ІНФОРМАЦІЯ ПРО КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

Селидівський Центр ПМСД із статусом юридичної особи був створений і розпочав свою роботу 1 січня 2012 року.

 З 15 листопада 2017 року Центр перетворено в комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради».

В своїй діяльності Центр керується: Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Наказом МОЗ України № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Договором з Національною Службою Здоров’я України (НСЗУ) та Статутом КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради», який затверджений рішенням міської ради від 28.11.2018 №7/38-1148 та зареєстрований в управлінні Державної реєстрації.

Центр отримав довідку про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій України, ліцензії, на право здійснення діяльності відповідно до профілю та завдань, зокрема:

- на медичну практику (реєстраційне досьє від 22.02.2018 №08/2202-М з терміном дії – безстроково);

- на господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з терміном дії до 16.01.2023 року, а також документи, що підтверджують право користування землею, приміщеннями та обладнанням необхідним для надання медичної допомоги.

В 2018 році експертною групою Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації проведена експертиза відповідності стандартам акредитації та професійної діяльності за результатами якої Центр отримав статус медичного закладу вищої кваліфікаційної категорії. Серія ДДОЗ №000174, термін дії - до 24.10.2021р.

В Центрі наявний Колективний договір, є припис про відповідну реєстрацію в органах місцевого самоврядування, який діє до кінця 2023 року, Правила внутрішнього трудового розпорядку, які є в усіх структурних підрозділах.

Наявна номенклатура справ, яка погоджена з архівним відділом міської ради. Формування документів, їх внутрішній та зовнішній обіг здійснюється у відповідності до затвердженої Інструкції з діловодства, яка розроблена згідно до Типової інструкції з діловодства в органах виконавчої влади.

До структури Центру увійшли 6 амбулаторій ЗП/СМ, одна з яких є у складі Центру, інші розгорнуті в містах та селищах Селидівської міської ради з урахуванням системи розселення та потреб населення у медичному обслуговуванні, забезпечення рівності та доступності первинної медико–санітарної допомоги і, які діють згідно до Положення про лікарську амбулаторію та поставленими перед структурними підрозділами завдань.

Амбулаторії розгорнуті в усіх містах та найбільших селищах Селидівської міської ради зокрема:

м. Селидове - 2 амбулаторії;

смт. Цукурине - 1 амбулаторія;

м. Гірник - 1 амбулаторія;

смт. Курахівка - 1 амбулаторія;

м. Українськ - 1 амбулаторія.

Надання первинної медико-санітарної допомоги здійснюється працівниками медичних практик (лікарі загальної практики-сімейні лікарі, лікарі педіатри) в амбулаторних умовах.

Територія надання первинної медико-санітарної допомоги населенню медичними практиками Центру ПМСД Селидівської міської ради включає в себе: м. Селидове, м. Українськ, м. Гірник, смт. Цукурине, смт. Курахівка, с. Гостре, с. Комишівка.

Напрямки діяльності Центру:

- надання первинної медичної допомоги, у т. ч. невідкладної, у визначеному законодавством порядку;

- забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу;

- забезпечення дотримання стандартів медичної допомоги;

- розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги на території Селидівської міської ради;

- вивчення, аналіз і прогнозування показників стану охорони здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

- медична практика;

- та інші.

Порядок та обсяг надання медичних послуг визначається лікарем медичної практики (лікарем загальної практики-сімейним лікарем, лікарем педіатром). Він є головним координатором медичних маршрутів пацієнта.     

Разом з тим, пацієнт може звернутися до закладу вторинної медичної допомоги без направлення лікаря самостійно за умови: необхідності надання екстреної медичної допомоги; раптове погіршення стану здоров'я дітей у будь-якому віці; ускладнення вагітності та післяпологового періоду; до лікаря акушера-гінеколога, лікаря-стоматолога та при добровільному ВІЛ-консультуванні.