Звіт про періодичне відстеження акту від 20.07.2011 №6/10-282 « Про затвердження Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове »

Рішення Селидівської міської ради від 20.07.2011 №6/10-282 « Про затвердження Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м.Селидове »

2. Відстеження проводив:відділ з питань майна комунальної власності, житлово-комунального господарства і благоустрою  міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта: подальше удосконалення організації договірно - майнових відносин щодо надання в оренду майна комунальної власності міста та порядку використання орендної плати за користування майном територіальної громади міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 24.05.2015 по 24.04.2016.

5. Тип відстеження: періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження: Для періодичного відстеження результативності регуляторного акта враховано статистичні дані про стан використання та збереження майна територіальної громади міста та грошові надходження за його орендне використання.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Головним чинником результативності дії регуляторного акта є приведення діючих методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном територіальної громади міста Селидове і ставок орендної плати за використання об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста до чинного законодавства України, подальше удосконалення організації договірно - майнових відносин щодо надання в оренду майна комунальної власності міста та порядку використання орендної плати за користування майном територіальної громади міста.

Наслідки періодичного відстеження свідчать, що Методика розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Селидове та пропорції її розподілу, затверджена діючим рішенням міської ради від 20.07.2011 №778, відповідає чинному законодавству України та чітко визначено порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади міста, а також створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у місті.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акта:

Надходження коштів від орендної плати за використання об’єктів комунальної власності.

Періодичне відстеження свідчить, що з прийняттям вказаного регуляторного акта досягнуто схоронність та ефективне цільове використання об’єктів територіальної громади міста, відновлення їх експлуатаційного стану, як результат – покращення в цілому естетичного вигляду міста та забезпечено:

- прозорість процедури впровадження регуляторного акта

- чіткий механізм нарахування орендної плати за об’єкти комунальної власності міста;

- збільшення надходжень до місцевого бюджету від орендної плати за об’єкти комунальної власності міста;

- забезпечення належного утримання та збереження комунального майна;

- захист власних інтересів та прав суб’єктів господарювання через договірні відносини.