Звіти про періодичне відстеження від 20.03.2013 №6/34-871«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політки в м.Селидове»

Рішення міської ради від 20.03.2013 №6/34-871«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політки  в м.Селидове»

2. Виконавець заходів відстеження.

Відділ з питань організаційної і кадрової роботи та внутрішньої політики міської ради

3. Цілі прийняття акту.

Регулює організацію, підготовку і проведення консультацій, сприяє налагодженню системного діалогу міської ради і громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань міста і суспільного життя, реалізації державної політики  з урахуванням думки громадськості, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень, сприяє  відкритості діяльності  міської ради.

4. Строк виконання заходів відстеження.

За 2014-2015 роки.

5. Тип відстеження.

Періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження.

Вивчення роботи громадської ради при міській раді за вказаний період (плани роботи та звіти про їх виконання).

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних.

Враховувався  показники активності громадськості у вирішенні найбільш проблемних питань  мешканців міста.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту.

Використані наступні показники:

- кількість засідань громадської ради;

- кількість поданих пропозицій щодо покращення суспільно- громадської ситуації в місті.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

Протягом звітного періоду відбулось 11 засідань громадської ради, на яких розглянуто 24 пропозиції стосовно вирішення суспільно важливих  питань з залученням  представників  громадських  інститутів міста, які мале ключове значення в економічній і соціальній галузі міста.

 

 

 

 

 

 

 

- забезпечення належного утримання та збереження комунального майна;

- захист власних інтересів та прав суб’єктів господарювання через договірні відносини.