• ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕБ ТА НС

  ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕБ ТА НС

  Сьогодні відбулось засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

  Детальніше...

 • Розвиток міста

  Розвиток міста

  Фізична культура та спорт

  Детальніше...

Звіт міського голови

Звіт міського голови

про хід виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку м Селидове за 2018 рік.

Пріоритетні напрямки розвитку міст і селищ міської ради в 2019 році.

 

Завершився черговий рік нашої спільної праці.  Робота міської ради, виконавчого комітету та депутатського корпусу упродовж звітного періоду спрямовувалась на вирішення таких основних завдань як: наповнення та виконання бюджету, залучення інвестицій,  забезпечення належних умов для функціонування закладів соціальної сфери та житлово-комунального господарства  тощо.

2018 рік для нашої громади був роком продовження реформування медичної галузі і впровадження  ключових реформ в сфері освіти.

З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності особлива увага приділялась організації виконання завдань і заходів Програми соціально-економічного розвитку міста Селидове на 2018 рік.

 

Місто Селидове має монопрофільне промислове виробництво. Вугільна промисловість у загальному обсязі реалізованої продукції становить  89,0%.

В 2018 році промисловими підприємствами міста реалізовано продукції у діючих цінах на 561,0 млн.грн., що на 18,0% менше,  ніж за відповідний період минулого року.

Зниження загального обсягу реалізованої продукції відбулось через спад виробництва на підприємствах вугільної галузі.

Підприємства добувної промисловості за 2018 рік реалізували продукції на суму 504,0 млн.грн., що на 17,0 % менше ніж в попередньому році.

Спад обсягу реалізації на підприємствах вугільної галузі  відбувається через значний знос промислово-виробничих фондів підприємств. Більша частина стаціонарного устаткування відпрацювала свій нормативний термін і потребує заміни.

Державна підтримка надавалась тільки на  погашення заборгованості і виплату заробітної плати, а також на покриття витрат на собівартість вугільної продукції.

З кожним роком показники видобутку вугілля зменшуються. Так,  Селидівською групою шахт видобуто 264,0 тис.т. рядового вугілля, що на 38,0%  менше ніж в попередньому році.

Готової вугільної продукції отримано 178,0 тис.т. До рівня минулого року обсяг готового вугілля зменшився  на 30,0%.

За звітний період збагачувальними  фабриками  перероблено 1,0 млн.т. рядового вугілля, що на 6,0% більше, ніж за 2017  рік.

Порівняно з минулим періодом  зменшився на 14,0% об’єм реалізованої продукції  на підприємствах з виробництва готових металевих виробів  та склав 24,0 млн. грн.

У 2018 році  збільшився обсяг  реалізованої продукції на підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу і води на 22,0%. Підприємствами реалізовано продукції на суму 34,0 млн.грн.

 

Сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами  протягом  2018 року  вироблено продукції рослинництва на 20,0 млн. грн., що на 4,0 % більше, ніж у минулому році.

Валовий збір зерна склав 8,0 тис.т., що на 13,0% менше  ніж в попередньому році.

Роздрібний товарооборот за січень-вересень  2018 рік становив 323,0 млн.грн., що на 27,0 % більше ніж  за аналогічний період попереднього року.

 

Розвиток підприємництва є важливою передумовою для збільшення грошових надходжень до міського бюджету. Так упродовж 2018 року  до зведеного бюджету міста від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва надійшло 26,0 млн.грн., що на 4,0 млн.грн. більше, ніж в 2017 році.

Питома вага надходжень від малого бізнесу у формуванні дохідної частини  міського бюджету на кінець 2018 року становила 17,0%.

На території міської ради впродовж останніх років спостерігається динамічний розвиток бізнесу. За звітний період зареєстровано 257 юридичних та фізичних осіб,  створено  438 нових робочих місць, із них сфері обслуговування - 215.

На даний час населенню міста  надають послуги 216 закладів торгівлі, 27 закладів ресторанного господарства та 61 підприємство побутового обслуговування.

З початку року на базі Центру зайнятості почав роботу Центр розвитку підприємництва, до складу якого ввійшли представники міської ради, фіскальної служби  та пенсійного фонду. Діяльність центру була спрямована на надання комплексної допомоги,  як діючим підприємцям, так і тим, хто має бізнес-ідею, але не має коштів на її реалізацію.

В 2018 році Селидівським міським центром зайнятості було надано 6 безробітним одноразову допомогу для започаткування власної підприємницької справи в розмірі  167,0 тис.грн.

 

Для створення доступних і зручних умов отримання адміністративних послуг громадянам та підприємцям в місті функціонує Центр надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна». Протягом 2018 року  від громадян  прийнято 6710 заяв. Перелік послуг, що надається громадянам, постійно розширюється. На даний час  Центром надається 191 вид послуг, що на 40 послуг більше ніж у попередньому році. До міського бюджету за надані послуги надійшло понад 1,0 млн.грн.

Для   стимулювання малого підприємництва міською радою підтримана обласна програма фінансової підтримки проектів малого бізнесу. Протягом 2018 року у конкурсі проектів  від нашого міста  прийняли участь 3 суб’єкти підприємницької діяльності.

Також, підприємці нашого міста  у 2018 році активно співпрацювали з Міжнародною організацією з міграції, Українським жіночім фондом, Чеською гуманітарною організацією «Людина в біді», завдяки чому отримали гранти на розвиток свого бізнесу.

За 2018 рік до зведеного бюджету м.Селидове (з урахуванням усіх трансфертів) надійшло 404,0 млн.грн. податків, зборів, коштів медичної, освітньої субвенцій, субвенцій на соціальний захист населення та інших платежів.

Власні надходження становлять 150,0 млн.грн. До загального фонду надійшло 121,0 млн.грн., до спеціального фонду - 29,0 млн.грн.

У порівнянні з 2017 роком доходи загального фонду збільшились на 16,0 млн.грн. Але темп зростання впав майже на третину.

Невиконання плану надходжень до доходної частини місцевого бюджету у першу чергу, пов’язане з нестабільною роботою бюджетоутворюючого підприємства ДП «Селидіввугілля», яке має заборгованість до міського бюджету понад 21,0 млн.грн.

Головним джерелом наповнення бюджету міста є податок на доходи фізичних осіб. Надходження цього податку в 2018 році становили 90,0 млн.грн.

Тяжке фінансове становище на вугільних підприємствах міста, несвоєчасна виплата заробітної плати  призвели до того, що на шахтах почали звільнятися працівники. З початку 2018 року звільнилось понад 2 200 робітників, в наслідок чого, фонд заробітної плати зменшився з 92,0 млн.грн. до 66,0 млн.грн., втрати місцевого бюджету  складають понад 9,0 млн.грн.

Друге місце за обсягом надходжень до бюджету міста  належить місцевим податкам і зборам, яких надійшло 27,0 млн.грн.  

Що стосується видаткової частини бюджету, то за підсумками 2018 року вона виконана у сумі 399,0 млн.грн. У порівнянні з минулим роком видатки зросли на 36,0 млн.грн.

Додатковим навантаженням на бюджет міста  у 2018 році стали:

 • по-перше, підвищення з початку року мінімальної заробітної плати  на 16,0 %,  що призвело до зростання  річного  фонду оплати праці  на  13,0 млн.грн.
 • по-друге, розрахунок за надані комунальні послуги бюджетним установам, здійснювався  виключно за кошти місцевого бюджету.  Через значне  зростання  у 2018 році тарифів, особливо  на природний газ,   витрати збільшились  на 6,0  млн.грн.

Всього за рік  видатки на заробітну плату збільшились на 11,0% і склали 194,0 млн.грн.

 

Хочу зазначити, що  видатки  на заробітну плату працівникам бюджетної сфери  складають 78,0% витрат місцевого бюджету.

Звертаю вашу увагу, що  у минулому році бюджетними установами  було спожито енергоносіїв  на суму 32,0 млн.грн., що на  24% більше ніж в 2017 році.

Також у 2018 році з місцевого бюджету здійснювалось фінансування витрат на  медикаменти та продукти харчування.  На ці цілі витрачено 10,0 млн.грн.

Майже 92,0% усіх витрат бюджету у минулому році склали витрати на заробітну плату, енергоносії , медикаменти та продукти харчування.

З метою недопущення заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетних установ протягом  року залучались кошти єдиного казначейського рахунку. Починаючи з 18 січня було отримано та погашено 102,0 млн.грн. казначейських позик.

Крім наповнення дохідної частини бюджету, вкрай важливо раціонально використовувати наявний фінансовий ресурс, адже  економія коштів це додатковий ресурс для подальшого розвитку нашої громади.

Важливим заходом спрямованим на економію бюджетних коштів, є застосування системи ПРОЗОРО. Так, станом на  1 січня 2019  року через електронну систему було проведено 204 закупівель на суму 58,0 млн.грн., завдяки чому  економія бюджетних коштів склала майже 3,0 млн.грн.

Також, з метою збільшення надходжень до бюджету  в   2018  році була розроблена та затверджена  нова нормативна грошова оцінка землі в місті Селидове, на виконання якої з місцевого бюджету було направлено 200,0 тис. грн.. Очікується, що надходження до міського бюджету від оренди землі та земельного податку збільшаться в 1,8 раз. Додаткові кошти будуть спрямовані на фінансування програм соціально-економічного розвитку.

 

В звітному році середньомісячна  заробітна  плата, в порівнянні з початком року, зросла на 14,0 %  і склала  7280,0 грн.

Протягом року проводилась цілеспрямована робота по ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій.

Міською комісією щодо погашення заборгованості із заробітної плати, та міжвідомчою робочою групою проведено 30 засідань на яких було заслухано звіти  210 боржників.

 Внаслідок проведеної роботи суб’єкатми господарювання погашено заборгованість із заробітної плати у сумі   133,0 млн. грн.,  повністю ліквідована заборгованість на 4 економічно – активних підприємствах у сумі 21,0 млн.грн.

У 2018 році інспекторами  праці міської ради проводились консультації, семінари – наради та відвідування суб’єктів господарювання, які мають заборгованість перед своїми працівниками та використовують  неоформлену найману працю.

Але, незважаючи на проведену роботу  на підприємствах  міста існує заборгованість із виплати заробітної плати.  Станом на 1 січня 2019 року, заборгованість без нарахувань працівникам  склала 30,0 млн. грн., що  на 50,0% більше в порівнянні з січнем 2018 року.

В загальній сумі заборгованості найбільша питома вага припадає на активні підприємства – 28,0 млн.грн, з них  21,0  млн.грн  - на  підприємства вугільної промисловості.

Несвоєчасна виплата заробітної плати протягом останніх років на  підприємствах вугільної  галузі  призводить  до напруженої ситуації в місті. Низький рівень оплати праці та затримка її виплати, стали основним чинником відпливу трудових ресурсів. Протягом 2018 року термін  заборгованості  перед працівниками досягав  до 5 місяців.

Станом на 18 лютого 2019 року заборгованість із заробітної плати з нарахуванням робітникам ДП«Селидіввугілля» становила 175,4 млн.грн.

 

Хочу відмітити, що перед працівники бюджетної сфери  заборгованість із заробітної плати відсутня.

Протягом 2018 року Селидівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду було забезпечено  виплату пенсій та грошової допомоги  більше ніж 26 тис. одержувачам.

Середній розмір пенсії у місті  з початком року збільшився на 31,0%  і склав  4241,0 грн.

На сьогоднішній день  в місті Селидове мінімальну пенсію отримують 2879 пенсіонерів, максимальну пенсію -  1931 пенсіонер.

Ситуація з забезпеченістю потреби на виплату пенсії власними коштами по місту є складною, оскільки власні надходження покривають лише 11,0% потреби на виплату пенсій.

Тому, протягом останніх років  Пенсійним фондом України  надається  фінансова допомога Селидівському Управлінню на виплату пенсій та грошової допомоги. У 2018 році надано допомогу в сумі 1,2 млрд.грн.

Серед найважливіших завдань, які стоять сьогодні  перед міською радою, є суттєве нарощення інвестицій в економіку міста. Слід відзначити, що з метою формування сприятливого інвестиційного клімату та залучення додаткових ресурсів у розвиток економіки та соціальної сфери, нами велась активна робота щодо підвищення  інвестиційної привабливості міста.

Так, в 2018 році нам вдалось залучити у місто інвестицій понад  168,0млн.грн. , із них підприємствами міста освоєно капітальні інвестиції на суму 92,0 млн.грн.

 

Хочу зазначити, що протягом 2016-2018 років на території міської ради  реалізовувалось 37 проектів  із них : по 27 проектам роботи завершені, по 8 проектам  – ведуться роботи, по 2 проектам – визначаються виконавці робіт.

Дані проекти реалізовувались за рахунок коштів Державного та обласного бюджетів, ЮНІСЕФ, Людина в Біді,  МОМ  та інших міжнародних фондів та організацій.

З метою пошуку оптимальних шляхів подальшого економічного розвитку міської ради, та на виконання Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації влади»  в  січні 2019 року відбулося засідання Ради регіонального розвитку при Селидівській міській раді.

Під час засідання  були визначені перспективні плани розвитку громади на 2019-2021 роки з розбудови місцевої інфраструктури та соціальних об'єктів, які матимуть пріоритетний розвиток  у наступні три роки.  До перспективного плану включено  71 проект на загальну суму реалізації понад  822,0 млн.грн.  

Тому, як і в попередні роки,  одним із ключових напрямів нашої роботи буде залучення інвестицій на соціально – економічний розвиток нашої громади.

 

Одним з основних завдань, яке стояло перед міською радою, було залучення фінансового ресурсу на оновлення основних фондів житлово-комунального  господарства. У 2018 році на реалізацію цих завдань було спрямовано за рахунок усіх джерел фінансування майже  40,0 млн.грн.

Завдяки злагодженій роботі міської ради з Донецькою обласною державною адміністрацією та комплексного підходу до вирішення нагальних проблем, нам вдалося залучити кошти з державного фонду регіонального розвитку в сумі 20,0 млн.грн. на проведення капітального ремонту моста і автодороги по вул. Козацька. Співфінансування з місцевого бюджету на реалізацію  даного проекту склало 2,5 млн. грн.

Згідно з  проектом виконані роботи по ремонту споруди моста, асфальтного покриття автодороги, протяжністю 2,5 км з заміною бордюрного каменю; облаштовано 1,3 км  пішохідних доріжок  та встановлено дорожні знаки. Через погодні умови роботи по проекту у 2018 році  не були завершені в повному обсязі. Тому у поточному році вони будуть продовжені.

В 2018 році проводилась робота з реконструкції котельні №13, реалізація якої була розпочата в попередні роки. За цей час  змонтовані  котли та газові пальники, виконані загальнобудівельні та пуско- налагоджувальні роботи на  загальну суму  6,6 млн.грн. за рахунок коштів обласного бюджету.

Одночасно виконувались роботи з реконструкції тепломереж цієї котельні. Протягом року прокладено та змонтовано понад 700 метрів теплотраси. На сьогоднішній день роботи майже завершені. Ці об’єкти планується ввести в експлуатації до початку нового опалювального сезону.

Відповідно до схеми оптимізації системи теплозабезпечення міста, з метою усунення тепловтрат, обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго» були розроблені  проекти по будівництву 2-х  блочних газових котелень в західній частині міста загально-кошторисною вартістю 57,0 млн.грн. Реалізацію даних проектів планується розпочати в 2019 році, відповідно до обласної програми «Тепло Донеччини».

З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років обласним комунальним підприємством замінено 355 м  теплових мереж на загальну вартість 327,0 тис. грн.

 

Обласним комунальним підприємством «Компанія «Вода Донбасу» отримано гуманітарну допомогу, у вигляді обладнання та матеріалів на загальну суму близько  5,0 млн.грн., в тому числі  від представництва фонду ЮНІСЕФ - 4,3 млн.грн., чеської гуманітарної організації «Людина в біді» -  700,0 тис.грн.  

Виконано роботи по установці і заміні насосної станції «ЛОВАРА», технологічних трубопроводів  та засувок на водопровідній насосній станції  міста Гірник.

Проведена заміна насосного агрегату і встановлена ​​станція автоматичного управління «Каскад» на об'єднаних очисних спорудах міста Селидове.

 Встановлено   контактори на КНС №4 міста Українськ.

 Виконано заміну водопровідних мереж загальною протяжністю 6,3 км, із них: у м.Селидове  - 2,9 км,  в  м.Гірник - 2,5 км,   в м.Українськ - 0,9 км.

Також у 2018 році  міськводоканал отримав від  представництва фонду  ЮНІСЕФ   сучасний екскаватор.  Підприємство планує і в подальшому плідно співпрацювати з гуманітарними організаціями.

З метою поліпшення якості і надійності електропостачання міста в 2018 році Селидівським РЕМ розпочаті роботи по реконструкції підстанції «Селидове 35 кВ».

 

Окремої уваги потребує питання існуючої заборгованості населення міст і селищ за отримані комунальні послуги.

Її розмір вже досяг 105,0 млн.грн., в тому числі теплопостачання – 42,0 млн.грн., водопостачання і водовідведення - 11,0 млн.грн., вивіз сміття - 2,0 млн.грн., газопостачання - 34,0 млн.грн., електроенергія - 16,0 млн.грн.

Тільки за минулий рік загальна сума боргу збільшилася на 30,0 млн.грн., що на 39,0% більше в порівнянні з 2017 роком.

Це негативно позначається на фінансовому стані підприємств, порушення термінів погашення їх зобов'язань по податках, заробітній платі і, в кінцевому підсумку, веде до банкрутства.

Але незважаючи на складну ситуацію, комунальні підприємства виконують свої договірні зобов'язання перед споживачами послуг.

Постійно проводиться робота з благоустрою та санітарної очистки міста, на що в 2018 році з бюджету міста Селидове виділено 6,4 млн.грн.

Так, для населення міст та селищ протягом року комунальними підприємствами «Комунальник м.Селидове» та «Добробут  Гірницької міської ради» надавались послуги з вивезення побутових відходів, згідно з графіком.

Всього на сьогоднішній день в комунальних підприємствах знаходиться 7 одиниць спеціалізованої техніки.

У минулому році у місті розпочато впровадження роздільного збору твердих побутових відходів. За рахунок  коштів екологічного фонду було придбано 11 контейнерів на суму понад 96,0 тис.грн.

За звітний період, за рахунок коштів міського бюджету, зі стихійних звалищ вивезено понад 846 м3 сміття, на що витрачено 159,0 тис.грн. Регулярно прибираються міський парк, сквери, міські кладовища, автобусні зупинки, на що використано 1,0 млн.грн. З місць загального користування протягом року вивезено сміття більш ніж 1,5 тис.м3 на суму  189,0 тис.грн.

Для підтримання в належному стані ліній вуличного освітлення  в 2018 році з міського бюджету виділені кошти в сумі близько 2,0 млн.грн., які були направлені на заміну ламп та дроту, встановлення нових світильників та на оплату енергоносіїв.

На 2019 рік на ремонт і обслуговування міського освітлення в місті Селидове заплановано виділити понад 2,3 млн.грн.

У 2018 році закінчено роботи по відновленню вуличного освітлення двох селищ Курахівка і Цукурине, а також міст Українськ і Гірник на загальну суму  2,6 млн. грн.

Для робіт з озеленення міста, утримання територій парків, скверів, бульвару, видалення сухостійних дерев, утримання міського фонтану, ремонту пам'ятників і малих архітектурних форм у 2018 році з міського бюджету спрямовано понад 713,0 тис. грн.

Видалені сухостійні та аварійні дерева на суму 33,0 тис.грн., в тому числі за рахунок екологічного фонду 28,0 тис.грн.  

Для  гуманного поводження з безпритульними тваринами  в 2018 році вперше було укладено договір зі спеціалізованою організацію на стерилізацію та вакцинацію безпритульних собак. Всього оброблено 124  тварини, на що з місцевого бюджету було витрачено 100,0 тис.грн.

 

Одним з основних контрольних питань є стан міських доріг. Так, у 2018 році на ремонт доріг та їх зимове утримання із бюджетів населених пунктів громади виділено понад  2,5 млн. грн.  Це дозволило здійснити поточний ремонт асфальтного покриття  площею понад 4,6 тис.м2  

З метою покращення дорожньо-транспортної мережі за кошти місцевого бюджету було розроблено проект «Капітальний ремонт автодороги по вул. Нагорна м. Селидове» загальною вартістю 6,8 млн.грн. Замовником даного проекту з 2016 року  виступає Департамент розвитку базових галузей промисловості  Донецької облдержадміністрації. За цей час було проведено 7 процедур електронних закупівель через систему Прозорро. Але, через відсутність тендерних пропозицій торги не відбулись. Така ситуація склалась, у зв’язку зі збільшенням вартості матеріально-технічних ресурсів, що призвело до зниження комерційної привабливості вказаних робіт для потенційних підрядників. Тому, було прийнято рішення щодо проведення коригування інвестиційної частини проектної документації. Після отримання експертного звіту даний проект буде подано до Департаменту для реалізації.

В 2018 році за рахунок коштів бюджету міста Селидове  (61,0 тис. грн) був розроблений проект  з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Центральна селища Цукурине загальною вартістю  9,6 млн. грн.

З вересня минулого року даний проект знаходиться  в Донецькій облдержадміністрації на погоджені для виділення коштів на його реалізацію.

Для забезпечення  організації  автотранспортного  руху та елементів безпеки, з міського бюджету було направлено 167,0 тис.грн.

Роботи з підтримки доріг в належному стані планується продовжити і в 2019 році, на що з місцевих бюджетів  заплановано виділити  4,0 млн.грн.

Не можна не згадати і про житловий фонд наших населених пунктів.

На сьогодні, в 537-ми багатоквартирних будинках створені об'єднання співвласників, 218 будинків перебувають під управлінням ПП «Керуюча компанія  Житлокомсервіс «Наш дім».

Для фінансової підтримки створених ОСББ продовжує діяти програма Селидівської міської ради щодо дольової участі в капітальному ремонті багатоквартирних будинків в розмірі 50% від вартості ремонту. В минулому році в 14 багатоквартирних будинках здійснено капітальний ремонт, на що з міського бюджету виділено 90,0 тис.грн.

Крім того, міська рада продовжує виконувати програму відшкодування відсотків за користування державним кредитом, отриманим ОСББ для втілення заходів з утеплення будинків, встановлення приладів обліку споживання енергоресурсів.

За час дії Програми 47 ОСББ скористалися можливістю взяти кредити в «Ощадбанку» ,  в т.ч. в 2018 році - 18 ОСББ.

За три роки міська рада погасила відсотки за користування кредитами в сумі  315,0 тис.грн., із них -  188,0 тис.грн. у звітному періоді.

Для стимулювання діяльності об'єднань співвласників ці заходи будуть фінансуватися і в 2019 році.

 

Найважливішим компонентом  розвитку  населення виступає система освіти, яка пов’язана з реалізацією процесу поширення знань.

Надання якісних освітніх послуг, під керівництвом Соломахіної Оксани Олександрівни, забезпечує 657 педагогів, із них 334  педагоги - працюють в закладах  загальної середньої освіти.

У 2018 році на утримання установ освіти за рахунок усіх джерел фінансування було направлено 133,0 млн.грн., що на 34,0% більше ніж у минулому році,  в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету – 66,0 млн.грн.

Мережа навчальних закладів включає в себе 10 загальноосвітніх, 11 дошкільних та 3 позашкільних навчальних закладів, які відвідують 5 397 дітей, з них 324 дітей - переселенців.

Освіта в сьогоднішньому світі має фундаментальне значення і виконує складну місію.

Саме у вересні  2018 року розпочалося навчання дітей за новою структурою 12-річної школи за концепцією «Нова українська школа».

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета, якої створити школу, у якій буде приємно навчатись                і надавати учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.

З початку нового навчального року в  9 закладах загальної середньої освіти сформовано 16 перших класів, в яких навчається 438 дітей. Із них 2 перші класи  розпочали освітній процес за Програмою «Інтелект України».

На створення умов нового освітнього середовища витрачено  понад 2,0 млн.грн, з них: коштів місцевого бюджету – 1,0 млн.грн., державної освітньої субвенції – 900,0 тис.грн.,  обласного бюджету -  180,0 тис.грн.

Навчальні кабінети перших класів обладнані сучасними комплектами меблів, мультимедійним обладнанням та комп’ютерною технікою. Також для першачків було придбано науково-дидактичний матеріал.   

На сьогоднішній день особлива увага приділяється дітям з обмеженими освітніми потребами. За ініціативи Марини Порошенко в 2018 році була впроваджена система інклюзивної освіти в Україні. Тому в нашому місті для забезпечення прав таких дітей віком від 2 до 18 років на здобуття  дошкільної та загальної середньої освіти було створено Комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр Селидівської міської ради».

Центром надаються психологічно-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами.

Для організації роботи Центру за рахунок державної субвенції було придбано комплекти комп’ютерного, мультимедійного та дидактичного матеріалу на суму 112, 6 тис.грн. 

Питання організації харчування дітей в навчальних закладах залишається одним з найактуальніших. Так, у 2018 році на організацію харчування з міського бюджету направлено 3,6 млн.грн., що на 6,0 % більше ніж у 2017 році, із них для учнів  1-4-х класів та пільгових категорій –  1,7 млн. грн.      

Для покращення якості та урізноманітнення харчування дітей, з початку 2019 року в шкільних їдальнях була введена нова форма харчування, а саме, їдальні перейшли на  кейтерингову послугу.

На сьогоднішній день харчуванням дітей повністю займається приватна компанія з якою було укладено договір через електронну систему  закупівель. Школярі мають можливість придбати гарячі обіди та скористатися послугами буфету.

Хочу зазначити, що як і в попередні роки, безкоштовне харчування учнів 1-4-х класів та пільгової категорії, а це - 1870 дітей, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Для надання якісних послуг з теплопостачання для закладів загальної та дошкільної освіти, розташованих в населених пунктах міста Селидове, що не мають альтернативних видів опалення, було застосовано послугу з аутсорсингу. Завдяки чому, найбільш належному рівні забезпечуються санітарно-гігієнічні умови для перебування дітей  у цих закладах.

За кошти місцевого бюджету здійснюється підвезення 30 дітей до навчальних закладів, на що протягом 2018 року виділено 168,0 тис.грн.

Особлива увага  міської ради була приділена питанню приведення учбових закладів в належний стан і підготовки їх до нового навчального року.

На проведення капітальних та поточних ремонтів використано 18,0 млн.грн., в тому числі із місцевого бюджету виділено 2,0 млн.грн.

У Гірницькій ЗОШ № 17 та Цукуринській філії ЗОШ №6 здійснено ремонт котельні з заміною котлів загальною потужністю  200 КВт на суму 384,0 тис.грн.

В дошкільному дитячому закладі «Топольок» та ЗОШ № 18 м. Гірник здійснено заміну димової труби на суму 182,0 тис.грн.

В Селидівській ЗОШ № 1 виконано поточний ремонт вигрібної ями  на суму 30,0 тис.грн.

В Центрі творчості дітей та юнацтва м.Селидове  частково здійснено ремонт м'якої покрівлі будівлі на суму 52,0 тис.грн.

В 2018 році з місцевого бюджету на протипожежну безпеку  в закладах освіти  було направлено коштів у сумі 320,0 тис.грн.

Реалізація заходів щодо безпечного перебування  дітей у навчальних закладах, потребує  суттєвого фінансового ресурсу з місцевого бюджету.  Тому, в  подальшому,  робота в цьому напрямку  буде виконуватись поступово.

В поточному році планується  виконання  робіт з монтажу автоматичної системи пожежної сигналізації  та оповіщення, обробки дерев’яних конструкцій покрівель, обладнання пристроями блискавкозахисту в будівлях Селидівської школи №2, Української школи №12, дитячого садка  «Чайка»,  загальною  кошторисною вартістю 1,5 млн.грн.   

За рахунок обласного бюджету триває реалізація двох проектів по опорній  Селидівській загальноосвітній школі №6 загальною  кошторисною вартістю 83,0 млн.грн.

Розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи виконувалась за рахунок місцевого бюджету (2,5 млн.грн.).

На сьогоднішній день  по реконструкції (термомодернізації) будівлі школи виконано  роботи з  перекриття даху,  встановлення енергозберігаючих вікон та дверей, з утеплення фасаду, підвального приміщення та інші.  

По капітальному ремонту внутрішніх приміщень та благоустрою, на сьогоднішній день в повному обсязі виконано штукатурні роботи, змонтовано системи водопостачання та водовідведення, проведені електромонтажні роботи,  бетонування підлоги, монтується  нова  система опалення.   Виконуються роботи з шпаклювання стін в навчальних кабінетах, приміщеннях харчоблоку та коридорах, змонтовано каркас під освітлення, встановлено нову огорожу та інше.  

У 2018 році за рахунок місцевого бюджету (11,2 тис.грн.) було розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний висновок за проектом: «Реконструкція футбольного майданчика з улаштуванням штучного покриття та огородженням розміром 42х22 Селидівської загальноосвітньої школи №2 вартістю  1,8 млн.грн. Реалізація цього проекту планується у поточному році за рахунок обласного бюджету за  програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».

В рамках програми НЕФКО “Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)”  у 2018 році міською радою спільно з відділом освіти  було подано проектну пропозицію по капітальному ремонту з впровадженням енергозберігаючих заходів будівель дошкільних навчальних закладів  «Чайка» та «Пролісок» м.Селидове. На сьогоднішній день Фондом погоджено надання фінансування у формі гранту у розмірі 600 тис. євро та призначено консультантів для юридичного супроводження проекту.

Хочу відзначити Гірницьку міську раду, яка плідно співпрацює з Громадською організацією «Країна вільних людей». Для загальноосвітньої школи №17 громадською організацією було розроблено 4 проекти загальною вартістю 32,4 млн.грн., один з яких, а саме капітальний ремонт даху школи  вартістю 2,4 млн.грн. вже реалізовано.

Для реалізації ще 3 проектів, а саме: термомодернізацізація будівлі, капітальний ремонт котельні та капітальний ремонт внутрішніх приміщень планується залучити кошти інвесторів.

Найбільше досягнення та перемога для вчителя – це успіх його учнів.

Селидове впевнено займає лідерські позиції в рейтингу освітніх досягнень. Хочу відзначити успішну діяльність педагогічного колективу Селидівської гімназії під керівництвом Куцевої Алли Анатоліївни, за рейтингом зовнішнього незалежного оцінювання серед шкіл Донецької області у 2018 році гімназисти посіли ІІІ місце.

Гордістю нашої громади є творчі, обдаровані учні, які здобувають перемоги в обласних та Всеукраїнських олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, змаганнях, створюючи імідж міста.

Слід відзначити плідну роботу керівників науково-дослідницьких робіт старшокласників Селидівської гімназії та Української школи №13, учні яких посіли призові місця у конкурсі -  захисті науково-дослідницьких робіт при малій академії наук.

З метою патріотичного виховання дітей,  команда Селидівської школи № 1 взяла участь у  ІІ обласному етапі  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Для придбання необхідного спорядження з місцевого бюджету направлено 39,0 тис.грн.

За співпрацю з Міжнародним Благодійним Фондом «Жовто-Блакитні Крила» учасникам освітнього процесу Гірницької школи № 17 надійшла допомога в сумі 42,4 тис.грн.

За участь у проекті «Психосоціальний компонент» в рамках розвитку та згуртованості громад, що постраждали внаслідок конфлікту на Донбасі», у Гірницьку  школу № 18 надійшла спонсорська допомога у вигляді канцелярського приладдя на суму 12,0 тис.грн.

У 2018 році Українська школа  № 13 підписала Декларацію про співпрацю у Програмі підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа» та приєдналась до новоствореної спільноти шкіл «КАР’ЄРА МРІЇ». 

Учні Української школи № 12 та Селидівської загальноосвітньої гімназії взяли участь у Всеукраїнській програмі "Екологічними стежками рідної України" за маршрутом "Природна та культурна спадщина Черкащини"

Також Українська школа № 12, завдяки  участі в екологічному соціальному проекті, отримала у якості винагороди за захист свого проекту 16 сортувальних баків, прес для сміття, компостер.

 

Традиційно міською радою приділяється увага організації відпочинку та оздоровлення дітей. Влітку в пришкільних таборах на базі п'яти загальноосвітніх шкіл за кошти міського бюджету оздоровлено 300 дітей соціально вразливих категорій, на що було виділено 64,0 тис.грн з місцевого бюджету. Інноваційним у роботі пришкільних таборів у 2018 році стало введення години іноземної мови, на якій діти виконували цікаві інтерактивні вправи.

У заміських дитячих оздоровчих центрах відпочило 122 дитини, які потребують соціальної уваги та підтримки, на що за рахунок бюджетів усіх рівнів направлено 755,0 тис.грн., з них 273,0 тис.грн - кошти міського бюджету.

З метою зайнятості неповнолітніх під час канікул міською радою третій рік поспіль були організовані тимчасові громадські оплачувані роботи для учнів і студентів, в яких взяли участь 30 дітей у віці   від 14 до 18 років, на що з міського бюджету було виділено 66,0 тис.грн.

Ще однією дуже важливою подією  стало вручення Мариною Порошенко сертифікатів на квартири для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ці квартири були придбані в рамках Програми Президента України «Про захист дітей сиріт та тих, хто позбавлений батьківської опіки». В грудні 2018 року за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  було придбано 1 квартиру вартістю 210,0тис.грн.

В рамках реалізації програми Донецької облдержадміністрації щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, було придбано чотири квартири загальною вартістю   600,0тис.грн. за рахунок співфінансування (50/50) з обласного та місцевого бюджетів.

В 2018 році за кошти місцевого бюджету здійснено поточний ремонт позачергово отриманих двох квартир особами з числа дітей, позбавлених батьківського піклування на загальну суму 70,0 тис.грн. Для завершення ремонтних робіт в отриманих квартирах у попередні роки, в 2019 році буде виділено додатково 60,0 тис.грн.  

Крім того, з місцевого бюджету в 2019 році будуть виділені кошти на придбання двох квартир в сумі 170,0 тис.грн.,  та на здійснення ремонтних робіт у трьох квартирах (отриманих в 2017-2018 роках) в сумі 150,0 тис.грн., в тому числі 1 квартира в селищі  Цукурине.

У 2018 році 15 особам, із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття, надана одноразова допомога у розмірі 27,0 тис.грн.

 

2018 рік для медичної галузі став знаковим. Реформа системи охорони здоров’я активно набирає оберти. Нами зроблено чимало, щоб жителі громади могли отримувати висококваліфіковану медичну допомогу в комфортних умовах.

Медична допомога жителям міста надається Центром первинної медико-санітарної допомоги, центральною міською лікарнею та міською стоматологічною поліклінікою.

На утримання та забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я міста в 2018 році було виділено 76,0 млн.грн.,  в т.ч 11,0 млн.грн. з місцевого бюджету, що на 20,0% більше ніж у 2017 році.

Тепер хочу  більш детально  зупинитися на кожному із закладів охорони здоров’я.

Під керівництвом головного лікаря Марченко Олени Володимирівни, Центр первинної медико-санітарної допомоги забезпечує весь обсяг первинних медичних послуг населенню.

Центр в своєму складі об'єднує 6 амбулаторій, які розташовані у всіх містах і селищах великого міста Селидове. В його структурних підрозділах працюють 168 осіб, в т.ч. 33 лікаря та 61 молодший медичний спеціаліст.

2018 рік був успішним для втілення медичної реформи на первинному рівні в нашому місті.  Внаслідок проведення експертизи відповідності  стандартам акредитації, рішенням Головної акредитаційної комісії Міністерства охорони здоров’я України Центру  була присвоєна вища акредитаційна категорія. Таких Центрів в Донецькій області на сьогоднішній день чотири, серед яких і Центр нашого міста.

Крім того,  підприємство отримало ліцензії на медичну практику, здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів.

Хотілось би зазначити, що Центр первинної медико – санітарної допомоги один із перших в Донецькій області уклав договір з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування за програмою «Медичних гарантій», внаслідок чого була запроваджена нова модель надання первинної медичної допомоги пацієнтам за програмою державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

1 липня 2018 року центр вперше отримав фінансування від Національної служби здоров’я за принципом «Гроші ходять за пацієнтом». Тобто фінансування здійснювалось за тарифами у відповідності до вікових груп населення.

Якщо в першому півріччі за рахунок медичної субвенції Центр отримав 7,1 млн.грн., то в другому півріччі, за новою моделлю фінансування, отримав - 12,4 млн.грн., тобто на 5,3 млн. більше. Щомісячний рівень обсягів фінансування збільшився майже в 2 рази і досяг 2,1 млн.грн.   

Збільшення обсягів фінансування підприємства є наслідком проведення організаційної роботи щодо залучення пацієнтів до укладання Декларацій. Від початку кампанії «Обери свого лікаря» було укладено 38 559 декларацій, що складає 75,0% від загальної чисельності постійного населення.

Наразі, кампанія з укладання Декларацій триває, завдяки чому обсяг фінансування Центру буде збільшуватись і надалі.

Упродовж  діяльності Центру проводилась робота з оптимізації штатної структури, приведення її кількості у відповідності до завдань з надання первинних медичних послуг. Як наслідок, протягом 2018 року було скорочено 63,5 штатних одиниць або 27% від загальної чисельності працівників.

Також відбулись зміни в оплаті праці працівників Центру. Започаткована диференціація заробітної плати, рівень якої, відтепер, залежить від кількості підписаних Декларацій, якості надання медичних послуг та дбання про сервіс для пацієнтів.  

Зокрема, заробітна плата сімейних лікарів збільшилась  з 5, 4 тис.грн. до 18,1 тис.грн., лікарів-педіатрів з  7,4 тис.грн. до 17,8 тис.грн., медичних сестер з 3,7 тис.грн. до  9,9 тис.грн.

Одним із напрямків реформування системи охорони здоров’я є робота з  виконання Урядової програми «Доступні ліки», завдяки якій хворі на серцево – судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму, можуть отримувати лікарські засоби безкоштовно або з частковою доплатою. Для виконання зазначеної програми Центром було укладено договори з 9 аптечними закладами.

Медичними працівниками було виписано  понад 34 тис. рецептів, за якими, 15 тис. громадян нашого міста та внутрішньо переміщенні особи,  отримали лікарські засоби. В рамках зазначеної програми обсяг фінансування склав  2,0 млн. грн., які використані на 100 %.

В Центрі створено необхідне підґрунтя для застосування електронних платформ за усіма напрямками діяльності. За кошти підприємства придбана медична інформаційна система з впровадження електронного документообігу, а саме: електронних амбулаторних карт, направлення на консультацію до лікарів різних рівнів, видачу в електронному вигляді лікарняних листків, рецептів на лікарські засоби, запис на прийом до лікаря (електронна черга) тощо. Це докорінно змінить якісну складову діяльності лікарів та створить зручні умови для пацієнтів. Загальна сума на придбання програмного забезпечення з впровадженням склала 1,0 млн. грн.

Також для подальшого розвитку медичних послуг за стандартами технічного оснащення та втілення сервісу в містах надання первинної медичної допомоги, за кошти підприємства була придбана низка сучасної медичної апаратури, обладнання та меблів на суму 948,0 тис. грн.

Як і в попередні роки, в рамках програми «Місцевих стимулів», продовжувалось навчання 2 студентів у вищих медичних навчальних закладах та проведена спеціалізація одного сімейного лікаря, який з 2019року працює в амбулаторії № 5 селища Курахівка.  На зазначені цілі з  місцевого бюджету було направлено 45,0 тис.грн. Крім того, трьом лікарям-інтернам виплачується щомісячна муніципальна стипендія  в розмірі 500,0 грн. Всі молоді спеціалісти в подальшому будуть працювати в амбулаторіях нашого міста.

Протягом 2018 року за рахунок коштів місцевого бюджету 51 особа з інвалідністю була забезпечена засобами особистої гігієни  на суму 300,0 тис.грн. Також для підтримки хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, для яких лікарські засоби та продукти спеціального харчування є життєво необхідними, з місцевого бюджету було направлено 284,0 тис.грн.

 

Крім того, в звітному періоді для здійснення робіт з оновлення, розвитку та укріплення матеріально-технічної бази амбулаторій з місцевого бюджету було направлено 1,2 млн.грн.

З метою економії енергоносіїв за кошти місцевого бюджету на території амбулаторії  № 1  була збудована теплогенераторна   кошторисною вартістю 502,0 тис.грн.,  змонтовано автономну систему пожежної сигналізації та оповіщення в амбулаторії № 1 м.Селидове на суму 82,0 тис.грн., капітально відремонтовано ділянку тепломережі в амбулаторії №6 м.Українськ на суму 232,0тис.грн., здійснено коригування проектної документації по капітальному ремонту амбулаторії № 1 (78,0 тис.грн.). 

        

В 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету продовжувалась  реалізація  проекту з капітального ремонту (термомодернізації) будівлі амбулаторії №1  кошторисною вартістю 4,4 млн.грн.,  роботи по якій були розпочаті  в кінці 2017 року.  На сьогоднішній день капітально відремонтовано покрівля, виконано монтаж систем  теплозабезпечення, водопостачання та водовідведення, електропостачання; встановлені двері, здійснені штукатурні та шпаклювальні роботи,  укладена кахельна плитка; змонтована стеля «Амстронг» та інше.

Роботи за цим проектом будуть завершені  в березні 2019 року. Загальна сума співфінансування з  місцевого бюджету  складає 900,0 тис.грн.

 

Для поліпшення якості медичних послуг за кошти місцевого  бюджету  розроблено  проектно-кошторисна документація (322,0 тис.грн.)  з реконструкції будівлі дитячої бібліотеки під розміщення амбулаторії № 2 в місті Селидове  вартістю будівництва 11,4 млн.грн. Даний проект планується реалізувати  за кошти Державного фонду регіонального розвитку.

 

Наприкінці 2018 року на конкурсній основі Центр було відібрано для отримання гранту від Проекту USAID "Підтримка реформи охорони здоров'я". Для отримання грантової допомоги, яка буде спрямована на розвиток центрів передового досвіду, в нашій державі було відібрано лише 15 закладів первинної медичної допомоги. Загальна сума грантових коштів складатиме 18,0 тис. доларів США, співфінансування Центру  - 1 800 доларів США.

Відповідно до завдань Уряду в 2018 році була розпочата масштабна трансформація, у рамках якої стартує впровадження нової моделі надання вторинної медичної допомоги.

На сьогоднішній день Селидівська центральна міська лікарня перетворена з бюджетної установи  у комунальне некомерційне підприємство.

Під керівництвом виконуючої обов’язки  директора Поречної Ніни Василівни в лікарні працює 504 співробітника, з них 74 - лікарі, 321 - медпрацівник та  109 - інші працівники.

З метою оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів протягом 2018 року було скорочено 89,5 штатних одиниць середнього,  молодшого та іншого персоналу, що складає 14% від загальної чисельності працівників.

Як і в попередньому році залишається  невирішене питання кадрового забезпечення лікарні. Укомплектованість штату становить – 87,0%, в тому числі лікарів - 63,0%. На сьогоднішній день залишається проблема нестачі в кадрах 12 фахівців вузької спрямованості (рентгенолог, офтальмолог, педіатр, невропатолог, анестезіолог, патологоанатом, неонатолог, отоларинголог).

Для вирішення даного питання міською лікарнею було залучено 3 лікарі-інтерни, які проходять інтернатуру на базі медичного закладу.

Поліклінічну допомогу пацієнтам по 24 напрямкам надають вузькі фахівці. Так в 2018 році в поліклініку звернулося понад  230,0 тисяч осіб.

У 7 стаціонарних відділеннях на 200 ліжок проліковано понад 7,7 тисяч хворих.

Протягом року для забезпечення виконання пріоритетних заходів та програм з профілактики ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, туберкульоз, цукровий діабет, онкологічні захворювання, а також забезпечення медикаментами, очним протезуванням, слуховими апаратами ветеранів війни, учасників бойових дій і інвалідів, було направлено 5,7 млн. грн.,   в тому числі 2,3 млн.грн - з місцевого бюджету. 

188 жінок пройшли медико - генетичне обстеження в обласному медичному  центрі діагностики, на що були направлені кошти з місцевого бюджету в сумі 143,0 тис.грн.

 

За рахунок спецфонду і благодійних внесків у відділеннях міської лікарні виконані поточні ремонти на суму 316,0 тис.грн та придбано обладнання на суму 288,0 тис.грн.

Крім того, від благодійних фондів Донецький обласний центр профілактики  СНІДу  міста Слов’янськ,  страхової компанії «Союз – Дніпро», обласної бази спеціального медичного постачання, «Юнісеф»,  надійшли медикаменти , господарчі товари, оргтехніка на суму 2,6 млн.грн.

Протягом 2019 року з метою успішного впровадження реформ на вторинній ланці, підприємству  потрібно здійснити роботу з підготовки до  укладання  договору з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за пілотним проектом «Безкоштовна діагностика».  За рахунок служби здоров’я  будуть сплачуватися кошти за  діагностичні послуги за направленням сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів.   Безкоштовна діагностика включатиме в себе 54 види пілотних послуг. На сьогоднішній день комунальне підприємство спроможне  надавати тільки 36 видів  послуг.

Для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом  в 2019 році планується придбання комп’ютерної техніки  для обладнання 16 автоматизованих робочих місць медичних працівників, програмне забезпечення та медична інформаційна система, на що передбачені кошти місцевого бюджету в сумі 805,0 тис.грн.  

В подальшому необхідно здійснити комп’ютерізацію робочих місць лікарів, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну спеціалізовану допомогу.

 

Як Ви знаєте, в рамках реформування системи охорони здоров’я було створено шість госпітальних округів. Селидівська міська лікарня ввійшла до складу Покровського госпітального округу, на базі якої, планується розгорнути лікарню інтенсивного лікування 1 рівня з відділенням екстреної (невідкладної) медичної допомоги.  Для реалізації даного заходу передбачені кошти  місцевого бюджету в сумі 1,0 млн.грн.

З метою зменшення витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів, за рахунок місцевого бюджету (193,0 тис.грн) була розроблена проектно-кошторисна документація  з реконструкції газової котельні вартістю 4,7 млн.грн. Даний проект планується подати для участі в конкурсному відборі проектів, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального  розвитку в 2020 році.

Ще один заклад охорони здоров'я, якого торкнувся процес реформування це -  міська стоматологічна поліклініка.

В звітному періоді поліклініка також була перетворена в комунальне некомерційне підприємство, завдяки чому були зменшені витрати з місцевого бюджету на утримання закладу.На сьогоднішній день під керівництвом головного лікаря Хоружого Євгена Григоровича в поліклініці працює 57 співробітників, з них 15 - лікарі, 42 - медпрацівники. В 2018 році в стоматологічну поліклініку за допомогою звернулося  понад 35,0 тис. осіб.

Для удосконалення матеріально-технічної бази підприємства  в  2018 році за рахунок  власних коштів було придбано сім одиниць медичного обладнання на суму 92,0 тис.грн, та шість  стоматологічних установок на суму 370,0 тис.грн. За кошти місцевого бюджету і власні кошти  були придбані медикаменти та засоби медичного призначення на суму 316,0 тис.грн. В поточному році за рахунок місцевого бюджету  буде придбано установку для лиття зубних протезів вартістю 370,0 тис.грн.

 

 

Фізична культура та спорт відіграють важливу роль у формуванні, зміцненні, збереженні здоров’я громадян, підвищенні працездатності та збільшенні тривалості життя. 

Під керівництвом  Горбунова Сергія Юрійовича  в закладах фізкультури та спорту працює 65 працівників, з яких 13 - тренерів забезпечують розвиток спортивного життя міста.

На фінансування програми розвитку фізичної культури і спорту в 2018 році було виділено 6,6 млн.грн., з них кошти місцевого бюджету – 6,4 млн.грн.

Фізичною культурою і спортом займається понад 7,0 тис. осіб, з них у спортивних секціях - 2,6 тис. чоловік.

Протягом 2018 року на території міста проведено 87 міських спортивних змагань, до участі у яких залучено майже 8 тис. чоловік.

В 75 обласних і національних змаганнях взяло участь майже 1100 спортсменів. Представники міста також брали участь в міжнародних змаганнях з вільної боротьби,  спортивної аеробіки, косіки карате, регбі, які  відбувались в Азербайджані, Узбекистані, Польші, Молдові, Італії, інвалідного спорту в Чехії.

На проведення спортивних заходів було витрачено 297,0 тис.грн., з них 167,0 тис.грн кошти міського бюджету.

Наші спортсмени постійно займають призові місця, підвищують розряди, стають майстрами і кандидатами у майстри спорту.

Так, на чемпіонаті світу з гирьового спорту, який проходив в Узбекістані, Бутрій Іван здобув 1 місце серед ветеранів 55-59 років.

Кізюк Максим прийняв участь в Першості Європи серед юнаків з вільної боротьби, який проходив в м. Будапешт Угорщина. За високі досягнення в спорті з травня 2018 року Максиму призначена щомісячна муніципальна стипендія в розмірі 500,0 грн.

Також, у 2018 році за високі досягнення у спорті ще 2 спортсмени  продовжували  отримувати  щомісячну муніципальну стипендію, це - Кравченко Ростислав та Петровська Віолетта.

Для підвищення престижності праці всім тренерам-викладачам протягом усього року щомісяця виплачувалася додаткова премія в розмірі посадового окладу, на що з місцевого бюджету було використано 488,0 тис.грн.

Всього на виплату стипендій спортсменам і тренерам з міського бюджету у 2018 року виділено 516,0 тис. грн.

Традиційно серед учнів загальноосвітніх шкіл було проведено 4 багатоступеневих спортивних заходів «Олімпійське лелеченя», «Шкільна волейбольна ліга України», «Шкільна футбольна ліга України», «Шкільна баскетбольна ліга», в яких прийняло участь  понад  950 дітей.

На початку нового навчального року в усіх навчальних закладах міста пройшов  Олімпійський  тиждень. Учні  із задоволенням брали участь у різних спортивних змаганнях,  флешмобах.

Також у 2018 році урочисто відзначили різноманітними спортивними заходами  день фізичної культури та спорту в усіх містах та селищах міської ради. Вихованці спортивних секцій боксу, косікі карате, вільної боротьби та спортивної аеробіки показали свої вміння, а серед юних футболістів був проведений турнір з міні-футболу та першість міста серед дворових команд з футболу,  відбулися благодійний забіг та регіональні змагання з волейболу. 

За вагомий особистий внесок в розвиток фізичної культури та спорту тренери були нагороджені Почесними грамотами міської ради та Департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької обласної адміністрації.

До міжнародного дня людей з інвалідністю, було проведено міський культурно-спортивний благодійний захід «Старти надій», в якому 49 дітей з особливими потребами, позмагавшись в веселих, розважальних спортивних конкурсах, взяли участь в благодійному обіді, доповненому розважальною програмою, солодкими подарунками, різноманітними призами.

Вже традиційним стало проведення на території міста обласних і регіональних змагань з боксу, футболу, волейболу, карате. Наймасовішим в 2018 році стало проведення 27 Всеукраїнського турніру з боксу серед юнаків на призи Заслуженого майстра спорту СРСР Віктора Мірошниченко, в цьому році в ньому взяли участь 180 спортсменів з 18 міст Донецької і Запорізської областей.

Для підтримки спорту ветеранів, в нашому Палаці спорту продовжують працювати  2 безкоштовні секції - з гирьового спорту та міні - футболу, в яких займається понад 40 спортсменів.

У досягненні високих результатів у спортивній, фізкультурно-оздоровчій та виховній роботі велику роль відіграє наявність і відповідність матеріально-спортивної бази.

Наприкінці 2018 року, повністю завершені  роботи по технічному переоснащенню котельні дитячо-юнацької спортивної школи та влаштуванню гарячого водопостачання. Реалізацію проекту було розпочато у 2017 році за кошти ДФРР і місцевого бюджету. Загальна вартість робіт становила 7,1 млн.грн.   (ДФРР- 6,2 млн.грн, місцевий бюджет- 0,9 млн.грн.) Завдяки реалізації цього проекту була фактично побудована нова котельня з чотирма сучасними котлами загальною потужністю 2,4 МВт з коефіцієнтом корисної дії 85%. Це дозволило забезпечити теплом і цілорічним гарячим водопостачанням споруду палацу спорту «Авангард».

В серпні 2018 року за рахунок  співфінансування Державного фонду регіонального розвитку  і місцевого бюджету розпочато реалізацію інвестиційного проекту «Реконструкція футбольного поля штучним покриттям стадіону «Шахтар» дитячо-юнацької спортивної школи міста Селидове» вартість робіт складає – 9,4 млн.грн.   (ДФРР- 8,5 млн.грн, місцевий бюджет - 0,9 млн.грн).                             

У 2018 році було виконано роботи по плануванню території для облаштування основи футбольного поля, повністю знято та вивезено верхній шар ґрунту, виритий котлован, зроблене ущільнення ґрунту, влаштований перший шар основи, завезений кварцовий пісок та бордюрний камінь. Роботи будуть продовжені у 2019 році.

Для створення комфортних умов для занять спортом та покращення спортивної інфраструктури,  в минулому році за рахунок коштів місцевого бюджету (589,0 тис.грн.) була розроблена проектно-кошторисна документація і отриманий експертний висновок по проекту «Реконструкція стадіону «Шахтар» дитячо-юнацької спортивної школи м.Селидове» загальною вартістю 31,4 млн.грн. Даний  проект планується реалізувати за рахунок співфінансування з місцевого бюджету та  Державного фонду регіонального розвитку.

Проектом реконструкції передбачається облаштування стадіону сучасними біговими доріжками, мультіфункціональним спортивним майданчиком для занять ігровими видами спорту, тренажерним і гімнастичним обладнанням, дитячим містечком. Передбачається повна заміна трибун, їх обладнання пластиковими сидіннями, влаштування освітлення футбольного поля і стадіону загалом, термомодернізація адміністративної споруди, влаштування  сучасних роздягалень, будівництво опалювальних вуличних туалетів  та інше.

Також у 2019 році планується здійснити капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі  Дитячо-юнацької спортивної школи  міста Селидове.  На розробку проекту передбачено кошти в сумі  247,0 тис.грн. В результаті реалізації проекту будуть  додатково облаштовано два нових спортивних зали, капітально відремонтовано душові, туалетні кімнати  та  роздягальні.

Оновлені спортивні об’єкти дадуть можливість проводити спортивні змагання на якісно новому рівні.

 

Робота відділу культури у 2018 році була спрямована  на задоволення культурних та духовних потреб населення, організацію його дозвілля, зміцнення матеріально-технічної бази.

Протягом минулого року, з метою ефективного і раціонального використання бюджетних коштів, в структурі закладів культури відбулися внутрішні зміни. На сьогоднішній день функціонують 2 будинки культури - в містах Селидове та Гірник та  3  їх філії у селищах Курахівка, Цукурине та Гостре.

Музичні школи у містах Гірник та Українськ  отримали статус філій Мистецької школи м.Селидове із збереженням штатних працівників і контингенту учнів.

Бібліотеку для дітей м.Селидове було переведено на ІІ поверх будівлі центральної міської бібліотеки для дорослих.

Таким чином, не зважаючи на внутрішні зміни в структурі закладів культури міської ради, в місті збережено інфраструктуру галузі.

На сьогоднішній день,  під керівництвом начальника відділу Дашевської Лариси Валеріївни, у закладах культури працює 118 працівників, з яких  81 забезпечують культурно-освітню діяльність міської ради.

На утримання установ культури в 2018 році з місцевого бюджету  направлено  12,4 млн.грн.

В мистецьких школах  навчається 403 вихованця, з яких 55 – пільгові категорії, у тому числі діти учасників АТО.

Протягом 2018 року колективи та окремі вихованці музичних шкіл взяли участь у 35 міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах і фестивалях та зайняли 66 призових місць, а творчі колективи клубних установ - у 30 фестивалях, конкурсах та заходах вищого рівня, та зайняли 61 призове місце.

Хочу відзначити, що зразковий танцювальний колектив «Бонус» під керівництвом Зеленської Валерії неодноразово ставав призером на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з сучасного танцю.

 У цьому році на Всеукраїнському фестивалі - конкурсі «Підкори сцену» (м.Київ) , колектив  отримав Гран-прі,  а у міжнародному конкурсі «Зоряний прибій», який проходив у Болгарії, отримали 6 призових місць та приз глядацьких симпатій.

Крім творчих колективів у закладах культури створені та працюють 7 клубів за інтересами та любительських об’єднань за різними напрямками, де люди різних вікових категорій займаються творчістю, навчаються новому, знаходять  заняття  по душі, відволікаються  від  повсякденного життя.      

Важливим центром джерела інформації та місцем спілкування мешканців -  є  створення нової сучасної моделі бібліотек.

Активну роботу з інформаційно-освітніх послуг користувачам надають 7 бібліотечних установ міської ради, з них шість -  мають доступ до Інтернет-ресурсів.

У  2018 році   бібліотечний фонд поповнився на 1823 примірника.

Протягом року для читачів бібліотекарями організовуються та проводяться  літературно-музичні вечори, зустрічі з цікавими людьми, заходи до ювілейних дат відомих поетів і письменників. Для дітей та молоді - конкурси, вікторини, літературні ігри.

Також продовжується робота  в  проекті «Селидове-джерело натхнення» при підтримці Міжнародної організації з міграції (МОМ) за фінансуванням уряду Японії.

В рамках проекту в бібліотеках проводились сучасні масові заходи у  тісній співпраці з громадськими організаціями, навчальними закладами,  Центром творчості дітей та юнацтва,  музеєм відділу освіти «Наша спадщина», територіальним центром м.Селидове

Основними показниками діяльності закладів культури є культурно-масові та розважальні заходи. У 2018 році для наших мешканців було  проведено 34 заходи, підготовлено святкові концертні програми до новорічних свят та знаменних дат,  в яких взяли участь понад 28 тис. осіб.

Яркими подіями у містах стали виступи творчих колективів інших областей нашої держави. У січні місяці для мешканців міста Селидове та службовців особливого відділення поліції Сумської області, що несуть варту на території Селидівської міської ради, відбувся концерт духового оркестру Національної поліції Сумської області і солістів творчих колективів м.Суми. На День незалежності Україні в Селидовому з великим успіхом виступив духовий оркестр Національної поліції м.Одеса.

До Дня захисника України до концертної програми місцевих колективів долучились відомий гурт «Друже Музико» і збірний творчий колектив від Будинку офіцерів м.Одеса і Одеського Академічного театру музичної комедії ім.М.Водяного.

На честь свого ювілею, під час творчого туру, наше місто відвідала Національна капела  бандуристів України ім.Г.І. Майбороди з м.Київ. У Селидовому відбувся концерт «сталевого»  голосу України Арсена Мірзояна в рамках Всеукраїнського туру «З  Україною в серці».

Особливу увагу у 2018 році відділом культури  було приділено покращенню матеріально-технічного стану установи.

Так, у рамках проекту Підтримка згуртування та розвитку громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі»  в будівлі Будинку культури м.Гірник було виконано частковий ремонт покрівлі будівлі, поточний ремонт танцювального залу, трьох кабінетів для гурткової роботи, оновлений одяг сцени, реконструйовано літня сцена та відремонтовано лавки на дитячому майданчику «Морська держава», загальною вартістю 1,5 млн.грн.

У 2018 році під розміщення сучасного молодіжного центру «Молодь+» було закінчені роботи з капітального ремонту ІІ поверху центральної бібліотеки для дорослих м.Селидове. Крім того, придбано меблі, технічне обладнання для зони обслуговування дітей та організації роботи молодіжного центру, на що з місцевого бюджету виділено майже 858,0 тис.грн.

Всебічний розвиток та підтримка молодого покоління є одним з основних напрямків роботи Селидівської міської ради. На сьогоднішній день для самореалізації молоді та здобуття неформальної освіти в місті функціонують два молодіжні  центри «START UP»  та  «Молодь+». Протягом року для дітей і молоді проводились тренінги, майстер-класи,  працювала  група здоров’я, школи подружнього життя та англійської мови.  Щосуботи в Молодіжному центрі «Молодь+» працює кінозал. Відвідувачі молодіжних просторів беруть активну участь в організації обласних та міських свят,  дозвілля дітей та молоді міста, сприяють розвитку волонтерства.

 

 

Для забезпечення реалізації державної соціальної політики на території міської ради спеціалістами управлінням соціального захисту населення під керівництвом Гришкової Інни Миколаївни надаються послуги з комплексного обслуговування населення. 

З метою підтримки та надання адресної допомоги соціально незахищеним категоріям громадян, підвищення якості їх життя, а також в цілому, для ефективності системи соціальної допомоги в 2018 році було направлено за рахунок різних рівнів бюджету 121,0 млн.грн, у тому числі з місцевого бюджету 9,6 млн.грн.

У місті проживає 15,4 тис. осіб пільгових категорій населення, які мають право на  передбачені законодавством пільги.

Враховуючи низький рівень доходів громадян та велику кількість пільгових категорій  населення, міська рада щорічно  передбачає у міському бюджеті видатки на виплати пільг, муніципальних стипендій, матеріальної допомоги, компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги.

Розуміючи потреби людей з обмеженими можливостями у 2018 році в рамках програми соціального захисту прав осіб з обмеженими можливостями «Піклування» з місцевого бюджету 77 особам було надано матеріальну допомогу на суму 150,0 тис.грн.  

305 малозабезпеченим особам, які опинилися в складних життєвих обставинах за рахунок коштів місцевого бюджету   було надано матеріальну допомогу на суму 139,0 тис.грн.

 

Також протягом звітного періоду для підвищення рівня поінформованості пільгової категорії  населення щодо життєдіяльності нашої громади за рахунок коштів місцевого бюджету проведена передплата періодичного видання Селидівської міської газети "Наша зоря" в сумі 200,0 тис.грн.

Впродовж останніх років, і цей рік не є виключенням, найважливішим питанням залишається допомога і підтримка учасників АТО. За рахунок місцевого бюджету 11 учасникам АТО, які проживають на території міської ради було надано муніципальну щомісячну допомогу на загальну суму       30,5 тис.грн.

Крім того, у 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету (7,0тис.грн.) розроблена документація із землеустрою для надання земельної ділянки одному учаснику АТО. Для покращення фізичного та психологічного стану 6 учасникам АТО  за рахунок коштів державного бюджету було надано санаторно-курортні путівки на суму 52,0 тис.грн. Також за рахунок коштів міського бюджету 14 ветеранам війни та учасникам АТО були надані пільги по зубопротезуванню на суму 33,0  тис.грн.

Також, з місцевого бюджету у 2018 році була надана фінансова підтримка  організації ветеранів війни, праці та збройних сил, а також громадській організації  «Моноліт» в сумі 150,0 тис.грн.

Одним із найбільш поширених та масових за обсягом видів адресної соціальної допомоги населенню є відшкодування плати за житлово-комунальні послуги.  Правом на отримання житлових субсидій цього року скористалися майже 6,5 тисяч сімей на суму 27,0 млн.грн.

Протягом трьох останніх років  для забезпечення безкоштовного перевезення   пільгових категорій громадян на пасажирському транспорті  загального користування, з міського бюджету виділяються кошти на компенсацію автоперевізникам в  сумі 400,0 тис.грн.

До сфери повноважень і відповідальності нашої громади належить територіальний центр соціального обслуговування. У 2018 році послугами терцентру скористалися 726 одиноких непрацездатних громадян похилого віку та інвалідів. На утримання установи з бюджету було виділено                4,6 млн.грн. За рахунок спеціального фонду установи в 2018 році була придбана побутова техніка та непродовольчі товари на загальну суму 157,0 тис.грн.

Протягом 2018 року тривала робота з підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб. Станом на 1 січня 2019 року в Селидове перебуває на обліку 15 тисяч 543 особи.

Протягом року продовжилася співпраця з гуманітарними благодійними організаціями і фондами: дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), міжнародною організацією з міграції, Українською фундацією громадського здоров'я, державним підприємством «Укрвакцина», міським  Червоним Хрестом, міською організацією у складі спілки жінок України, ініціативною  групою переселенців.

2 тисячі 56 осіб з числа незахищених верств населення отримали гуманітарну допомогу  у вигляді  продуктових наборів, гігієнічних засобів, непродовольчих товарів  на суму більш ніж 170 тис. грн.

 

З метою здійснення інформаційної підтримки жителів міста, представників малого та середнього бізнесу, громадськості на сайті систематично розміщувалась інформація про останні події в житті міста. За 2018 рік на офіційному сайті було розміщено майже 3000 новин, оприлюднено 1382  нормативних акти.   Адже  одним із основних принципів, яким у своїй діяльності керується міська влада, є принцип відкритого діалогу з громадою міста.

Для налагодження  дієвої форми взаємодії між міською радою та громадськими інституціями,  а також з метою забезпечення участі громадськості  у процесах підготовки та організації  виконання рішень міської влади,  під головуванням Лялюєвої Лариси Юріївни працює в оновленому складі громадська рада. В 2018 році було проведено 11 засідань.

На сьогоднішній день в місті Селидове активно працюють органи самоорганізації населення - це 2 селищних, 53 вуличних і квартальних комітетів, 261 ОСББ.  Їх очолюють небайдужі люди, які на добровільних засадах готові брати участь у справах своєї вулиці, селища, міста. Міською радою спільно з органами самоорганізації населення розглядаються питання благоустрою, визначаються першочергові проблеми та шляхи їх вирішення.

В 2018 році за підтримки Народного депутата України Сажка Сергія Миколайовича на території дитячого садка «Світлячок»  в місті Українськ  та на дитячому майданчику «Морська держава» в місті Гірник  були вставлені спортивно - ігрові майданчики.

Два роки тому вперше  було запроваджено  та прийнято  Програму бюджету громадських ініціатив (бюджету участі), завдяки чому було реалізовано 3 проекти. В 2018 році, згідно з рішенням Селидівської міської ради на фінансування проектів Бюджету участі було виділено 830 тис.грн, але жодного проекту  від жителів громади не надійшло. В цьому році міською радою також продовжено цей проект, на що з місцевого бюджету виділено 750,0 тис.грн.  Запрошуємо мешканців міста долучитися  до  участі у програмі. Подавайте свої проекти та голосуйте за цікаві ідеї !

 

Підбиваючи підсумки хочу зазначити, що  тільки завдяки напруженій праці та концентрації максимальних зусиль нам вдалось зробити чимало для громади. Одночасно виконувалось багато задумів та проектів у різних галузях. Частина з них була виконана, частина буде виконуватись і надалі.

Адже щоб досягти позитивного результату потрібно не лише бажання влади діяти, а й активна позиція кожного мешканця громади.

 

Дякую всім за увагу і співпрацю!

Meteo.ua