Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта: Рішення Селидівської міської ради „Про затвердження положення про ритуальну службу в м.Селидове” від 22.02.2013р. №6/33-837

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта: Рішення Селидівської міської ради „Про затвердження положення про ритуальну службу в м.Селидове” від 22.02.2013р. №6/33-837

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

Рішення Селидівської міської ради „Про затвердження положення про ритуальну службу в м.Селидове ” від 20.02.2013 р. №6/33-837, створену на базі комунального підприємства «Комунальник «Селидівської міської ради».

2.Виконавець заходів з відстеження : Комунальне підприємство «Комунальник «Селидівської міської ради».

3.Цілі прийняття акта: покращення обслуговування населення в галузі похоронної діяльності шляхом інформування про суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг та зазначенням обов’язків надавачів ритуальних послуг та прав замовника цих послуг.

4.Строк виконання заходів з відстеження: з 01.03.2012. по 12.01.2017р.

5.Тип відстеження : періодичне відстеження.

6.Методи одержання результатів відстеження : для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Періодичне відстеження регуляторного акту здійснювалося шляхом аналізу інформації кількості звернень мешканців міста до КП «Комунальник «Селидівської міської ради».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: проведено аналіз надходжень мешканців до КП «Комунальник «Селидівської міської ради»:

Показники

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Кількість звернень

1016

1006

990

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: за час дії рішення Селидівської міської ради від 22.02.2013р. №6/33-837„ Про затвердження положення про ритуальну службу в м.Селидове” встановлено, що у результаті введення дії цього регуляторного акту, здійснюється контроль за похованням померлих у межах діючого законодавства.

Перший заступник міського голови  І.В.Терещенко