1. Кодекс законів про працю України.
 2. Закон України «Про оплату праці».
 3. Закон України «Про відпустки».
 4. Закон України «Про колективні договори і угоди».
 5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».
 6. Закон України «Про соціальний діалог в Україні».
 7. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу».
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» від 13.02.2013 №115.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» 10.11.1999 №2066.
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» від 02.09.1995 №597.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств" від   19.05.1999 №859.
 12. Рішення Селидівської міської ради від 20.01.2010 №5/62-1062 «Про затвердження Положення про порядок укладання контракту з керівником комунального підприємства, установи та організації, що належить до сфери управління Селидівської міської ради» разом з додатками.