Пріоритетні питання, які потребують першергового вирішення в 2016 році

1.Об'єднання зусиль і створення умов для рівного доступу до якісної освіти, всебічного розвитку особистості, трудової підготовки, професійного самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними національно-культурними потребами обсягу знань, а також екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

2.Продовження роботи по реалізації Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту":

-100% охоплення дітей шкільного віку навчанням;

-Створення позитивного освітнього середовища закладів освіти;

-охоплення подальшим навчанням 100% випускників 9-х класів;

-охоплення дошкільною освітою 85% дітей;

-охоплення різними формами навчання дітей 5-річного віку (100%);

-охоплення позашкільною освітою 46% дітей та підлітків;

-розвиток ринку освітніх послуг у межах освітніх округів;

-організація оздоровлення дітей, особливо дітей пільгових категорій;

-організація безкоштовного харчування учнів пільгових категорій (100%);

-організація харчування учнів 5-11 класів (60%);

-вітамінізація дітей;

-впровадження та розвиток профільного навчання;

-своєчасне виявлення дітей з вадами в психофізичному розвитку та створення необхідних умов для їх навчання та виховання;

-посилення механізму соціального захисту дітей пільгових категорій;

-забезпечення медичного обслуговування дітей в закладах освіти;

-активізація роботи щодо залучення позабюджетних коштів для цілеспрямованої допомоги дітям пільгових категорій, проведення благодійних акцій "Сотвори добро" та "Повір у себе";

-раціональне використання варіативної складової навчального плану для цілеспрямованого розвитку дітей дошкільного і шкільного віку;

-створення виховного простору в навчальних закладах на основі спільної діяльності учасників навчально-виховного процесу;

-підсилення ролі учнівського самоврядування у вирішенні проблем життєдіяльності учнівського колективу;

-партнерська взаємодія навчальних закладів з батьківською громадськістю у вихованні дітей;

-створення умов щодо реалізації «Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю»;

-придбання ліцензійного програмного забезпечення (легалізація ПЗ);

-формування єдиного інформаційного веб-простору системи освіти міста (створення сайтів та організація системної роботи офіційних веб-ресурсів загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів).

-удосконалення системи неперервної освіти керівних і педагогічних кадрів;

-науково-методичний пошук шляхів підвищення якості й ефективності фахової майстерності педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів;

-організація методичного супроводу діяльності молодих спеціалістів;

-забезпечення психологічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

-гуманізація соціально-психологічного клімату навчальних закладах, відносин між суб’єктами педагогічного процесу.

3.Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти з урахуванням вимог організації навчального процесу на сучасному рівні:

-забезпечення закладів освіти підручниками, навчально-методичною літературою;

-оновлення обладнання дошкільних та шкільних приміщень;

-оновлення комп’ютерної техніки навчальних закладів, інформатизація навчально-виховного процесу, підключення до інформаційної мережі "Інтернет";

-поліпшення умов життєдіяльності закладів освіти за рахунок проведення ремонтів тепломереж, каналізаційних та водопровідних систем, приміщень;

-забезпечення протипожежного стану закладів освіти.

4.Раціональне використання бюджетних асигнувань:

-забезпечення жорсткого режиму економії тепло та енергоресурсів.