Звіт про базове відстеження результативності рішення Курахівської селищної ради від 29.08.2017 № 7/26-116 «Про Положення щодо встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Курахівської селищної ради»

Звіт про базове відстеження результативності рішення Курахівської селищної ради від 29.08.2017 № 7/26-116 «Про  Положення щодо встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Курахівської селищної ради»

 

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Курахівської селищної ради від 29.08.2017 № 7/26-116 «Про Положення щодо встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Курахівської селищної ради »

2. Виконавець заходів з відстеження:

Курахівська селищна рада

3. Цілі прийняття акта:

- встановлення прозорих та економічно обґрунтованих розмірів орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства;

- впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати за землю;

- забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання інформації, необхідної для придбання права на оренду і умов її використання;

- збільшення надходжень до селищного бюджету від оренди землі;

- забезпечення ефективного використання земельного фонду в інтересах територіальної громади.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Відстеження здійснювалось з 01.09.2017 по 01.08.2018.

5. Тип відстеження:

Базове відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Статистичний

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Результати відстеження регуляторного акта одержані на підставі чинного законодавства шляхом збору і аналізу пропозицій та зауважень зацікавлених суб’єктів господарювання.

Проект цього регуляторного акта розміщувався в засобах масової інформації. Так за період відстеження до проекту рішення на адресу селищної ради зауважень та пропозицій не надходило.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

  • розмір надходжень, які надійшли до селищного бюджету, пов’язаних з дією акта;

  • кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту;

  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта;

  • кількість укладених договорів.

 

8. Кількісні та якісні значення показників:

з/п

Показники результативності

2017

01.01.2018- 01.08.2018

1

Кількість укладених договорів

5

1

2

Плата, що надійшла за цими договорами

36986,68

7400,00

На даний час діє 16 договорів оренди землі.

За 7 місяців 2018 року надійшло плати за цими договорами 137706,88 грн.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

В результаті проведеного відстеження результативності регуляторного акта доведено, що рішення Курахівської селищної ради від 29.08.2017 № 7/26-116 «Про Положення щодо встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Курахівської селищної ради » надало змогу врегулювати питання щодо розміру ставок орендної плати за земельні ділянки для провадження підприємницької діяльності на території селищної ради, збільшити надходження до місцевого бюджету.

 

 

 

 

 

Звіт

про базове відстеження результативності рішення Курахівської селищної ради від 29.08.2017 № 7/26-116 «Про  Положення щодо встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Курахівської селищної ради»