Звіт про періодичне відстеження результативності рішення Селидівської міської ради ради від 25.05.2016 № 7/8-328 «Про  внесення змін до рішення міської ради від 20.03.2013 №6/34-871 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реаліза-ції держав

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення Селидівської міської ради ради від 25.05.2016 № 7/8-328 «Про  внесення змін до рішення міської ради від 20.03.2013 №6/34-871 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики в м. Селидове».

1. Вид та назва регуляторного акта:

Селидівської міської ради ради від 25.05.2016 № 7/8-328 «Про  внесення змін до рішення міської ради від 20.03.2013 №6/34-871 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні т реалізації державної політики в м. Селидове»

2. Виконавець заходів з відстеження:

Селидівська міська рада

3. Цілі прийняття акта:

- приведення у відповідність до чинного законодавства України Положення про громадську раду при міській раді;

- забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики в м. Селидове;

- впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Відстеження здійснювалось з 01.06.2019 по 01.01.2018.

5.Тип відстеження:

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Статистичний

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

- обрання громадської ради;

- організація роботи громадської ради при міській раді.

8. Кількісні та якісні значення показників:

з/п

Показники результативності

30.12.2016- 01.01.2018

1

Вибори Громадської ради

відбулись

серпні 2016 року

2.

Організація роботи громадської ради при міській раді (кількість засідань).

 

12 засідань

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Даний регуляторний акт забезпечує сприяє забезпеченню участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики в м. Селидове.