Додаток

  до наказу управління соціального

  захисту населення міської ради

17.12.2015 № 143

Заходи

щодо запобігання проявам корупції

в управлінні соціального захисту населення міської ради

на 2016-2019 роки

№ з/п Зміст Термін виконання Відповідальні виконавці
1 Здійснення антикорупційного контролю при прийнятті кандидата на службу в органах місцевого самоврядування засобами організації:    
1.1 вивчення декларації: наявності заповненої декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік кандидата на посаду та членів його сім’ї, та особової картки кандидата на посаду (форма П-2ДС). Постійно Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації; фінансово-господарський відділ
1.2

проведення спеціальної перевірки в п’ятнадцятиденний строк за письмовою згодою кандидата про:

- притягнення особи до кримінальної відповідальності та відповідальності за корупційні правопорушення;

- достовірність інформації про доходи, їх джерела та зобов’язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, щодо особи, яка претендує на посаду, та близьких їй осіб;

- наявність у особи та близьких ій осіб корпоративних прав;

- особу, яка претендує на зайнятя посади, у тому числі про стан здоров’я, освіту, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації;

Постійно Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
1.3

аналізу в особовій картці та додатках до неї:

- відомостей про попередню роботу кандидата;

- відомостей, наведених кандидатом в автобіографії;

Постійно Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
1.4 перевірки дотримання правил заповнення кандидатом документів, що подаються, відповідності зазначених у них відомостей оригіналам документів; Постійно Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
1.5 попередження осіб, що приймаються на посаду посадової особи органів місцевого самоврядування про встановлені статтею 16 Закону України «Про державну службу» або статтею 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статтею 5 Закону України «Про запобігання корупції», Законом України «Про правила етичної поведінки» спеціальні обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням цієї служби та забезпечення підписання даних попереджень претендентом на посаду власноручно разом з поданням заяви про призначення і зберігання їх в його особовій справі; Постійно Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
1.6 підписання кандидатом на посаду документу про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця; Постійно Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
1.7 складання Присяги посадових осіб місцевого самоврядування і підписання її тексту, із відповідним записом у трудовій книжці; Постійно Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
1.8

збереження тексту Присяги за місцем служби.

Постійно Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
2 Дотримання порядку оформлення особових справ (Порядок ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 731). Постійно Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
3 Забезпечення дотримання працівниками управління та кандидатами на службу в управлінні Порядку заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру державного службовця. Щорічно, до 01 квітня Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації; фінансово-господарський відділ
4 Здійснення систематичного спостереження за поведінкою, службовими контактами посадових осіб управління, періодичне вивчення документів щодо їх діяльності. Постійно Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
5 Проведення один раз на 4 роки атестації посадових осіб місцевого самоврядування та складання відповідного перспективного плану згідно з Положенням про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 N 1440 та Методичними рекомендаціями щодо застосування Положення про проведення атестації державних службовців, затверджених наказом Головдержслужби від 17.11.2004 N 201. IVквартал 2017 Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
6 Прозорість здійснення державних закупівель та розміщення у засобах масової інформації, передбаченої нормативними актами інформації з питань здійснення державних закупівель. Постійно Комітет з конкурсних торгів
7 Додержання законодавства в бюджетній сфері, вжиття заходів щодо протидії незаконному розподілу, розкраданню, нецільовому використанню бюджетних коштів. Постійно Фінансово-господарський відділ
8 Планування роботи управління (квартальні, місячні плани) та складання звітів про їх виконання. Постійно Керівники структурних підрозділів, сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
9

Організація роботи із зверненнями громадян згідно з вимогами законодавства

Постійно Заступник начальника управління, який координує роботу зі зверненнями громадян, спеціаліст І категорії з діловодства і контролю
10 У випадку виявлення фактів недодержання посадовими особами місцевого самоврядування Законів України та етики поведінки, призначення службового розслідування (постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950). В разі необхідності Начальник управління
11 В разі притягнення посадової особи управління до кримінальної чи адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення вжиття заходів щодо звільнення такої особи в випадках, передбачених чинним законодавством Постійно Начальник управління
12 Здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства в управлінні, проведення спеціальних занять з працівниками, спрямованих на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією. Постійно Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
13 Забезпечення при прийнятті управлінських рішень виконання Положення про накази управління. Постійно Заступник начальника управління, відповідальний за діловодство в управління, сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
14

Систематичне отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені посадовими особами управління через роботу :

- телефону довіри;

- гарячої лінії.

Постійно Спеціаліст І категорії з діловодства і контролю
15 Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення офіційного веб – сайту управління, насамперед стосовно інформації, необхідної для отримання адміністративних послуг. постійно Керівники структурних підрозділів
16 Забезпечення електронного документообігу, запровадження звітності в електронному вигляді. Постійно Спеціаліст І категорії з діловодства і контролю
17 Організація перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, до посадових обовязків яких відеоситься здійснення за місцем роботи контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів. Постійно Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
18 Вживати заходів щодо дотримання працівниками Загальних правил поведінки державного службовця Постійно Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
19 Посилювати контроль щодо заборони одержання від фізичних та юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами України Постійно Начальник управління
20 Не допускати будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців. Невідкладно повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів Постійно Керівники структурних підрозділів
21 У разі виникнення обставин щодо обмеження роботи близьких осіб негайно вживати заходів щодо їх усунення Постійно Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації
22 Забезпечувати проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» Щорічно у грудні Сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення доступу до публічної інформації