Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів і багажу на міських автобусних маршрутах»

1. Вид та назва регуляторного акту.

Рішення виконавчого комітету міської ради від 10.12.2014 № 182 «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів і багажу на міських автобусних маршрутах».

2. Виконавець заходів з відстеження.

Відділ економічного і соціального розвитку міської ради

3. Цілі прийняття акту

Регуляторний акт спрямований на забезпечення безперебійного та якісного надання послуг міським автомобільним транспортом, поліпшення фінансового стану та економічний розвиток суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з перевезення пасажирів, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

4. Строк виконання заходів з відстеження 20.07.2016 – 30.08.2016.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження результативності.

Статистичний, фінансовий за підсумками роботи суб’єктів підприємницької діяльності, що займаються перевезенням пасажирів на міських автобусних маршрутах (далі -  СПД).

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Дані, які брались за основу для проведення базового відстеження результативності проекту рішення виконавчого комітету Селидівської міської ради 10.12.2014 № 182 «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів і багажу на міських автобусних маршрутах», та припущення на основі яких відстежувалась результативність даного акту, були отримані з офіційних джерел даних, та від контролюючих і довідкових органів, що надають інформацію про послуги у даній сфері діяльності, газет, статистичної звітності, звернень пасажирів та Інтернету.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту.

Під час відстеження результативності регуляторного акту досліджувались та вивчались статистичні показники про кількість перевізників-підприємців, що можуть надавати відповідні послуги та відповідають встановленим критеріям. Порядок надання послуг по перевезенню пасажирів на маршрутах загального користування, визначено законом України «Про автомобільний транспорт», постановами кабінету міністрів України  від 18 лютого 1997 р. № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами) та від 3 грудня                    2008 р. №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами), інших нормативно-правових документів.    

За звітними даними надавач послуг мав від’ємний фінансовий результат, що відбулось на фоні зростання вартості матеріальних ресурсів, а саме: паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин, запасних частин. Також за період дії тарифів зросла мінімальна заробітна плата з 1218 грн. до 1450 грн., або  на 19%.

Середня вартість паливно-мастильних матеріалів по м.Селидове

Назва паливно-мастильних матеріалів 01.11.2014 01.08.2016 Співвідношення
Дизпаливо 16,25 грн. 21,80 грн. Збільшилась на 34,2%
Газ 9,90 грн. 19,30 грн. Збільшилась на 94,9%
Бензин А-92 16,75 грн. 27,89 грн. Збільшилась на 66,5%

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Порівняння одержаних при здійсненні повторного відстеження результативності значень показників свідчить, що регуляторний акт не має достатнього рівня досягнення визначених цілей:

- не забезпечена стабільна та беззбиткова робота підприємств;

- не забезпечене стабільне та якісне надання послуг з перевезення пасажирів;

- збільшились звернення (скарги) від споживачів щодо якості послуг.

Періодичне відстеження буде здійснено через три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження, при умові, що не буде розпочата регуляторна процедура по встановленню нового тарифу.