ІНФОРМАЦІЙНІ МАЕРІАЛИ

Селидівський міський центр зайнятості є державною установою у централізованій системі державних установ державної служби зайнятості та підпорядковується Донецькому обласному центру зайнятості та є йому підзвітним.

Міський центр зайнятості у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету міністрів України та Міністерства соціальної політики України, рішеннями правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі – Фонд), іншими нормативно-правовими актами, наказами і дорученнями Голови Центрального апарату Служби та директора Донецького обласного центру зайнятості.

Міський центр зайнятості є неприбутковою державною установою, що фінансується за рахунок коштів Фонду. Доходи, отримані міським центром зайнятості відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» використовуються виключно на цілі, визначені частиною другою цієї статті.

Міський центр зайнятості виконує завдання і функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту від безробіття, а також функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, визначені Законами України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про зайнятість населення», до внесення відповідних змін до цих законів (п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року № 90 «Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення»).

Міський центр зайнятості при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє у встановленому порядку з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.