Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.02.2015 №6/59-1389 «Про місцеві податки та збори і встановлення ставки акцизного податку в частині реалізації суб'єктами господарювання роз

(Положення про земельний податок)

 1.Вид та назва регуляторного акта, дата прийняття, номер

Про внесення змін до рішення міської ради від 18.02.2015 №6/59-1389 «Про місцеві податки та збори і встановлення ставки акцизного податку в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у м.Селидове» (Положення про земельний податок).

2.Назва виконавця заходів з відстеження Фінансове управління Селидівської міської ради

3.Цілі прийняття акта

•  забезпечення ефективного використання земельного фонду Селидівської міської ради;

•  збільшення надходжень до місцевого бюджету;

•  встановлення оптимальних розмірів ставок земельного податку з врахуванням існуючої ситуації;

•  відкритості процедури, прозорості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов'язаних зі справлянням  місцевих податків та зборів.

4.Строк виконання заходів з відстеження 19.06.2017 – 30.06.2017

5.Тип відстеження

Повторне

6.Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод шляхом аналізу визначених показників результативності акту.

7.Данні та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання даних

Для відстеження результативності регуляторного акта були визначені показники результативності:

-Обсяги надходжень земельного податку до міського бюджету Селидівської міської ради;   

-Динаміка кількості платників земельного податку;

-Рівень поінформованості суб'єктів господарювання – платників земельного податку;

-Загальна площа земельних ділянок Селидівської міської ради;

-Кількість юридичних та фізичних осіб, які уклали  договори оренди земельних ділянок на території Селидівської міської ради.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Станом на 01.01.2017 року на території Селидівської міської ради укладено 239  договорів  оренди земельних ділянок на загальну площу 271,326 га.

-103 договори укладені з фізичними особами;

-136 договори укладені з юридичними особами.

тис.грн.

Показники результативності
2014 рік
2015 рік
 %
2016 рік
 % до 2015р.
станом на
01.06.2017
року
% до 2016 р.
Очікувані надходження
2017 року
Земельний податок з юридичних осіб
423,6
341,7
80,7%
1589,4
в 4,6р.
917,3
57,7%
1869,3
Орендна плата з юридичних осіб
1839,8
2171,7
118,0%
3569,8
164,4%
1619,3
45,4%
4019,5
Земельний податок з фізичних осіб
26,6
21,8
81,9% 
 
128,0
 
в 5,8 р.
11,4
8,9%
182,1
Орендна плата з фізичних осіб
798,7
925,6
115,9%
1521,2
164,3%
468,7
30,8%
1702,1
ВСЬОГО:
3088,7
3460,8
112,0%
6808,4
196,7%
3016,7
44,3%
7773,0

9.Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

У зв'язку з подіями, які склалися у Донецькій області та проведенням антитерористичної операції, обсяг надходжень до місцевого бюджету від земельного  податку фізичними та юридичними особами у порівнянні  з  2015 роком не збільшився за незалежними від суб'єктів господарювання обставин.

Існуючі ставки податку за земельні ділянки є такими, що відповідають нормам діючого законодавства та одночасно не призводять до зниження рівня надходження платежів.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечило поповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку Селидівської міської ради.

В цілому дію регуляторного акту можна вважати позитивною для економіки міста.

  

Начальник фінансового управління                                                       Т.Б.Рогоза