Відомості про діяльність

Звіт

щодо здійснення державної регуляторної політики

по місту Селидове у 2017 році

Відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон), регуляторна діяльність була спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської та підприємницької діяльності.

Регуляторна політика виконавчих органів Селидівської міської ради в 2017 році, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), проводилась за напрямками:

- планування регуляторної діяльності;

- підготовка обґрунтування проектів регуляторних актів (аналіз регуляторного впливу);

- висвітлення в засобах масової інформації та публічне обговорення проектів регуляторних актів;

- затвердження регуляторних актів;

- підготовка звітів про відстеження результативності дії регуляторних актів.

Станом на 01.01.2018 у реєстрі чинних регуляторних актів нараховується 28 діючих регуляторних акта, у тому числі:

- по м.Селидове – 14 регуляторних актів;

- по Гірницькій міській раді- 4 регуляторних акти;

- по Українській міській раді – 4 регуляторних акти;

- по Курахівській селищній раді – 5 регуляторних актів;

- по Цукуринській селищній раді – 1 регуляторний акт.

Протягом звітного року розробка проектів регуляторних актів здійснювалась згідно з Планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, затвердженим Селидівським міським головою 12.12.2016 року, відповідно до статті 7 Закону.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також доповнення та зміни до нього, відповідно до статті 13 Закону оприлюднювались в міській газеті «Наша зоря» та на офіційному веб-сайті Селидівської міської ради у розділі «Регуляторна діяльність».

З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань відповідно до вимог статей 9 та 13 Закону, розробниками підготовлені проекти регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу,які оприлюднювались в міській газеті «Наша зоря» та на веб-сайті Селидівської міської ради в розділі «Регуляторна діяльність» підрозділу «Оприлюднення регуляторних актів».

Відповідно до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік з доповненнями та змінами у звітному періоді було заплановано розробити 11 проектів регуляторних актів. Фактично за рік було прийнято 6 регуляторних актів, 3 проекти - в стадії погодження з уповноваженим органом.

Відповідно до статті 10 Закону стосовно регуляторних актів здійснювалися базові, повторні та періодичні відстеження їх результативності.

Упродовж 2017 року здійснено перегляд 14 регуляторних актів , звіти стосовно яких оприлюднені на офіційних веб-сайтах Селидівської міської ради, Української та Гірницької міської ради. ( 11 –періодичних, 1 – повторне та 2 –базових відстежень регуляторних актів).

Питання реалізації покладених на виконавчі органи Селидівської міської ради повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходяться на постійному контролі.