Звіт про періодичне відстеження результативності рішення Курахівської селищної ради від 28.09.2012 № 6/28-171 «Про  затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в смт Курахівка та Гостре»

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Курахівської селищної ради від 28.09.2012 № 6/28-171 «Про затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в смт Курахівка та Гостре»

2. Виконавець заходів з відстеження:

Курахівська селищна рада

3. Цілі прийняття акта:

- забезпечення ефективного вирішення проблеми санітарного очищення та благоустрою селищ;

- формування сприятливого для життєдіяльності середовища;

- захист довкілля;

- збереження об’єктів благоустрою та зелених насаджень згідно з сучасними вимогами та відповідно до діючих законодавчих актів;

- раціональне використання ресурсів територіальної громади селищ.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Відстеження здійснювалось з 01.08.2016 по 01.08.2017.

5.Тип відстеження:

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Статистичний

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Шляхом аналізу кількості укладених договорів на вивезення твердих побутових відходів; кількості несанкціонованих сміттєзвалищ.

8. Кількісні та якісні значення показників:

з/п Показники результативності 2016 01.01.2017- 01.08.2017
1 Кількість укладених договорів на вивезення ТПВ 796 818
2. Кількість несанкціонованих сміттєзвалищ 9 3

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Даний регуляторний акт забезпечує покращення санітарного стану селищ, збільшення кількості угод,укладених мешканцями та суб’єктами господарювання з підприємством, яке надає послуги з вивезення твердих побутових відходів.

 

Селищний голова                                                           І.Є. Фунтікова