Нормативно - правова база, яка використовується у КЛПУ Селидівська центральна міська лікарня

Загальне законодавство

 1. Цивільний кодекс України
 2. Господарський кодекс України
 3. Бюджетний кодекс України
 4. Кодекс законів про працю
 5. Міжнародний кодекс медичної етики
 6. Закону України «Про інформацію»
 7. Закону України «Про доступ до публічної інформації»
 8. Закон України «Про захист персональних даних»
 9. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
 10. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
 11. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
 12. Закон України «Про донорство крові та її компонентів»
 13. Закон України «Про охорону праці»
 14. Закон України «Про страхування»
 15. Закон України «Про оренду державного та комунального майна»
 16. Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
 17. Закон України «Про дорожній рух»
 18. Закон України «Про судову експертизу»
 19. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації»
 20. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
 21. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджені наказом МОЗ України від 02.02.2011  № 49
 22. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію