ПЕРЕЛІК АКТІВ


 

 • Конституція України
 • Національна доктрина розвитку освіти України
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про дошкільну освіту»
 • Закон України «Про загальну середню освіту»
 • Закон України «Про позашкільну освіту»
 • Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу»
 • Закон України «Про засади державної мовної політики»
 • Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
 • Закон України «Про інноваційну діяльність»
 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»
 • Закон України «Про захист персональних даних»
 • Програма інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп`ютеризації сільських шкіл
 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу
 • Програма «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки»
 • Концепція профільного навчання в старшій школі
 • Концепція позашкільної освіти та виховання
 • Галузева програма «Рівний доступ до якісної освіти в Україні.
 • Концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості до 2020 року, затвердженої рішенням колегії управління освіти і науки від 18.02.2010 протокол №2

Укази Президента України:

 • від 18.03.1998р. №200/98 «Про затвердження комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації у суспільстві»
 • від 24.04.2000 №612 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді»
 • від 30.12.2000 №1396 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»
 • від 22.03.2002 №284/2002 «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості»
 • від 17.04.2002 №347/2002 «Про національну доктрину розвитку освіти»
 • від 04.07.2005 №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»
 • від 18.12.2007 №1228 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»
 • від 20.03.2008 р. №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»
 • від 05.05.2008 р. №411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей»
 • від 04.05.2007 № 378/2007 «Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва»
 • від 15.02.2010 №161/2010 «Про концепцію державної мовної політики»
 • від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»
 • від 30.09.2010 №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих талановитих дітей та молоді»
 • від 15.05.2011 №588 «Про затвердження заходів щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими можливостями»

Постанова Верховної Ради України:

 • від 12.09.2005 №47389/0/1-05 «Про дитячу бездоглядність в Україні та шляхи подолання цього явища»

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • від 05.04.1994 №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»
 • від 05.04.1994 №228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів»
 • від 03.11.1997 №1200 «Про порядок та норми надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з надання яких звільнюються від оподаткування на додану вартість»
 • від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»
 • від 19.06.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • від 28.08.2003 №1378 «Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками і посібниками»
 • від 29.08.2003 №1380 «Про ліцензування освітніх послуг»
 • від 03.12.2003 №397 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями»
 • від 20.08.2003 №1301 «Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах»
 • від 05.07.2004 №848 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»
 • від 25.08.2004 №619-р «Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю»
 • від 25.08.2004 №1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»
 • від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
 • від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»
 • від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
 • від 16.09.2009 № 1036 «Про затвердження плану заходів щодо підготовки і реалізації у закладах освіти та охорони здоров’я проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, що спрямовані на зменшення обсягу викидів парникових газів»
 • від 27.08.2010 №776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 № 24»
 • від 27.08.2010 №777 «Про затвердження Положення про освітній округ»
 • від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»
 • від 27.08.2010 №779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв’язку з переходом на 11-річний строк навчання»
 • від 27.08.2010 №781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців навчальних закладів»
 • від 27.08.2010 №788 «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»
 • від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»
 • від 12.10.2010 р. №939 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №796»
 • №1204 від 16.11.11 року «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»
 • №1392 від 23.11.11 року «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»
 • №556 від 20.06.12 року «Про внесення змін до Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій»
 • №819 від 5.09.12 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Зразок атестата про повну загальну середню освіту)
 • №911 від 08.10.12 року «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

 • від 30.03.2011 №245-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій з реалізації конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів до 2020 року»
 • від 05.09.2012 №675-р «Про схвалення методичних рекомендацій щодо складання регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів»
 • від 11.09.2013 №701-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року»

       Накази Міністерства освіти і науки України:

 • від 13.05.1993 №135 «Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти»
 • від 17.02.2004 №120 «Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів»
 • від 16.08.2004 №658 «Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»
 • від 20.01.2005 №30 «Про затвердження Програми підготовки і використання кадрів в економіці Донецької області»
 • від 27.03.2006 №240/165 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»
 • Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993р. №58 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях»
 • Міносвіти України, Мінфіна України, Мінекономіки України від 24.12.1999р. №442/311/155 «Про затвердження Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх шкіл і ПТНЗ підручниками та навчальними посібниками»
 • наказу Мінтранспорту України, МВС України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 27.07.2004 №672/831/120 «Про затвердження Порядку взаємодії з питань забезпечення перевезення організованих груп дітей на оздоровлення в табори відпочинку та інші оздоровчі заклади, а також проведення туристичних та екскурсійних подорожей (поїздок)»
 • Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров`я України від 21.04.2005 №242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді»
 • Міністерства охорони здоров`я та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»
 • Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я №620/563 від 15.08.2006 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах»
 • від 14.02.2015 №67 «Про затвердження Порядку державної підсумкової атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»
 • від 30.12.2014 №1547 «Про затвердження положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти»
 • від 19.05.2008 №432 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»
 • від 19.03.2009 №255 «Про організацію інформаційно-просвітницької роботи в закладах освіти щодо запобігання торгівлі людьми»
 • від
 • від 11.09.2009 №854 «Про Концепцію профільного навчання в старшій школі» (нова редакція)
 • від 01.02.2010 №59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»
 • від 23.11.2010 №1118 «Про призначення стипендій Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад»
 • від 23.11.2010 №1111 «Про впровадження програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
 • від 09.11.2010 №1070 «Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу»
 • від 29.10.2010 №1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту»
 • від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»
 • від 13.09.2010 № 868 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 785»
 • від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня»
 • від 06.10.2010 №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
 • від 09.12.2010 №1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»
 • від 22.11.2011 №1343 «Про затвердження Критеріїв рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів»
 • від 16.12.2011 №1443/779 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру «Зірниця»
 • від 07.02.2012 №116 «Про затвердження змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 22.02.2012 за №279/20592
 • №1473 від 20.12.11 року «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
 • від 01.10.2012 №1059 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах»
 • від 01.10.2012 №1063 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року»
 • від 20.10.2012 №604 «Про затвердження Плану заходів управління освіти і науки щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»
 • №947 від 23.08.12 року «Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах»
 • №1230 від 31.10.12 року «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів»