Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту від 21.05.2014 №6/49-1217 "Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Селидівської міської ради"

1.Вид та назва регуляторного акту, дата прийняття, номер.

Регуляторний акт - рішення Селидівської міської ради від 21.05.2014 №6/49-1217 «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Селидівської міської ради»

2.Назва виконавця заходів з відстеження.

Виконавцем заходів по відстеженню регуляторного акту є сектор архітектури та містобудівного кадастру Селидівської міської ради.

3.Цілі прийняття акту.

1) створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами у місті Селидове;

2) створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього сектора ринку у місті Селидове;

3) врегулювання питань, пов'язаних з:

а) організацією взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами, органами місцевого самоврядування та державними органами;

б) встановленням порядку та умов надання, внесення змін, погодження та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

в) встановленням архітектурних, містобудівних та інших вимог щодо розміщення спеціальних конструкцій у місті Селидове;

г) створенням системи контролю за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами;

ґ) визначенням підстав та порядку визначення розмірів плати за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій, які перебувають у комунальній власності;

д) визначенням порядку надання місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;

е) встановленням порядку та підстав демонтажу спеціальних конструкцій, розташованих у місті Селидове на місцях, які перебувають у комунальній власності.

4.Строк виконання заходів з відстеження: Відстеження здійснювалось з 01.04.2016 по 21.06.2017

5.Тип відстеження: періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження:

Аналіз надходжень від надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних:

При проведенні відстеження результативності даного проекту рішення, був проведений аналіз Закону України  Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005р. №2806-IV, Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2013р. №3392-VI, рішення Селидівської міської ради від 18.12.2013 №6/43-1096 «Про створення Центру надання адміністративних послуг в м.Селидове»

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

Розмір надходжень коштів до місцевого бюджету від тимчасового користування місцями розміщення рекламних засобів з 01.04.2016 до теперішнього часу склав 6,12 тис.грн.

Кількість укладених договорів протягом періоду відстеження – 2 од.

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширилася дія акту – 4 суб’єкта господарювання.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Цей регуляторний акт дав можливість удосконалити правове регулювання господарських стосунків між суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами і виконавчими органами міської ради, а також забезпечити наповнення прибуткової частини місцевого бюджету.

 

  

Перший заступник міського голови                                                           І.В.Терещенко