Відомості про діяльність

Звіт
щодо здійснення державної регуляторної політики
по Селидівській міській раді у 2020 році

 

Відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон), регуляторна діяльність була спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської та підприємницької діяльності.

В 2020 році регуляторна політика по Селидівській міській раді здійснювалась, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), за наступними напрямками:

- планування регуляторної діяльності;
- підготовка обґрунтування проєктів регуляторних актів (аналіз регуляторного впливу);
- висвітлення в засобах масової інформації та публічне обговорення проєктів регуляторних актів;
- затвердження регуляторних актів;
- підготовка звітів про відстеження результативності дії регуляторних актів.

Відповідно до затвердженого плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік по Селидівській міській раді (з доповненнями та змінами) у звітному періоді було заплановано розробити 9 проєктів регуляторних актів. Затверджений план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, а також доповнення та зміни до нього, відповідно до статті 13 Закону оприлюднювались в міській газеті «Наша зоря» та на офіційному веб-сайті Селидівської міської ради у розділі «Регуляторна діяльність».

З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань відповідно до вимог статей 9 та 13 Закону, розробниками підготовлені проєкти регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу, які оприлюднювались в міській газеті «Наша зоря» та на веб-сайті Селидівської міської ради в розділі «Регуляторна діяльність» підрозділу «Оприлюднення регуляторних актів». Фактично за рік було прийнято 6 регуляторних актів. Слід зазначити, що у зв’язку зі змінами в чинному законодавстві протягом 2020 року було скасовано 2 регуляторних акти.

Станом на 31.12.2020 у реєстрі чинних регуляторних актів нараховувалось 20 регуляторних актів. Відповідно до статті 10 Закону стосовно регуляторних актів здійснювалися базові, повторні та періодичні відстеження їх результативності. Упродовж 2020 року здійснено перегляд 7 регуляторних актів, звіти стосовно яких оприлюднені на офіційному веб-сайті міської ради. Це 4 базових, 1 повторне та 2 періодичних відстеження регуляторних актів

Питання реалізації покладених на виконавчі органи Селидівської міської ради повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходяться на постійному контролі.