ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

- прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг;

- орієнтації на суб'єкта звернення - забезпечення ефективної взаємодії із суб'єктом звернення;

- інформованості - забезпечення суб'єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг;

- зворотного зв'язку - встановлення зворотного зв'язку із суб'єктом звернення;

- організація взаємодії працівників Відділу з суб'єктами надання адміністративних послуг.

- Метою роботи Відділу є надання якісних адміністративних послуг суб'єктам звернень та дотримання прозорості процедури.

- Основними завданнями Відділу є:

- створення доступних та зручних умов для надання суб'єктам звернень адміністративних послуг;

- надання суб'єктам звернень консультацій та інформації про адміністративні послуги та порядок їх одержання, перелік документів для одержання адміністративних послуг;

- прийом заяв і клопотань для подальшого юридичного оформлення суб'єктам звернень прав, свобод і законних інтересів за їх заявою; реєстрація звернень та направлення у встановленому порядку до суб'єкта надання адміністративних послуг;

- забезпечення безоплатного одержання суб'єктами звернень бланків заяв та інших документів необхідних для надання адміністративних послуг;

- спрощення процедур отримання адміністративних послуг та підвищення їх якості;

- ліквідація посередницьких послуг при наданні адміністративних послуг;

- застосування електронного цифрового підпису при роботі з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно;

- видача результату адміністративної послуги: витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб'єкту звернення, а також об'єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт;

- організація співпраці із місцевими та регіональними органами державної виконавчої влади;

- чіткий контроль за термінами надання адміністративних послуг;

- Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з суб'єктами надання звернень, підприємствами, установами, організаціями міста та об'єднаннями громадян.