Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту від 26.01.2012 №14/16 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Селидовому

1. Вид та назва регуляторного акта.

Рішення Селидівської міської ради від 26.01.2012 №14/16 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Селидовому».

2. Виконавець заходів відстеження.

Відділ архітектури та будівельного контролю міської ради

3. Цілі прийняття акта.

Цілями державного регулювання є:

  • спрощення процедури отримання суб’єктами  господарювання рішення міської ради про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
  • скорочення термінів прийняття рішення міської ради про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності або повідомлення про відмову у прийнятті вказаного рішення.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

Строк виконання заходів з відстеження: квітень 2017 року

Період для відстеження: 10.01.2015р.  – 20.04.2017р.

5. Тип відстеження.

 відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження.

Статистичний метод

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

  • розмір надходжень до місцевого, пов’язаних з дією акта;
  • кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;
  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта;
  • кількість зареєстрованих документів на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Показники результативності по роках:

  • у 2015 році укладено 5 договорів про встановлення особистого строкового сервітуту та надійшло плати за цими договорами  протягом 2015 року    10,393 тис.грн.;
  • у 2016 році укладено 2 договори про встановлення особистого строкового сервітуту та надійшло плати за цими договорами протягом 2016 року       4,018 тис.грн.;
  • за 4 місяці 2017 року укладено 1 договір про встановлення особистого строкового  сервітуту.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

В результаті проведеного відстеження результативності регуляторного акта доведено, що  Рішення Селидівської міської ради від 26.01.2012 № 14/16 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Селидовому» надало змогу врегулювати питання щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Селидове, покращити благоустрій міста.   

Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, окремі його положення реалізуються ефективно, він не потребує перегляду і внесення змін та доповнень.

Перший заступник міського голови                                                     І.В.Терещенко