Перелік актів

№ з/п Назва
1 Конституція України
2 Цивільний кодекс України
3 Господарський кодекс України
4 Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
5 Кодекс законів про працю України
6 Закон України «Про охорону праці»
7 Закон України «Про страхування»
8 Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
9 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
10 Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
11 Закон України «Про оренду державного та комунального майна»
12 Міжнародний кодекс медичної етики
13 Закон України «Про лікарські засоби»
14 Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію»
15 Закон України «Про доступ до публічної інформації»
16 Закон України «Про захист персональних даних»
17 Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»
18 Закон України «Про колективні договори і угоди»
19 Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»
20 Закон України «Про забезпечення санітарного епідемічного благополуччя населення»
21 Бюджетний Кодекс України
22 Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 29.03.2002 р. №117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників»
23 Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 01.08.2011 р. №454 «Про затвердження Конвенції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року»
24 Наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 18.12.2000 р. №204-о «Про затвердження Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку»
25 Та інші нормативні акти