Звіт про періодичне відстеження результативності рішення Курахівської селищної ради від 28.05.2013 № 6/37-222 «Про затвердження порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно - транспортної та 

11.05.2018

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення Курахівської селищної ради від 28.05.2013 № 6/37-222 «Про  затвердження порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників у   створенні і розвитку інженерно - транспортної    та    соціальної інфраструктури смт. Курахівка та смт. Гостре»

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Курахівської селищної ради від 28.05.2013 № 6/37-222 «Про  затвердження порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників у  створенні ірозвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури смт. Курахівка та смт. Гостре »

2. Виконавець заходів з відстеження:

Курахівська селищна рада

3. Цілі прийняття акта:

- приведення у відповідність до діючого законодавства України граничних розмірів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Курахівка та смт. Гостре;

- забезпечення надходження коштів до селищного бюджету для фінансування створення та розвитку інфраструктури смт. Курахівка та смт. Гостре;

- впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства.

  • збільшення обсягу надходжень в селищний бюджет від замовників на розвиток інфраструктури селищ;

  • здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток інфраструктури;

  • сприяння розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури селищ та їх благоустрою.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Відстеження здійснювалось з 10.05.2017 по 10.05.2018.

5.Тип відстеження:

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Статистичний

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Договори про пайову участь у створенні інфраструктури селищ за даний період не приймались.

8. Кількісні та якісні значення показників:

 

з/п

Показники результативності

2017

01.01.2018- 10.05.2018

1

Загальна кількість укладених договорів про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури селищ

-

-

2.

Надходження коштів до селищного бюджету від пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури селищ

-

-

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Даний регуляторний акт забезпечує впровадження порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури смт. Курахівка та смт. Гостре, формує прозорий організаційно-економічний механізм визначення розмірів пайового внеску, що дадуть змогу забезпечити розширене відтворення інфраструктури селищ.

Селищний голова     І.Є. Фунтікова