«Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажи-рів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Сели

Оприлюднено 23.11.2017                                   

                                                                                                                                                                          ПРОЕКТ                                                                                      

УКРАЇНА

СЕЛИДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від __________________№_________

 

Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації)
для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення
пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування
в межах Селидівської міської ради
 
Для забезпечення організації і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради відповідно до статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", п.21 постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (із змінами і доповненнями), керуючись статтями 30,59,73 Закону України "Про місцеве самоврядування", виконавчий комітет  міської ради
 
ВИРІШИВ
 
1.Затвердити умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користуванняв межах Селидівської міської ради (додаток 1).
2.Відділу економічного та соціального розвитку міської ради розмістити не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу у засобах масової інформації оголошення про проведення  конкурсу  та його умови.
3.У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу, відділу економічного та соціального розвитку міської ради забезпечити проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду небільш як двароки з моменту оголошення конкурсуз визначення робочого органу.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови І.В. Терещенко.
 
 
Міський голова                                                                                                                    В.В.РЕМІЗОВ
 
 
 
 
 
 
Додаток №1
до рішення  виконавчого комітету міської ради
від ____________ року № _____
 

Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради

I. Загальні положення

1.1.Ці Умови розроблені відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами і доповненнями) і застосовуються для визначення робочого органу-підприємства (організації), що буде залученене конкурсних умовах за договором для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міському та приміських автобусних маршрутах загального користуванняв межах Селидівської  міської ради, (далі – конкурс).

1.2.Умови визначають процедуру з проведення конкурсу і є обов’язковими для конкурсного комітетута претендентів на участь у конкурсі.

1.3.Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції та вибір на конкурсних засадах підприємств (організацій) незалежно від форм власності, які спроможні забезпечити належну якість організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради.

1.4.Організатором на проведення конкурсу є виконавчий комітет Селидівсько їміської ради (далі - Організатор).

1.5.Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор.

1.6.Об’єктом конкурсу є діяльність претендента, що забезпечить належне організаційне забезпечення і підготовку матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування, їх аналіз та оцінка відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

1.7.Договір про виконання функцій робочого органу щодо організації і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування (далі–договір), укладається Організатором з переможцем конкурсу.

Строк  дії  договору  встановлюється  за  домовленістю  між  Організатором  та  робочим органом, але не більше як на три роки.

1.8. При проведенні конкурсу інтереси претендента представляє її керівника бо інша особа, повноваження якої підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації, оформленої згідно вимог чинного законодавства України.

ІІ. Підготовка конкурсу

2.1. Організатор розміщує непізнішеніж за 30 днів до початку конкурсу у засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке містить таку інформацію:

2.1.1. найменування організатора;

2.1.2. найменування об’єкта конкурсу;

2.1.3. умови конкурсу;

2.1.4. кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

2.1.5. найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для у часті в конкурсі;

2.1.6. місце та дата одержання бланків документів дляучасті в конкурсі;

2.1.7. місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

2.1.8. телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведенняконкурсу.

2.2. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації)  (далі – претенденти), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а також умовам проведення конкурсу.

2.3. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. 

ІІІ. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

3.1. У конкурсі можуть брати участь претенденти, що відповідають наступним вимогам:

3.1.1. наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;

3.1.2. досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

3.1.3. наявність необхідного матеріально-технічного та програмного забезпечення для підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізників-претендентів умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого  встановлення  відносин  між  організатором  та  автомобільним  перевізником  - переможцем конкурсу;

3.1.4. наявність власного (або орендоване в установленому законодавством порядку) приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу на території міської ради;

3.1.5. досвід з організації або проведення досліджень на ринку пасажирських перевезень.

3.2. До участі у конкурсі не допускаються претенденти, які:

3.2.1. перебувають в процесі припинення юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства України;

3.2.2. визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство в порядку, встановленому чинним законодавством України;

3.2.3. подалидляучастіуконкурсі документи, що містять недостовірнуінформацію;

3.2.4. не мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

3.2.5. не мають відповідного матеріально-технічного та програмного забезпечення;

3.2.6. надають послуги з перевезень;

3.2.7. провадять діяльність на ринку транспортних послуг;

3.2.8. представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

3.2.9. мають заборгованість з податкових платежів та відрахувань до державних цільових фондів;

3.2.10. мають заборгованість із виплати заробітної плати;

3.2.11. не мають власного чи орендованого приміщення.

ІV. Подання документів на конкурс

4.1. Для участі в конкурсі претендент подає Організатору такі документи:

4.1.1. заяву про участь уконкурсі за зразком згідно з додатком;

4.1.2. копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

4.1.3. копію статуту (положення);

4.1.4. довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості з податкових платежів та відрахувань до державних цільових фондів;

4.1.5. довідку про стан заборгованості і з виплати заробітної плати за підписом керівника та головного бухгалтера;

4.1.6. копію договору оренди чи свідоцтва про право власності на приміщення;

4.1.7. довідку про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;

4.1.8. довідку, яка підтверджує відповідність та наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту, у тому числі фінансиста, юриста та досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, а також копії документів, що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень;

4.1.9. довідку з територіального управління Укртрансбезпеки в Донецькій області про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

4.1.10 довідку з обласного управління з питань банкрутства щодо відсутності рішень господарського суду про порушення справи про банкрутство;

4.1.11. всі перераховані копії документів завіряються печаткою підприємства (організації) та підписуються відповідальною особою.

4.2. Претендент подає документи у закритому конверті (пакеті), на якому зазначається його назва, адреса й найменування об’єкта конкурсу, з поміткою “Заява на участь у конкурсі на визначення робочого органу-підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради” (додаток 1).

4.3. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається Організатором і не може становити менше як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

4.4. Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються.

4.5. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі претендент має право звернутися до Організатора, який зобов’язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором претендента) протягом трьох робочих днів.

4.6. Подані на конкурс документи реєструються Організатором у журналі обліку (додаток 2). Документи,подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються претенденту.

4.7. Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі та надійшов до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від претендентів, подається на розгляд конкурсному комітету.

V. Створення та основні засади діяльності конкурсного комітету

5.1. Для визначення робочого органу Організатор утворює конкурсний комітет, до складу якого включаються представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, управління Укртрансбезпеки в Донецькій області, Національна поліція України Головного управління національної поліції в Донецькій області, а також представники громадських організацій.

5.2. Персональний склад конкурсного комітету та Положення про нього затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

5.3. Формою роботи конкурсного комітету є засідання, які проводяться у разі необхідності.

5.4. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання – автомобільних перевізників або які діють на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на прийняття рішень конкурсного комітету або представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

VІ. Проведення конкурсу та визначення переможця

6.1. При визначенні переможця, конкурсний комітет враховує відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, визначенимупункті 3.1. розділу III цих Умов.

6.2. На засідання конкурсного комітету запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошуються надані в конверті (пакеті) документи для участі у конкурсі.

6.3. У разі від сутності на конкурсі представника претендента, конкурсний комітет розглядає документи, надані претендентом в конверті (пакеті) для участі в конкурсі, про що зазначається в протоколі засідання конкурсного комітету.

 • 6.4. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.
 • 6.5. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні у присутності не менше ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови конкурсного комітету.

  6.6. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього усіх претендентів.

  6.7. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу, організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу звизначення робочого органу.

  Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, який відповідає вимогам переможцем конкурсу може бути визнаний цей претендент.

  6.8. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписує його голова та секретар конкурсного комітету і  подається Організатору.

  6.9. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію рішенням виконавчого комітету міської ради протягом не більш як 10 робочих днів з дня проведення конкурсу.

  6.10. З переможцем конкурсу Організатор укладає договір на здійснення функцій робочого органу. Договір підписується міським головою або іншою повноважною особою Організатора.

  У разі відмови претендента, який за рішенням конкурсного комітету визнаний переможцем, або розірвання договору з переможцем конкурсу, договір може бути укладений з претендентом, який зайняв друге місце.

  У разі відмови претендента, який зайняв друге місце, від укладення договору на здійснення функцій робочого органу, забезпечення проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради для залучення автомобільного перевізника здійснюється організатором самостійно, однак протягом періоду не більше як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

  6.11. Спори, що виникають за результатами конкурсу, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

   

   

  Керуючий  справами виконкому                                                                   Л.В. Павленко

   

  Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради розроблені відділом економічно і соціального розвитку міської ради.

   

  Оприлюднено 23.11.2017

  АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
  до проекту рішення виконавчого комітету Селидівської міської ради

  «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради»

  І. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати

  Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі - Порядок) виконавчим комітетом Селидівської міської ради розроблено проект «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради». Згідно зі статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» визначення робочого органу здійснюється виключно на конкурсних засадах.

  Порядком передбачено, що умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі міської ради (далі – конкурс з перевезення пасажирів), має затверджувати організатор перевезень (Седидівська міська рада).

  Враховуючи, що відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» на робочий орган покладаються функції з підготовки: матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі міської ради, проектів договорів з переможцями конкурсу з перевезення пасажирів, паспортів автобусних маршрутів; аналізу одержаних від перевізників-претендентів конкурсних пропозицій та їх оцінки, з огляду на те, що така робота потребує фахівців, керуючись пунктом 14 Порядку, залучаючи робочий орган, організатор забезпечує належний рівень підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів.

  Дане питання справляє вплив на: 

  Групи (підгрупи) Так Ні
  Громадяни + -
  Держава + -
  Суб’єкти господарювання + -
  у  тому  числі  суб’єкти  малого підприємництва* + -

   ІІ. Цілі державного регулювання

  Необхідність розроблення проекту рішення полягає у забезпеченні виконання вимог діючого законодавства в частині підготовки матеріалів до засідання конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування, проведенням конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу.

  Метою розроблення проекту рішення є визначення робочого органу по підготовці матеріалів для проведення конкурсу серед перевізників та розробці паспортів автобусних маршрутів.

  ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  Альтернативними способами досягнення цілі є:

  - не приймати запропонований регуляторний акт.

  В цьому випадку з причини відсутності робочого органу не буде забезпечено якісної підготовки матеріалів, належної організації та проведення конкурсів, що значно ускладнить прийняття об’єктивних рішень конкурсним комітетом при визначенні перевізників-переможців.

  Обраний спосіб має наступні переваги: розв’язує існуючу проблему; забезпечує принцип регуляторної політики.

  1.Визначення альтернативних способів 

  Вид альтернативи Опис альтернативи
  Альтернатива 1
   
  Не приймати запропонований регуляторний акт.
  В цьому випадку з причини відсутності робочого органу не буде виконано чинне законодавство, яким передбачено залучення підприємства для здійснення функцій робочого органу по підготовці матеріалів для проведення конкурсу серед перевізників та розробці паспортів автобусних маршрутів.
  Альтернатива 2
   
  Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх обов’язків та процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.
  Цей спосіб дозволить дотримуватись чинного законодавства, належним чином організувати проведення конкурсу що забезпечить прозорість його проведення.

  2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

  Вид альтернативи
  Вигоди
  Витрати
  Альтернатива 1
   
  Не приймати запропо-нований регуляторний акт.
   
  Відсутні
  Не потребує додаткових витрат
  Альтернатива 2
   
  Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх обов’язків та процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.
  Підвищення ефективності системи державного регулювання.
  Прозорі умови з визначення робочого органу, створення умов щодо якісної підготовки та проведення конкурсу 
  Обмеження монополізму на ринку
  пасажирських перевезень.
   
  Не потребує додаткових витрат

  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

  Вид альтернативи Вигоди Витрати

  Альтернатива 1

  Не приймати запропонований регуляторний акт

  Відсутні

   Не потребує додаткових витрат

  Альтернатива 2

  Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

   

  Підвищення якості обслуговування населення

  Забезпечення транспортної доступності жителів населених пунктів в межах Селидівської міської ради

  Зменшення кількості звернень населення щодо транспортного сполучення.

  Не потребує додаткових витрат

  Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

  Показник Великі Середні Малі Мікро Разом

  Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

  Питома вага групи у загальній кількості, відсотків узагальній кількості, відсотків

   

  Вид альтернативи Вигоди Витрати

  Альтернатива 1

  Не приймати запропонований регуляторний акт.

  Відсутні

   Не потребує додаткових витрат

  Альтернатива 2

  Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

  Створення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання, які є претендентами для роботи на автобусних маршрутах загального користування.

  Не потребує додаткових витрат

   VI. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

  Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

  Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

  Альтернатива 1

  Не приймати запропонований регуляторний акт.

  1

   

  Проблема продовжує існувати

  Альтернатива 2

  Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

  4

   Ця альтернатива дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання

   

   Рейтинг результативності

   Вигоди (підсумок)

   Витрати (підсумок)

  Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

  Альтернатива 1

  Не приймати запропонований регуляторний акт.

   

  Відсутні

   

  Не потребує додаткових витрат

  В цьому випадку відсутність робочого органу не буде забезпечено якісної підготовки матеріалів, належної організації та проведення конкурсів, що значно ускладнить прийняття об’єктивних рішень конкурсним комітетом при визначені перевізників-переможців.

  Альтернатива 2

  Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

  Підвищення ефективності системи державного регулювання.

  Створення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання, які є претендентами для роботи на автобусних маршрутах загального користування.

  Обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень.

  Раціональний розподіл маршрутів на ринку пасажирських перевезень

  Не потребує додаткових витрат

  Перевагами обраного способу є те, що по-перше, не порушується встановлений законом порядок набуття права проведення конкурсу з перевезення пасажирів; по-друге встановлюються прозорі умови визначення робочого органу; по-третє укладаються договори з робочим органом, який зможе забезпечити якісну підготовку та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради у найбільшій мірі

   

   Рейтинг
  Аргументи щодо переваги обраної
  альтернативи/причини відмови від альтернативи
  Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

  Альтернатива 1

  Не приймати запропонований

  Не вирішує зазначену проблему. Альтернатива є неприйнятною, оскільки чинним законодавством передбачено залучення підприємства для здійснення функцій робочого органу по підготовці матеріалів для проведення конкурсу серед перевізників.

  Х

  Альтернатива 2

  Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

  Перевагами обраного способу є те, що по-перше, не порушується встановлений законом порядок набуття права проведення конкурсу з перевезення пасажирів;

  по-друге встановлюються прозорі умови визначення робочого органу; по-третє укладаються договори з робочим органом, який зможе забезпечити якісну підготовку та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради у найбільшій мірі

  Х

  V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

  З метою визначення на конкурсних умовах підприємства (організації), для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах міської ради, утворено комітет з визначення робочого органу Селидівської міської ради, розроблено умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із перевезення пасажирів на міському та приміських автобусних маршрутах загального користування в межах Селидівської міської ради, форми заяви щодо участі у конкурсі.

  В умовах чітко визначено хто може брати участь у конкурсі (має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень).

  VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

  Виконання даного рішення виконкому міської ради не потребує додаткових матеріальних ресурсів.

  VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

  Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

  Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

  VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

  Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» щодо якісної підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

  Після набрання чинності регуляторного акту його результативність визначається такими показниками:

  - кількість поданих суб’єктами господарювання документів для участі в конкурсі;

  - кількість підприємств допущених до участі у конкурсі;

  - визначено (не визначено) або відсутні переможці конкурсу.

  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта - високий: проект розміщено на офіційному сайті Селидівської міської ради, повідомлення про розміщення проекту опубліковане в газеті «Наша Зоря», після прийняття проекту рішення його буде опубліковано в установленому законодавством порядку.

  ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

  9. Відстеження результативності регуляторного акта

  Базове відстеження результативності рішення виконавчого комітету буде здійснюватися після набрання ним чинності.

  Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства (робочого органу), вивчення громадської думки.

  Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного  відстеження.

  Аналіз регуляторного впливу підготовлено відділом економічного і соціального розвитку міської ради.

   

   

  Перший заступник міського голови                                                                       І.В. Терещенко

   

   

   

  Начальник відділу економічного та
  соціального розвитку міської ради                                                                 І.В. Нефьодова