ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Селидівської міської ради від 21.06.2017 № 7/21-697 «Про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Селидів

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Селидівської міської ради від 21.06.2017 № 7/21-697

«Про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності

Селидівської міської ради»

 

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Селидівської міської ради від 21.06.2017 № 7/21-697 «Про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Селидівської міської ради».

 

2. Виконавець заходів з відстеження:

Відділ економічного і соціального розвитку Селидівської міської ради.

 

3. Цілі прийняття акта:

- встановлення прозорих та економічно обґрунтованих розмірів орендної плати;

- впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати за землю;

- забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання інформації, необхідної для придбання права на оренду і умов її використання;

- збільшення надходжень до міського бюджету від оренди землі;

- забезпечення ефективного використання земельного фонду в інтересах територіальної громади.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

Відстеження проводилось до набрання актом чинності з 20.04.2017 по 29.04.2017.

 

5. Тип відстеження:

Базове відстеження.

 

6. Метод одержання результатів відстеження:

Статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а  також способи одержання даних.

Базове відстеження  результативності регуляторного акту проводиться на підставі наступних статичних даних: розміру надходження коштів від оренди землі до міського бюджету згідно з даними фінансового управління міської ради.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Сума коштів, яка надійшла до міського бюджету м.Селидове, за оренду землі за період з 01.01.2016 по 01.01.2017 склала 3 430,0 грн.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Результатом регуляторного акта «Про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Селидівської міської ради» є прозорість і гласність у процесі формування розміру орендної плати, створення рівних умов конкуренції, стимулювання розвитку підприємництва, створення нових робочих місць, наповнення доходної частини місцевого бюджету.