ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                  Наказ Міністерства 
                                                          економічного розвитку 
                                                                      і торгівлі України 
                                                             15.09.2014  № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2016 рік
Управління соціального захисту населення_Селидівської міської ради, ЄДРПОУ 25953988
                                 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ(для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
---
---
---
---
---
---
     Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.01.2016 N 1.
 
Голова комітету з конкурсних торгів      ________________           І.М. Гришкова
                                               (підпис)                  (ініціали та прізвище)
                                     М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів    ________________          О.О. Москаленко 
                                               (підпис)                  (ініціали та прізвище)