Нормативно – правова база, яка використовується у КНП «СЦМЛСМР»

Конституція України
Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України
Бюджетний Кодекс України
Податковий кодекс України
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. №2801-ХІІ
Міжнародний кодекс медичної етики
Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
Кодекс законів про працю України
Закон України «Про охорону праці»
Закон України «Про страхування»
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-ХІІ
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. №222-VIII
Закон України «Про оренду державного та комунального майна»
Закон України «Про лікарські засоби»
Закон України «Про здійснення державних закупівель»
Закон України «Про доступ до публічної інформації»
Закон України «Про захист персональних даних» із змінами від 01.01.2014 р.
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»
Закон України «Про колективні договори і угоди»
Закон України «Про судову експертизу»
Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»
Закон України «Про забезпечення санітарного епідемічного благополуччя населення»
Закон України «Про донорство крові та її компонентів»
Закон України від 19.10.2017 року №2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»
Закон України від 06.04.2017 №2002-VIII (введення в дію 06.11.2017)  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я (автономізація, КНП)
Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства» (оновлена версія), ухвалених робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я України, від 14.02.2018 року
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11. 2016  №932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів»
Постанова Кабінету Міністрів України  від 28 березня 2018 р. №391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №707 від 05.09.2018}
Постанова Кабінету Міністрів України  від 25.04.2018 №411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я»
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. №1013–р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я»
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. №821-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року»
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12. 2017 №995-р «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Донецької області»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України від 29.03.2002 р. №117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників» (зі  змінами)
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України від 31.10.2018 №1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» (з 01.01.2019)
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України від 01.08.2011 р. №454 «Про затвердження Конвенції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України від 20.02.2017 №165 «Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України від 18.12.2000 р. №204-о «Про затвердження Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України  від 02.03.2011 127 «Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України  від 14.02.2012 №110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» (редакція наказу №549 від 08.08.14 р.)
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України від 29.05.2013 №435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України від 30.12.2011 №1008 «Про затвердження примірних положень про заклади охорони здоров'я»
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України від 02.06.2016 №509 «Про здійснення заходів з контролю використання лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за бюджетні кошти» підключення до ресурсу e-ЛІКИ
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України від 18.12.2017 №1621 «Про внесення змін до Примірного положення про госпітальний округ» 
Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України від 23.07.2018 №1367 «Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 23 липня 2018 року з 1 квітня 2017 року стартувала Урядова програма «Доступні ліки».
Рамкові вимоги до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування
 першого та другого рівнів МОЗ, Київ – 2017