Звіт про періодичне відстеження результативності рішення Селидівської міської ради від 19.10.2011 № 6/13-389 «Про затвердження порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно - транспортної та с

Звіт
про періодичне відстеження результативності рішення Селидівської міської ради від 19.10.2011 № 6/13-389 «Про затвердження порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Селидове»

 

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Селидівської міської ради від 19.10.2011 № 6/13-389 «Про затвердження порядку залучення та використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Селидове»

2. Виконавець заходів з відстеження:

Відділ архітектури та будівельного контролю Селидівської міської ради

3. Цілі прийняття акта:

- приведення у відповідність до діючого законодавства України граничних розмірів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Селидове;
- забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування створення та розвитку інфраструктури міста Селидове;
- впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства.
- збільшення обсягу надходжень в місцевий бюджет від замовників на розвиток інфраструктури міста;
- здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток інфраструктури;
- сприяння розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста та його благоустрою.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Відстеження здійснювалось з 13.03.2017 по 10.04.2017.

5.Тип відстеження:

Періодичне відстеження

6. Метод одержання результатів відстеження:

Статистичний

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Шляхом аналізу кількості укладених договорів про пайову участь у створенні інфраструктури міста; аналізу сплати коштів пайових внесків до міського бюджету на створення інфраструктури міста.

8. Кількісні та якісні значення показників:

з/п

Показники результативності

2016

01.01.2017- 10.04.2017

1

Загальна кількість укладених договорів про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Селидове

3

---

2.

Надходження коштів до міського бюджету від пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м.Селидове

16202

---

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Даний регуляторний акт забезпечує впровадження порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Селидове, формує прозорий організаційно-економічний механізм визначення розмірів пайового внеску, що дадуть змогу забезпечити розширене відтворення інфраструктури міста.

Перший заступник міського голови                                                                            І.В.Терещенко