ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Селидівської міської ради від 21.06.2017 № 7/21-697 «Про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Селидів

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Селидівської міської ради від 21.06.2017 № 7/21-697

«Про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності

Селидівської міської ради»

 

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Селидівської міської ради від 21.06.2017 № 7/21-697 «Про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Селидівської міської ради».

 

2. Виконавець заходів з відстеження:

Відділ економічного і соціального розвитку Селидівської міської ради.

 

3. Цілі прийняття акта:

- встановлення прозорих та економічно обґрунтованих розмірів орендної плати;

- впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати за землю;

- забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання інформації, необхідної для придбання права на оренду і умов її використання;

- збільшення надходжень до міського бюджету від оренди землі;

- забезпечення ефективного використання земельного фонду в інтересах територіальної громади.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

Відстеження проводилось через рік з дня набрання актом чинності з 25.06.2018 по 01.07.2018.

 

5. Тип відстеження:

Повторне відстеження.

 

6. Метод одержання результатів відстеження:

Статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а  також способи одержання даних.

Повторне відстеження  результативності регуляторного акту проводиться на підставі наступних статичних даних: розміру надходження коштів від оренди землі до міського бюджету згідно з даними фінансового управління міської ради.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Показники результативності           2016 рік За рік після набрання актом чинності   (01.07.2017 - 01.07.2018)

Надійшло коштів від оренди землі,

тис.грн.

3 430,0 3 584,6

Введення в дію рішення Селидівської міської ради від 21.06.2017 № 7/21-697 «Про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Селидівської міської ради» дало позитивний результат, а саме, збільшення суми надходжень до міського бюджету від оренди землі за рік на 154,6 тис.грн.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Регуляторний акт має  достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін та доповнень.