Відомості про діяльність

Звіт
щодо здійснення державної регуляторної політики
по місту Селидове у 2018 році

Відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон), регуляторна діяльність була спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської та підприємницької діяльності.

Регуляторна політика виконавчих органів Селидівської міської ради в 2018 році, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), проводилась за напрямками:

- планування регуляторної діяльності;
- підготовка обґрунтування проектів регуляторних актів (аналіз регуляторного впливу);
- висвітлення в засобах масової інформації та публічне обговорення проектів регуляторних актів;
- затвердження регуляторних актів;
- підготовка звітів про відстеження результативності дії регуляторних актів.

Станом на 01.01.2019 у реєстрі чинних регуляторних актів нараховується 29 діючих регуляторних актів, у тому числі:

- по м.Селидове – 16 регуляторних актів;
- по Гірницькій міській раді- 4 регуляторних акти;
- по Українській міській раді – 4 регуляторних акти;
- по Курахівській селищній раді – 4 регуляторних акти;
- по Цукуринській селищній раді – 1 регуляторний акт.

Відповідно до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік по м.Селидове (з доповненнями та змінами) у звітному періоді було заплановано розробити 4 проекти регуляторних акти. Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також доповнення та зміни до нього, відповідно до статті 13 Закону оприлюднювались в міській газеті «Наша зоря» та на офіційному веб-сайті Селидівської міської ради у розділі «Регуляторна діяльність».

З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань відповідно до вимог статей 9 та 13 Закону, розробниками підготовлені проекти регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу, які оприлюднювались в міській газеті «Наша зоря» та на веб-сайті Селидівської міської ради в розділі «Регуляторна діяльність» підрозділу «Оприлюднення регуляторних актів».

Фактично за рік по м.Селидове було прийнято 4 регуляторних акти та скасовано у зв’язку зі змінами чинного законодавства 2 регуляторних акти .

Відповідно до статті 10 Закону стосовно регуляторних актів здійснювалися базові, повторні та періодичні відстеження їх результативності.

Упродовж 2018 року здійснено перегляд 12 регуляторних актів, звіти стосовно яких оприлюднені на офіційних веб-сайтах Селидівської та Української міської ради, та Курахівської та Цукуринської селищної ради. ( 8 –періодичних та 4 –базових відстежень регуляторних актів).

Питання реалізації покладених на виконавчі органи Селидівської міської ради повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходяться на постійному контролі.