано туалетну кімнату на суму 176,3 тис.грн.

У 2019 році на організацію харчування з міського бюджету направлено 5,8 млн.грн., із них для учнів 1-4-х класів та пільгових категорій (1860 дітей)3,7 млн.грн. Для покращення якості та урізноманітнення харчування дітей, з початку 2019 року в шкільних їдальнях була введена нова форма харчування, а саме, їдальні перейшли на кейтерингову послугу.

Також протягом 2019 року здійснювалось підвезення 30 дітей до навчальних закладів, на що з місцевого бюджету виділено 386,4 тис.грн.

Гордістю нашої громади є творчі, обдаровані учні, які здобувають перемоги в обласних та Всеукраїнських олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, змаганнях, створюючи імідж міста.

У минулому році учениця 10 класу Української загальноосвітньої школи №12 Кобець Владислава, була нагороджена дипломом ІІ ступеню за участь в Всеукраїнській олімпіади з біології, за що отримує обласну стипендію.

Усі колективи загальноосвітніх шкіл міської ради приймають активну участь у грантових програмах,  проєктах та конкурсах, в яких потягом 2019 року отримали нагороди у вигляді обладнання, техніки, спортивного інвентарю тощо на суму майже 210,0 тис.грн.

У 2019 році вперше міською радою були відзначені Сертифікатами 14 педагогів, які за високий професіоналізм та результативність в науково-дослідницькій діяльності отримали грошову винагороду на загальну суму 41,0 тис.грн.

Традиційно міською радою приділяється увага організації відпочинку та оздоровлення дітей. Так, на протязі останніх 10 років діють пришкільні табори. На базі п'яти загальноосвітніх шкіл за кошти міського бюджету в 2019 році оздоровлено 300 дітей соціально вразливих категорій, на що було виділено 108,0 тис.грн. з місцевого бюджету.

В 2019  році з метою створення сприятливих умов для зміцнення фізичного та психічного здоров`я дітей міста, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок бюджетів усіх рівнів на оздоровлення та  відпочинок було направлено 191 дитину. Всього в поточному році на  закупівлю путівок та  перевезення дітей до місць відпочинку було виділено 1,2 млн.грн., з них 381,0 тис.грн. – кошти місцевого бюджету.

З метою зайнятості неповнолітніх під час канікул міською радою були організовані тимчасові громадські оплачувані роботи для учнів і студентів, в яких взяла участь 31 дитина у віці  від 14 до 18 років, на що з міського бюджету було направлено 68,6 тис.грн.

Вперше, в 2019 році двадцять осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують поліпшення житлових умов, отримали державну грошову компенсацію  на придбання житла в межах Донецької області в сумі 7,7 млн.грн. 

В рамках виконання заходів Програми забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у  минулому році було придбано 2 квартири загальною вартістю 385,0 тис.грн., на умовах співфінансування (50/50) з обласного та місцевого  бюджетів.

В 2019 році за кошти місцевого бюджету здійснено поточний ремонт позачергово отриманих 3 квартир особами з числа дітей, позбавлених батьківського піклування на загальну суму 149,7 тис.грн.

У 2019 році 14 особам, із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття, надана одноразова допомога в розмірі 25,3 тис.грн.

У 2019 році продовжувалось реформування системи охорони здоров’я. Нами зроблено чимало, щоб жителі громади могли отримувати висококваліфіковану медичну допомогу в комфортних умовах.

Медична допомога жителям міста надається Центром первинної медико-санітарної допомоги, центральною міською лікарнею та міською стоматологічною поліклінікою, які  є комунальними некомерційними підприємствами.

На утримання та забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я міста в 2019 році було виділено 96,2 млн.грн.,  в т.ч. 9,7 млн.грн .з місцевого бюджету.

Тепер, хочу більш детально зупинитися на кожному із закладів охорони здоров’я.

Центр первинної медико-санітарної допомоги в своєму складі об'єднує 6 амбулаторій, які розташовані у всіх містах та селищах великого міста Селидове. В його структурних підрозділах працюють 137 осіб, в т.ч. 31 лікар та 54 молодших медичних спеціалістів. У 2019 році до роботи підприємства долучилися 2 молодих спеціаліста, сімейні лікарі, які працюють в амбулаторіях міста Селидове та Гірник.

Як і в попередні роки, в рамках програми «Місцевих стимулів», продовжувалось навчання 1 студента у вищому медичному навчальному закладі, на його навчання з місцевого бюджету було виділено 24,4 тис.грн.

На кінець 2019 року з лікарями Центру було укладено 40 тисяч 649 декларацій або 80% від загальної кількості постійного населення. Наразі, кампанія з укладання Декларацій триває.

В 2019 році фінансування з Національної служби здоров’я України склало  23,5 млн.грн., що на 4,0 млн.грн. або на 20% більше ніж у 2018 році.         

Продовжувалась робота з виконання Урядової програми «Доступні ліки», завдяки якій хворі на серцево – судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму отримували лікарські засоби безкоштовно або з частковою доплатою. В реалізації Програми взяли участь 10 аптечних закладів. Медичними працівниками було виписано – 26,1 тисяч рецептів, за якими – 5 тисяч 380 громадян нашого міста та внутрішньо переміщенні особи  отримали лікарські засоби.  

Продовжена робота з забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами для використання в побутових умовах. Протягом 2019 року за рахунок коштів місцевого бюджету 54 особи з інвалідністю були забезпечені засобами особистої гігієни  на суму 583,1 тис.грн. Також для підтримки хворих пільгової категорії та хворих на рідкісні (орфанні) захворювання з місцевого бюджету було профінансовано  714,4 тис.грн.

Не залишилися без уваги і діти із малозабезпечених сімей, зокрема, 32 дитини із цих сімей були забезпечені дитячим харчуванням на загальну суму 53,7 тис.грн. Для запобігання ураження на ВІЛ – інфекцію, а саме 4 дітей, які народилися від ВІЛ – інфікованих матерів, були забезпечені молочними сумішами.

В звітному періоді для здійснення робіт з оновлення, розвитку та укріплення матеріально-технічної бази амбулаторій з місцевого бюджету було направлено 1,6 млн.грн.

В Центрі створено необхідне підґрунтя для ведення електронного медичного документообігу. Було придбано та налаштоване мережеве обладнання для створення захищеного зв’язку між амбулаторіями Центру та обласним сервером Комунального закладу охорони здоров’я «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» через мережу Інтернет, на загальну суму 779,0 тис.грн.

З впровадженням медичної інформаційної системи в амбулаторіях Центру розпочато ведення електронних амбулаторних карт, виписування рецептів на лікарські засоби, запис на прийом до лікаря (електронна черга) тощо.

Відтепер пацієнти мають можливість зручного онлайн - запису на прийом до лікаря за допомогою комп’ютера, ноутбука, планшета та мобільного телефона. А ті, хто зареєструється на порталі «Мій медКабінет», отримають доступ до своєї електронної медичної карти, результатів обстежень, та лабораторних досліджень, які  внесені у систему.

В 2019 році була завершена реалізація інвестиційного проєкту з капітального ремонту будівлі амбулаторії №1 м.Селидове та встановлення тепло генераторної. Вартість робіт склала 4,9 млн.грн., з них з Державного фонду регіонального розвитку – 3,6 млн.грн., з місцевого бюджету – 1,3 млн.грн. Крім того, за кошти Центру було придбано сучасні офісні та медичні меблі, медичне обладнання, інформаційні екрани тощо.

Для комфортного перебування пацієнтів та працівників в амбулаторії №2, а також оснащення її медичними та офісними меблями, у 2019 році розпочались роботи з реконструкції амбулаторії та благоустрій прилеглої території. Загалом на реалізацію проєкту з реконструкції  амбулаторії було направлено 10,4 млн.грн., в тому числі: за рахунок субвенцій з обласного бюджету - 10,0 млн.грн., за рахунок міського бюджету - 430,2 тис.грн. Відкриття нової сучасної амбулаторії планується вже наприкінці лютого.

З метою надання якісних медичних послуг, комфортного перебування пацієнтів і  персоналу та економного використання коштів міського бюджету за сплату енергоносіїв, депутатами Селидівської міської ради було підтримано рішення щодо придбання будівлі меншої площі для розташування амбулаторії №6 в м.Українськ, на що з  міського бюджету направлено 250,5 тис.грн. На сьогоднішній день ведуться роботи щодо розробки проєктно-кошторисної документації.

В рамках Програми соціального партнерства Центр прийняв участь в конкурсі міні-грантів «Громада своїми руками». Був розроблений проєкт «Сучасна амбулаторія», який передбачав ремонт будівлі амбулаторії №5  смт.Курахівка. Центр отримав перемогу, а також кошти в сумі 79,0 тис.грн., із  них 35,0 тис.грн. - грантові кошти, 44,0 тис.грн. – кошти міського бюджету. В амбулаторії були виконані роботи з влаштування пандусу, ремонту ганку, фарбування фасаду та заміні вхідної двері.

У 2019 році Центр взяв участь у грантовій програмі із розбудови Центрів передового досвіду на рівні первинної медичної допомоги і став єдиним у Донецький області, та одним з 15-ти Центрів в Україні, які отримали фінансову допомогу у сумі 504,0 тис.грн. від проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» для розвитку підприємства.

Завдяки грошовій підтримці Центр зміг обладнати амбулаторії інформаційними екранами, знаками навігації та стендами, для персоналу було придбано новий фірмовий одяг. За підтримки  міських рад Центром було організовано масові інтерактивні заходи для населення  під назвою «Ярмарки здоров’я». За час участі у гранті працівники Центру навчилися новим методам комунікації з пацієнтами, відвідували медичні та інші професійні тренінги, семінари з маркетингу, людського капіталу, управління якістю, пацієнт-орієнтованої моделі надання медичної допомоги.

В фіналі грантової програми Центр організував та провів конференцію з обміну досвідом з представниками Центрів первинної медичної допомоги Донецької області.

За підсумками діяльності в І півріччі 2019 року по пріоритетним напрямкам надання первинної медичної допомоги населенню Центр нашого міста посів перше місце серед усіх Центрів Донецької області.

Відповідно до завдань Уряду з 2018 року і по сьогоднішній день триває масштабна трансформація, в рамках якої стартує впровадження нової моделі надання вторинної медичної допомоги.

Із 11 лікарень по Донецькі області Комунальне некомерційне підприємство «Селидівська центральна міська лікарня» було визначено опорним закладом по госпітальному округу.

В комунальному некомерційному підприємстві «Селидівська центральна міська лікарня» працює 427 співробітників, з них 71 - лікар, 271 - середній та молодший медпрацівник та 85 - інші працівники. Поліклінічну допомогу пацієнтам по 24 напрямкам надають вузькі фахівці.

Як і в попередньому році залишається  невирішене питання кадрового забезпечення лікарні. Укомплектованість штату становить - 96,0%, в тому числі лікарів - 87,9%. На сьогоднішній день залишається проблема нестачі в кадрах  9 фахівців вузької спрямованості.

Для вирішення даного питання міською лікарнею було залучено 2 лікарі-інтерни, які проходять інтернатуру на базі медичного закладу.

У 7 стаціонарних відділеннях на 190 ліжок проліковано майже  7,0 тис.хворих.

Протягом року для забезпечення виконання пріоритетних заходів та програм з профілактики ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, туберкульоз, цукровий діабет, онкологічні захворювання, а також забезпечення медикаментами, слуховими апаратами осіб з інвалідністю, ветеранів війни та учасників бойових дій було направлено 7,1 млн.грн, в тому числі 2,8 млн.грн. - з міського бюджету. 

210 жінок пройшли медико - генетичне обстеження в обласному медичному  центрі діагностики, на що були направлені кошти з місцевого бюджету в сумі 19,9 тис.грн. 

Для забезпечення проходження діагностики та виявлення хвороб у пацієнтів було відремонтовано комп’ютерний томограф, на що з обласного бюджету виділено 980,0 тис.грн.

У 2019 році за рахунок власних коштів підприємства проводились роботи з поточного ремонту покрівлі в поліклінічному і стаціонарних відділеннях та котельні, а також поточні ремонти в стаціонарному, пологовому  відділеннях та лабораторії  на загальну суму 180,9 тис.грн.

Крім того, від гуманітарних та волонтерських організацій, обласного центру профілактики СНІДу, обласної бази спеціального медичного постачання надійшли медикаменти, медобладнання, оргтехніка та інші господарські товари на  загальну суму 4,4 млн.грн.

Для втілення реформування в лікарні,  протягом минулого року було обладнано 50 автоматизованих робочих місць медичних працівників, на що з місцевого бюджету  було виділено 1,6 млн.грн.  Інформатизація спростить робочі процеси та підвищить їх ефективність у обслуговуванні пацієнтів.

На сьогоднішній день усі лікарі-спеціалісти та  середні  медичні  працівники зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я, за допомогою якої буде здійснюватися зберігання  медичної інформації в персональній електронній медичній картці, в тому числі формах стаціонарних хворих, таким чином створені умови для реалізації принципу «Гроші ходять за пацієнтом».

Протягом 2020 року з метою успішного впровадження реформ на вторинній ланці, підприємству потрібно здійснити роботу з підготовки до укладання договору з Національною службою здоров’я України по Програмі медичних гарантій 2020. На сьогоднішній день комунальне підприємство має наміри укласти договори по 13 напрямкам з 25, які  виконуються в спеціалізованих  медичних закладах  допомоги другого рівня.

Як Ви знаєте, в рамках реформування системи охорони здоров’я Селидівська міська лікарня ввійшла до складу обласного госпітального округу в якості лікарні інтенсивного лікування 1 рівня з відділенням екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

 Для реалізації даного заходу у 2019 році за кошти місцевого бюджету у сумі 268,4 тис.грн. була розроблена проєктно - кошторисна документація  з капітального ремонту приміщень першого поверху головного корпусу центральної міської лікарні, з метою розміщення відділення екстреної невідкладної медичної допомоги загальною кошторисною вартістю  20,0 млн.грн.

Також, з метою зменшення витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів, за рахунок місцевого бюджету була розроблена проєктно-кошторисна документація з реконструкції газової котельні вартістю 4,7 млн.грн. На сьогоднішній день визначаються джерела фінансування за даним проєктом.

Ще один заклад охорони здоров'я це - міська стоматологічна поліклініка.

На сьогоднішній день в комунальному некомерційному підприємстві працює 56 співробітників, з них 14 - лікарі, 42 - медпрацівники.

Для удосконалення матеріально-технічної бази підприємства  в минулому році за кошти місцевого бюджету придбано установку для лиття зубних протезів на суму 441,0 тис.грн., за власні кошти було придбано 15 одиниць медичного обладнання на суму 405,8 тис.грн. На придбання медикаментів та засобів медичного призначення використано 300,6 тис.грн.

Фізична культура і спорт відіграють важливу роль у формуванні, зміцненні, збереженні здоров’я громадян, підвищенні працездатності та збільшенні тривалості життя.

В закладах фізкультури та спорту працюють 75 працівників, з  них  22 - тренера забезпечують спортивне життя міста.

На фінансування програми розвитку фізичної культури і спорту в 2019 році було виділено 14,2 млн.грн., з них кошти місцевого бюджету - 12,1  млн.грн., що на 42% більше ніж у минулому році.

Фізичною культурою і спортом займається 7 тисяч 784 особи, з них у спортивних секціях 2 549 осіб.

Протягом поточного року на території міста проведено 121 міське спортивне змагання, до участі у яких залучено майже 12 тис. чоловік.

1500 спортсменів міста взяли участь у 98 обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях зі спортивної аеробіки, боксу, косіки карате, які відбувались в Словаччині, Швейцарії, Німеччині, Киргизстані. 

На проведення спортивних заходів було витрачено 436,0 тис.грн., з них 236,0 тис.грн. кошти міського бюджету.

За високі досягнення у спорті 3 провідні спортсмени протягом року отримували муніципальну стипендію, це – Кравченко Ростислав, Петровська Віолетта та Кізюк Максім, на що з місцевого бюджету було направлено 42,0 тис.грн.

Для підвищення престижності праці всім тренерам-викладачам щомісяця виплачується додаткова премія в розмірі посадового окладу, на що з місцевого бюджету було використано 618,9 тис.грн.

З метою підвищення рівню підготовки спортивних команд та збільшення кількості осіб, що займаються фізичною культурою та спортом в 2019 році міською радою додатково введено 5 ставок тренерів-викладачів.

Вже традиційним стало проведення на території міста обласних і регіональних змагань з боксу, спортивної аеробіки, футболу, волейболу, карате.

Наймасовішим в 2019 році став  Всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків на призи Заслуженого майстра спорту СРСР Віктора Мірошниченко, в  якому взяли участь 184 спортсмени з 21 міста Донецької і Дніпропетровської областей.

Для створення належних умов та приведення у відповідність матеріально-спортивної бази в місті реалізується ряд інвестиційних проєктів, спрямованих на покращення спортивної інфраструктури.

У 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету проведені роботи з  поточного ремонту в ДЮСШ м.Селидового та з реконструкції зовнішнього електропостачання стадіону «Україна» в місті Українськ на загальну суму 446,0 тис.грн.

За рахунок співфінансування (50х50) коштів державного та міського бюджетів розпочато реалізацію проєкту: «Реконструкція спортивного майданчика із штучним покриттям ДЮСШ м.Селидове з влаштуванням мультіфункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту», загальною кошторисною вартістю 4,3 млн.грн. На сьогоднішній день вставлено бордюри, стовпи для освітлення та огорожу з гасильної сітки по периметру майданчика. Роботи по проєкту будуть продовжені у 2020 році.

Також  продовжувались роботи з реконструкції футбольного поля штучним покриттям стадіону «Шахтар» дитячо-юнацької спортивної школи міста Селидове, за рахунок  співфінансування Державного фонду регіонального розвитку і місцевого бюджету, вартістю – 12,6 млн.грн. На сьогоднішній день виконано роботи з облаштування котловану, зроблено ущільнення ґрунту, влаштовано основу з щебеню і гранвідсіву, встановлено бетонні бортові камені, частково влаштовано покриття з синтетичної трави (30%). Реалізацію проєкту планується завершити до кінця 2020 року.

Крім того, в рамках програми Президента України щодо спорудження п’яти стадіонів у Донецькій області в 2020 році, за рахунок співфінансування  міського бюджету та  ДФРР розпочнеться реалізація проєкту «Реконструкція стадіону «Шахтар» дитячо-юнацької спортивної школи м.Селидове», загальною вартістю 33,0 млн.грн. 

У 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету була розроблена проєктно-кошторисна документація по проєкту «Капітальний ремонт холу, приміщень та системи опалення дитячо-юнацької спортивної школи м.Селидове», загальною кошторисною вартістю 17,4 млн.грн.

В результаті реалізації проєкту будуть додатково облаштовано два нових спортивних зали, капітально відремонтовано душові, туалетні кімнати  та  роздягальні. Даний проєкт планується подати для участі в конкурсному відборі проєктів, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального  розвитку в 2021 році.

Оновлені спортивні об’єкти дадуть можливість залучати активну молодь та населення міської ради до фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя, подовження його тривалості. 

Робота відділу культури у 2019 році була направлена на забезпечення високоякісних культурних послуг для всіх верств населення.

У закладах культури працює 121 працівник, з яких 81 забезпечує культурно-освітню діяльність міської ради.

На утримання установ культури в 2019 році з місцевого бюджету направлено 16,1 млн.грн.

В мистецьких школах навчається 403 вихованця, з яких 55 – пільгові категорії. В минулому році колективи та окремі вихованці мистецьких шкіл взяли участь у 31 міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах і фестивалях та зайняли 85 призових місць, а творчі колективи клубних установ - у 24 фестивалях, конкурсах та заходах вищого рівня, та зайняли 41 призове місце.

У  2019 році   бібліотечний фонд поповнився на 2160 примірників, із них 1273 примірників україномовних  книг сучасних і класичних авторів української і світової літератури отримано від волонтерів та меценатів.

Основними показниками діяльності закладів культури є культурно-масові та розважальні заходи. У 2019 році для наших мешканців було проведено 34 міських та культурно-мистецьких заходів до державних та знаменних дат,  в яких взяли участь близько 29 тис. осіб.

Яскравими подіями у містах стали виступи творчих особистостей та колективів інших областей нашої держави. На День незалежності Україні в Селидовому з великим успіхом виступила волонтерська капеланська творча група «З Україною в серці», також наше місто відвідали: волонтерка - українська співачка Христина Панасюк, музичний гурт «Тимчасова назва» у супроводі відомого українського діяча Борислава Берези.

Особливу увагу у 2019 році  було приділено покращенню матеріально-технічного стану установ культури, на що було витрачено  568,1 тис.грн.,  а саме: завершено ремонт І поверху центральної міської бібліотеки м.Селидове; проведено частковий ремонт шиферної покрівлі Центру дозвілля та українських традицій м.Селидове і вхідного козирка Будинку культури м.Гірник; придбано будівельні матеріали для проведення поточних ремонтів в мистецьких школах м.Селидове і м.Гірник; встановлені грати на І поверсі Мистецької школи ім. В.Г. Купрієнка м.Українськ; придбано: ноутбук і звукопідсилювальна апаратура для Центру дозвілля та українських традицій м.Селидове; музична апаратура і проектор для Мистецької школи м.Селидове, музичні інструменти для Мистецької школи ім.В.Г. Купрієнка м.Українськ.

Для самореалізації молоді та здобуття неформальної освіти в місті продовжують функціонують два молодіжні центри «START UP»  та  «Молодь+». Протягом року для дітей і молоді проводились тренінги, майстер-класи, працювала  група здоров’я. Спільно з молодіжним центром «Молодь +», що працює на базі центральної бібліотеки проводились фотоконкурси – «Стоп-кадр: світ очима дітей та дорослих», «Хороший батько – міцна сім’я», конкурс поробок «Масляна іде, весну нам несе!», «Бібліотека в моєму житті».

Щосуботи в Молодіжному центрі «Молодь+» продовжує працювати кінозал. Відвідувачі молодіжних просторів беруть активну участь в організації обласних та міських свят,  дозвілля дітей та молоді міста, сприяють розвитку волонтерства.

Для забезпечення реалізації державної соціальної політики на території міської ради спеціалістами управлінням соціального захисту населення надаються послуги з комплексного обслуговування громадян. 

У місті проживає 14,6 тис.осіб пільгових категорій населення, які мають право на  передбачені законодавством пільги.

З метою надання всебічної підтримки інвалідів, самотніх громадян, малозабезпечених родин та сімей з дітьми та інших верств населення, які потребують соціальної підтримки в 2019 році було направлено за рахунок різних рівнів бюджетів 117,3 млн.грн., у тому числі з місцевого бюджету - 11,3  млн.грн.

За рахунок видатків місцевого бюджету було здійснено компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на суму 178,6 тис.грн., надано пільги особам, які мають право на безоплатне користування телефоном в сумі 38,8 тис.грн. та забезпечено пільговим зубопротезуванням ветеранів війни на загальну суму 75,8 тис.грн.

З міського бюджету були направлені кошти в сумі 197,9 тис.грн.  на виплату матеріальної допомоги 336 особам різних категорій, які опинились в складних життєвих обставинах.

Також здійснювалися щомісячні виплати муніципальних стипендій перспективним спортсменам, лікарям-інтернам, а також громадянину, якому присвоєно звання «Почесний громадянин міста Селидове» та особі, яка досягла 100 річного віку  на загальну суму 59,0 тис.грн.

Розуміючи потреби людей з обмеженими можливостями у 2019 році, в рамках програми соціального захисту прав осіб з обмеженими можливостями «Піклування», з місцевого бюджету 121 особі було надано матеріальну допомогу на загальну суму 144,5 тис.грн. 

В 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету мешканцям міста, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх сім’ям надано допомог і компенсацій на суму 128,5 тис.грн.

Для забезпечення безкоштовного перевезення   пільгових категорій громадян на пасажирському транспорті  загального користування з міського бюджету було виділено на компенсацію автоперевізникам 400,0 тис.грн.

Для підвищення рівня поінформованості щодо життєдіяльності нашої громади за рахунок коштів місцевого бюджету проведена передплата періодичного видання Селидівської міської газети «Наша зоря» 1000 особам пільгової категорії на загальну суму 256,3 тис.грн.

Слід зазначити, що в 2019 році надавалась фінансова підтримка громадським та ветеранським організаціям міста, на що з місцевого бюджету було витрачено 136,3 тис.грн.

З березня 2019 року запроваджено новий механізм виплати житлових субсидій. Виплата здійснюється в грошовій безготівковій формі. Протягом звітного періоду правом на отримання  субсидій скористалися понад 3,8 тис.сімей. Сума нарахованих субсидій склала 16,3 млн.грн.

Працівники соціальної сфери постійно комунікують з учасниками АТО, членами сімей загиблих та померлих учасників АТО. Зазначеній категорії громадян постійно надається матеріальна, психологічна та профорієнтаційна  допомога.

Так за рахунок місцевого бюджету 5 учасникам АТО, які проживають на території міської ради, було виплачено муніципальну щомісячну допомогу на загальну суму 12,9 тис.грн.

3 учасникам АТО  за рахунок коштів державного бюджету було надано санаторно-курортні путівки на суму 23,4 тис.грн. 

Протягом 2019 року тривала робота з підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб. Станом на кінець року в Селидове перебувало на обліку майже 16,5 тис.осіб.

Значну роботу щодо соціального захисту одиноких непрацездатних громадян та пенсіонерів проводить територіальний центр соціального обслуговування. У 2019 році послугами терцентру скористалися 665 одиноких непрацездатних громадян похилого віку та інвалідів. На утримання установи з бюджету було виділено 6,6 млн.грн. За рахунок спеціального фонду установи в 2019 році була придбана побутова техніка, непродовольчі товари, медикаменти та продукти харчування на загальну суму 958,4 тис.грн.

Протягом року продовжилася співпраця з гуманітарними, благодійними організаціями  та фондами. Так, в 2019 році  територіальному центру м.Селидове була надана благодійна допомога Гуманітарним штабом «Пролісок» на суму 8,9 тис.грн.

Для облаштування кабінету медіації  соціальний Центр соціальних служб отримав благодійну допомогу від німецького товариства міжнародного співробництва «GIZ» у вигляді: обладнання, комп’ютерної техніки, меблів на суму 128,6 тис.грн.

Для налагодження ефективної взаємодії міської ради з громадськістю, врахування громадської думки під час  підготовки  та організації виконання рішень міської влади, а також з метою забезпечення громадського контролю в місті в оновленому складі працює Громадська рада. В 2019 році було проведено 4 засідання.

Для  вирішення актуальних проблем розвитку шахтарських міст, розробки сценарних та стратегічних підходів до структурних перетворень та співпраці з донорськими організаціями, в 2019 році міською радою було підписано Меморандум з 5 містами про партнерство і створення Платформи сталого розвитку вугільних міст Донецької області. Завдяки співпраці, ми мали можливість ознайомитись з досвідом  реформування  вугільних шахт у європейських країнах.

Три роки поспіль в місті діє Програма бюджету громадських ініціатив (бюджету участі), яка надає можливість кожному мешканцю брати участь у розвитку міста через створення проєктів. Завдяки активній позиції жителів за рахунок бюджету громадських ініціатив в 2019 році на конкурсній основі із 11 проєктів було відібрано та реалізовано 3 проєкти на загальну суму 841,9 тис.грн., а саме:  

 • проєкт по капітальному ремонту з заміни вікон та встановлення перегородок в туалетних кімнатах Селидівської ЗОШ №2 на суму 199,2 тис.грн.;
 • проєкт з поточного ремонту міжпанельних стиків дитячого садка «Родничок» на суму 199,2 тис.грн.;
 • проєкт по капітальному ремонту огорожі дитячого садка «Чайка» на суму 443,5 тис.грн.

Я хочу подякувати тим жителям міста, які приймають участь в програмі «Бюджет участі». Програму бюджету громадських ініціатив буде продовжено і надалі. У міському бюджеті на 2020 рік передбачені кошти в сумі 800,0 тис.грн.

Ми всі добре знаємо і розуміємо, що проблем у місті вистачає. Вирішення їх буде залежати перш за все від надходжень коштів в міський бюджет, раціонального їх використання та згуртування всіх зацікавлених до вирішення цих проблем.

Завершуючи свій звіт, хочу подякувати депутатам, членам виконавчого комітету, працівникам апарату міської ради, керівникам та працівникам всіх комунальних підприємств за підтримку в роботі, в цілому конструктивну і ділову співпрацю у розв’язанні питань соціально-економічного розвитку міста.

  

Meteo.ua